Mannskap på KNM Fridtjof Nansen tar farvel med påreørende under en seremoni i forbindelse med utreise til det Indiske hav og Operation Ocean ShieldCrew at the Norwegian Frigate KNM Fridtjof Nansen leaving for Operation Ocean Shield in the Indian OceanMannskap på KNM Fridtjof Nansen tar farvel med påreørende under en seremoni i forbindelse med utreise til det Indiske hav og Operation Ocean ShieldCrew at the Norwegian Frigate KNM Fridtjof Nansen leaving for Operation Ocean Shield in the Indian Oceanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130515th_ 1563.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=556

Familiekoordinatorane

På enkelte tenestestader har Forsvaret familiekoordinatorar for å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane.
​Ved nokre av tenestestadene i Noreg er det ein familiekoordinator som kan vere kontaktpersonen til familiane ved den avdelinga til den tenestegjerande. Personen skal leggje til rette for familiesamlingar med informasjon om oppdraget og operasjonsområdet, og informere om kva for ei støytte avdelinga kan tilby familiane.

Familiekoordinatoren skal bidra til nettverksbygging som gjev familiane ein fellesskapsfølelse. Mange familiekoordinatorar samarbeider med sivile lokale instansar.
Publisert 22. januar 2014 13:10.. Sist oppdatert 10. januar 2019 09:11.