tjeneste_1582_stabstjenestepetjeneste_1582_stabstjenestepehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17574/media/PubImages/ansatt-flagg-nato.jpg

Stabstjeneste

For deg som skal delta eller deltar innen Peacetime Establishment (PE).

 Før utreise

 

 

tjeneste_1582_stabstjenestepeKlarering av medisinsk skikkethet<p>​Alle som skal utenlands må klareres medisinsk. Ring Utenlandsavdelingen sin helseseksjon på Sessvollmoen på <strong>63 92 51 50</strong> så snart du vet du skal ut å reise. Da lager vi en plan på hvor og når du må komme til medisinsk seleksjon.<br></p><p>Har du godkjent medisinsk klarering fra tidligere? Husk at dato skal være gyldig til og med 3 måneder etter planlagt hjemreise.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Her er dine plikter:<br></h2><ol><li>Fyll ut «<a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/egenerklaringHelseEtterINTOPS" target="_blank">egenerklæring helse</a>»-skjemaet minst 4 timer før du møter til medisinsk seleksjon.<br></li><li>Ta med dokumentasjon (hvis du har) fra fastlege/spesialist på helseplager eller kroniske tilstander som kan ha betydning for vurderingen.<br></li><li>Logg inn på <a href="https://minhelse.helsenorge.no/vaksiner" target="_blank">helsenorge.no/vaksiner</a> og ta med utskrift eller skjermbilde av dine registrerte vaksiner. Ta også med vaksinekort hvis du har.<br></li><li>Sjekk om du har godkjent tannstatus. Dette skal være i orden før utreise. Godkjent tannstatus har varighet på 2 år. Ta kontakt med nærmeste militære tannlegekontor for bestilling av time, eller ved spørsmål.<br></li></ol><p>Har du spørsmål om medisinsk klarering, eller er i tvil om hvilken dokumentasjon det kan være relevant å ta med? Ring oss gjerne på <strong>63 92 51 50</strong>!<br></p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepePE-kurs<p>​Før du reiser, skal du delta på Peacetime establishment-kurs, eller PE-kurs. Hensikten med kurset er å forberede deg på noen av de utfordringer du møter i den internasjonale hverdagen. I løpet av kurset mottar du orienteringer om flytting, lønn, NATO særavtale samt forsikrings- og erstatningsordninger. Vi har også kulturforståelse på dagsorden og hvordan du kan få det beste ut av deg selv og andre, når du flytter til et annet land og møter mennesker fra andre nasjonaliteter med andre kulturer.<br></p><p><strong>Info til medflytter</strong><br>NOSU (ditt kontaktpunkt i utlandet) holder en egen orientering om bolig, administrative rutiner, hva de kan støtte med og andre viktige saker i en internasjonal hverdag. Hele familien flytter til utlandet, derfor har vi også lagt opp til egne orienteringer spesielt med tanke på medflytter.</p><p>Dere møter personer som kommer til å bli viktige kontakter i det fremtidige arbeidet. Nettverksbyggingen for begge parter begynner her på kurset.<br></p><p><strong>Påmelding</strong><br>Kurset er obligatorisk og arrangeres en gang i året (uke 6 eller 7). Du får en egen innkalling til kurset, og ektefelle/samboer/partner inviteres til å delta.</p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepePREP-kurs i utlandet<p>​Forsvaret tar samliv på alvor og tilbyr PREP kommunikasjonskurs for ansatte og samboer/ektefelle. PREP er et samlivskurs som særlig retter seg mot kommunikasjon og det som kan styrke parforholdet. På et PREP-kurs er det både humor og alvor.<br></p><p>Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Kurset har dere også mulighet til å gjennomføre mens dere er i utlandet, da det gjennomføres PREP-kurs også i utlandet.<br></p><p>Oversikt over kommende kurs, og påmelding, finner du på <a href="https://www.kildehuset.no/" target="_blank">kildehuset.no</a>.<br></p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepeNATO-kurs<p>​Det går frem av NATO Post Description (utlysningsteksten) for stillingen hva som kreves av kompetanse.<br></p><p>MÅ HA krav til NATO-kurs tas før tiltredelse i stillingen.<br></p><p>BØR HA krav til NATO-kurs tas evtuelt etter tiltredelse i stillingen.<br></p><p>Forsvarets personell- og vernepliktssenter sender årlig kursbehov til NATO School i Oberammergau, Tyskland med tanke på hvilke stillinger som er planlagt lyst ut.<br></p><p>Når du er tatt ut til stilling og skal på NATO-kurs, sender du påmelding til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. <br></p><p><strong>Påmelding</strong><br>Send påmeldingen via FIF-portalen</p><p><strong>Tjenestefri for å delta</strong><br>Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske NATO-kurs.</p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepeFamilie, skole og barnehage<p></p><p><strong>Nytt familieliv, hva bør vi tenke på?</strong><br>Det er flere hundre som jobber i utlandet, og de fleste tar med familien til et nytt liv for alle parter. Hverdagen som venter er ny, enten man skal jobbe i et internasjonalt miljø, være hjemmeværende eller begynne på skole eller i barnehage i et internasjonalt miljø. Alle er dog med på å representere nasjonen Norge.</p><p>Her er noen råd til dere som tenker på tjeneste utenlands fra de som allerede er eller har vært der:</p><ol><li>Hold familieråd og la barna få si sin mening. Hele familien må være enige om at det er riktig å flytte.<br></li><li>Grip fast i kjentfolk når du kommer, skaff deg gjerne et nettverk utenfor det norske miljøet. I USA har mange steder lokale «sponsorer», en familie som bor på stedet som kan gi deg gode råd og hjelpe deg.<br></li><li>Støtteelementene gir nyttig hjelp, men det finnes ingen fullstendig mal, sjekkliste eller ett enkelt kontaktpunkt å henvende seg til. Dere må derfor selv håndtere mye administrasjon, som søknader til NAV, nye vaksiner og visum (til USA).<br></li><li>Lag en egen «flytteperm» der dere samler alle papirer og dokumenter. Vær forberedt på en del frustrasjon og uforutsette problemstillinger.<br></li><li>Ved valg av bolig er det viktig å tenke på om det er kort vei til jobb, barnehage og/eller skole, og om det er et trygt område.<br></li><li>Gift dere! Samboere har ikke alltid samme juridiske rettigheter. Som samboer kan det bli vanskeligere å få tilgang på basen og skaffe seg førerkort (gjelder spesielt USA).<br></li><li>Snakk med andre som har reist ut tidligere. Lær av deres erfaringer, men husk at ingen erfaringer er like.<br></li><li>Begynn flytteprosessen så tidlig som mulig. Gjør litt hver dag, pakk en pappeske. Slik slipper dere å måtte gjøre alt på slutten, for det blir uansett en stressende periode.<br></li><li>Vær forberedt på at det vil bli vanskeligere å holde oversikten over hva som skjer hjemme i Norge og i Forsvaret. Tilgang til FSIBasis og intranett er svært begrenset.<br></li></ol><p><strong>Hvis noe skulle skje, hvordan støttes til familien?</strong><br>Stabstjeneste (PE): Støtteelementet (NOSU) har planverk for å ta hånd om dette på en best mulig måte. Ved behov for ekstra ressurser, tilføres dette støtteelementet umiddelbart.</p><p>I internasjonale operasjoner (CE): Som en del av en eventuell krisehåndtering tilbyr Forsvaret en pårørendekontakt i tilfelle med alvorlig skade eller dødsfall. Pårørendekontakten skal være bindeleddet mellom pårørende og Forsvaret for å sikre pårørende nødvendig informasjon. I tillegg til å gi rask støtte etter hendelsen, vil pårørendekontakten følge opp de nærmest pårørende eller etterlatte over tid og etter behov. Oppfølgingen kan være praktisk hjelp, samtalepartner eller formidling av behov for faglig støtte som lege, jurist, psykolog og prest.</p><p><strong>Skole og barnehage</strong><br>Det er deres ansvar som foreldre å velge barnehage og/eller skole. Det er mange ulike skoler å velge mellom, både nasjonale og internasjonale der du skal tjenestegjøre, men det er deres ansvar som foreldre å velge skole for deres barn (<a href="https://lovdata.no/NL/lov/1981-04-08-7/%C2%A730" target="_blank">barnelova § 30</a>). Forsvaret har ikke ansvaret for å skaffe skoleplasser, men ditt støtteelement NOSU kan tilrettelegge og gi råd om hva som er fornuftig i ditt tjenesteområde.<br></p><p>Som hovedregel skal du benytte offentlig skole, såfremt ikke lokale forhold tilsier at dette er ugunstig for barna. I dialog med NOSU finner du en løsning for ditt/dine barn. Ta kontakt med NOSU for hvilke skoler som er tilgjengelig i nærheten av der du skal tjenestegjøre.<br></p><p>Fra barnet er 15 år har det rett til å velge utdanning selv.<br></p><p><strong>Utgifter til pliktige/obligatoriske skoleturer</strong><br>Skoleturer, som er en del av pensum til skolen, skal dekkes gjennom barne- og utenlandstillegget. Dette tillegget skal dekke merutgifter ved å bo i utlandet.</p><p><strong>Dekkes dagmamma dersom barnehagen stenger tidlig?</strong><br>Nei, det gjør det heller ikke i Norge hvis barnehagen stenger tidlig.</p><p><b>Dekkes barnepassreiser hvis jeg skal delta på kurs eller seminarer?<br></b>Ja, men da dekkes barnepassreiser kun innenlands. NB! Send søknaden til ditt støtteelement NOSU og ikke via FIF-portalen.</p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepeFlytting<p><strong>​Får medflytter kompensasjon fra Forsvaret for å følge med på visningsreise?</strong><br>Hvis han/hun må ta ut fri, ferie eller avspasering fra egen jobb for å følge med på visningsreise, så blir dette ikke kompensert fra Forsvaret.<br></p><p><strong>Har medflytter krav om permisjon fra sin faste stilling for å følge med til utlandet?</strong><br>Det avhenger av hvor medflytter er ansatt (har fast stilling). Det er ulike avtaler for statlig, kommune og privat og sektor. Dette må sjekkes nærmere med medflytter sin arbeidsgiver.</p><p><strong>Kan medflytter opptjene pensjonspoeng?</strong><br>Det er avhengig av hvilken arbeidsgiver og avtaler medflytter har. Det er ulike avtaler for privat og offentlig virksomhet. Ta kontakt med arbeidsgiver for å sjekke nærmere.</p><p><strong>Utgifter til flytting</strong><br>Det er lengden på dispoenringsperioden som avgjør om du får dekket utgifter til flytting eller forsendelse. Beordring fra <strong>10–24 måneder</strong> får dekket forsendelsesutgifter inntil 33 000,– kr til/fra tjeneste-/kurssted ved interne flyttinger innen Europa (44 000,– kr utenfor Europa).</p><p>Beordring <strong>over 24 måneder</strong> får dekket:<br></p><ul><li>Transport og pakking av flyttelass<br></li><li>Legitimerte utgifter på inntil 22 500,– kr (forsikring, utvask av bolig, elektriker/rørlegger som er godkjent på forhånd, flytting av kommunikasjonsløsninger som internett)<br></li><li>Flyttereise fra gammelt til nytt tjenestested<br></li></ul>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepeBolig<p><strong>​Boligen vi ønsker å flytte inn i har høyere leiepris enn det som dekkes av Forsvaret, kan vi betale egenandel?</strong><br>Egenandel brukes dersom du går ut over rammene som er satt av NATO særavtale og/eller der NOSU ser at driftskostnadene blir for store. For eksempel:</p><ul><li>Størrelsen på boligen går ut over rammene <br></li><li>Det er svømmebasseng, dette er ikke nøktern standard<br></li></ul><p>Eksempel på hvordan egenandel beregnes i Tyskland:</p><p>Vedkommende har krav på 115 m2, egenandel fra<br></p><ul><li>150–174 m2 = minimum 100 euro<br></li><li>175–199 m2 = 200 euro<br></li><li>200–250 m2 = 250 euro<br></li></ul><p>Utover dette blir det gjort en individuell vurdering på bakgrunn av pris, størrelse og type bygg.<br></p><p><strong>Hvilke kriterier er det for tildeling av boliger?</strong><br>Leiepris per måned avhenger av flere faktorer, herunder tjenestegjørende land og region, familiesammensetning og disponeringens varighet samt eventuelt individuelle behov. I dialog med ditt respektive støtteelement (NOSU) vil du få føringer om hva som gjelder for tjenestestedet.</p><ul><li>Størrelsen varierer med familiesammensetning og reguleres av NATO særavtale<br></li><li>Nøktern standard<br></li><li>Dekker husleie og driftskostnader som olje, strøm og vann<br></li><li>Dekker IKKE gartner, svømmebasseng oppgradering av strømanlegg for el-bil<br></li><li>Varierer lokalt med bakgrunn i markedsprisene<br></li></ul><p>Egenandel er fullt mulig. Det må sees i sammenheng at det kan være «billigere» å ha en dyrere leilighet enn enebolig sett i forhold til driftsutgiftene sammenlignet med et hus, både når detkommer til størrelse med mer.<br></p><p>Husk at norsk og tysk/tyrkisk/polsk standard ikke er det samme, særlig kan dette sees i sammenheng med isolasjon. Et hus fra 1970-tallet har gjerne oljefyring og dårlig isolering, og dette gjør at driftsutgiftene kan bli relativt høye. Dette gjør at NOSU har lagt opp til at man må betale egenandel om man ønsker større hus enn det avtalen legger opp til.<br></p><p><strong>Hvor finner jeg aktuelle boliger i området jeg skal tjenestegjøre?</strong><br>Dette avhenger av tjenesteområde og land. Ta kontakt med ditt lokale støtteelement (NOSU) for å få tips og råd. Vanligvis er det et par utvalgte søkemotorer som kan brukes på lik linje med finn.no.</p><p><strong>Hvor stor månedsleie kan jeg ha?</strong><br>Leiepris per måned avhenger av land og region, familiesammensetning og disponeringens varighet i tillegg til individuelle behov. Ditt lokale støtteelement gir deg føringer på hva som gjelder for tjenestestedet.</p><p><strong>Jeg er ikke fornøyd med huset jeg har fått tildelt, kan jeg flytte til et annet?</strong><br>Nei, i utgangspunktet kan du ikke flytte til et annet hus når du har kommet til tjenestestedet. Skulle det dukke opp tunggtveiende sosiale grunner eller andre prekære årsaker til at du ønsker å bytte bolig, kan søknaden om bytte av bolig sendes til lokalt støtteelement (NOSU). Søknaden må belyse alle sider og argumenter i saken.</p><p><strong>Søknaden må være avgjort før du eventuelt flytter.</strong><br>Når husleiekontrakten signeres er det som hovedregel for hele tjenesteperioden. Dette gjør at man kan fremforhandle bedre avtaler.</p><p><strong>Skal jeg betale skatt på fri bolig?</strong><br>Skatt på fri bolig og boligkompensasjon utligner hverandre. Du får derfor ingen ekstra skatt. Dette reguleres også med bakgrunn i om du eier bolig i Norge, eventuelt leier denne ut, og om du eventuelt betaler normal skatt eller får innvilget NATO skatt.</p>tjeneste_1582_stabstjenestepe

 Underveis

 

 

tjeneste_1582_stabstjenestepeFeltprest<p>​FPVS har en egen støttefunksjon i tjenesten Feltprest utland. Feltprest utland har sitt tjenestested på Hamar i Norge, men skal ivareta og koordinere feltpresttjenesten i Europa og USA for tjenestemenn og deres familier tilknyttet PE-stillinger.<br></p><p>Feltprest utland besøker de fleste tjenestesteder i løpet av et år. Ved prekære og akutte behov vil Feltprest utland selv ivareta støtten eller gjennom koordinering sørge for at støtte gis.<br></p><p><strong>Kontaktinformasjon</strong><br>Feltprest utland er en tjeneste opprette for PE-personell og deres familier. Dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt.

<br></p><p>Torstein Holten
<br>Telefon: +47 62 51 53 42
<br>E-post: <a href="mailto:tholten@mil.no">tholten@mil.no</a><br></p>tjeneste_1582_stabstjenestepe
tjeneste_1582_stabstjenestepeKirkelig tjeneste<p><strong>​Gudstjenester
</strong><br>Ved besøk, arrangerer og inviterer Feltprest utland tjenestemenn og deres familier til en enkel gudstjeneste.</p><p><strong>Kirkeparade
</strong><br>Ved noen avdelinger/tjenestesteder vil det gis tilbud om kirkeparade i tilknytning til julehøytiden. Det vil normalt gjennomføres kirkeparade ved de tjenestesteder hvor det er mange norske tjenestemenn og familier.</p><p><strong>Vigsler</strong><br>
Feltprest utland har ikke vigselsrett i utlandet. Par som ønsker å inngå ekteskap i utlandet må enten benytte Den norske sjømannskirken på sitt sted eller norsk ambassade/konsulat.</p><p><strong>Forbønn for borgerlig inngått ekteskap</strong><br>Feltprest utland kan gjennomføre seremonien «Forbønn for borgerlig inngått ekteskap». Denne seremonien er i utførelse veldig lik en vanlig vigsel, men uten den juridiske delen. De som ønsker «Forbønn for borgerlig inngått ekteskap» må først ha gjennomført en vigsel i Norge eller ved ambassade.</p><p><strong>Dåp
</strong><br>Feltprest utland kan forestå dåp etter fødsler der det er ønskelig.</p><p><strong>Konfirmasjon
</strong><br>Mange familier har med seg barn i konfirmasjonsalder til utlandet. Det er Den norske sjømannskirken som forestår kirkelig konfirmantundervisning for norske barn i utlandet. På <a href="https://www.sjomannskirken.no/konfirmant/" target="_blank">sjomannskirken.no/konfirmant</a> kan du melde opp din konfirmant til nettbasert konfirmasjonsundervisning.</p><p>
Det gjennomføres to konfirmantleirer i løpet av året. En i London og en i Hamburg. Feltprest utland deltar på disse leirene så langt det er mulig. Selve konfirmasjonen kan gjennomføres på tre måter:</p><p>1. Ved en sjømannskirke i nærheten av tjenestested<br>2. I hjemmemenighet i Norge (ta kontakt med hjemmemenighet for avtale)<br>3. Ved at Feltprest utland kommer til tjenestested for å forestå konfirmasjon</p><p><strong>Sjelesorg/samtaler
</strong><br>Feltprest utland er tilgjengelig for samtaler for de som ønsker det. I første omgang vil det skje per telefon eller e-post. Ved krevende saker vil Feltprest utland søke å komme på besøk for nærmere oppfølging. Feltprest utland har taushetsplikt.<br></p><p><strong>Tros- og livssynsbetjening</strong><br>
Feltprestkorpset har i tillegg til feltprester ansatt en imam og en livssynshumanist. Ved ønske om betjening av imam eller livssynshumanist kan Feltprest utland formidle disse ønskene og formidle kontakt.<br></p>tjeneste_1582_stabstjenestepe

 Etter hjemkomst

 

 

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1582_stabstjenestepetjeneste_18_samlivskurs/tjeneste/familier/samlivskurs/media/PubImages/tkc17L7C8646.jpgSamlivskursForsvaret tar samliv på alvor, og tilbyr derfor PREP samlivskurs for ansatte med samboer eller ektefelle.tjeneste_1582_stabstjenestepehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7061
tjeneste_1582_stabstjenestepetjeneste_1672_coplazarus/tjeneste/ansatt/regelverk/cop-lazarus/media/PubImages/cop-lazarus.jpgCOP LazarusPlan for håndtering og oppfølging av ulykker.tjeneste_1582_stabstjenestepehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7654
tjeneste_1582_stabstjenestepetjeneste_1661_forvaltningpersonell/tjeneste/ansatt/regelverk/handbok-nato-avtalen/media/PubImages/20180619tk_II5381-handbok-nato-avtalen.jpgHåndbok til NATO-avtalenHåndbok i forvaltning av personell i PE på NATO-avtalen.tjeneste_1582_stabstjenestepehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7517

Publisert 24. september 2018 15:35.. Sist oppdatert 22. november 2019 14:57.