tjeneste_242_bosniatjeneste_242_bosniahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18999/media/PubImages/tk8591.jpg

Bosnia-Hercegovina

Her finner du mer informasjon om landet Bosnia-Hercegovina, hvor de norske soldatene er og hvorfor vi er der.

​​​Om landet Bosnia-Hercegovina

Bosnia Hercegovina er en republikk i Europa som ligger på Balkanhalvøya. Befolkningen i landet består av Serbere, Bosniere og Kroater. Serberne er serbisk-ortodokse kristne, kroatene er romersk-katolske og Bosnierne er muslimer.

Bosnia Hercegovina er et fjelland, og det høyeste fjellet heter Maglic og er 2386 meter høyt. Vintrene er preget av mye snø og kulde, mens somrene er lange og varme. De vanligste dyrene i Bosnia Hercegovina er rådyr, rødrev og ulike mårdyr men de har også bjørn, ulv og gemse.

Bosnia Hercegovina er et land som ble svært ødelagt i borgerkrigen som varte fra 1992 til 1995. Landet har derfor brukt mye tid på å prøve å bygge seg opp igjen. Landbruk (Mais, hvete, bygg, havre, frukt, tobakk med flere), industri (Maskin og bil) og bergverk (Jernmalm, brunkull, kobber med mer) er landets viktigste inntektskilder. Landet har vært helt avhengig av støtte fra det internasjonale samfunnet for å gjenoppbygge landet, og er i dag det landet i Europa som har lavest brutto nasjonalprodukt per innbygger.

Hvorfor er det norske soldater i Bosnia-Hercegovina?

I 1992 ble Jugoslavia delt opp i flere land (Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia og Slovenia). Konflikter og krangler oppstår når mennesker med ulike syn er veldig uenige. Før Jugoslavia ble delt opp var menneskene i Bosnia-Hercegovina uenige om landegrensene. En gruppe ønsket at Bosnia-Hercegovina skulle være et eget land. Noen ønsket at Bosnia-Hercegovina skulle tilhøre Serbia, mens andre ønsket at Bosnia skulle tilhøre Kroatia. Etter at Bosnia-Hercegovina ble kranglingen så alvorlig at de ulike gruppene startet en borgerkrig. En borgerkrig vil si at ulike grupper inne i et land er i krig med hverandre. Borgerkrigen varte fra 1992 til 1995, og landet ble ødelagt. I 1995 ble det underskrevet en fredsavtale.

Nato sendte inn militære styrker for å passe på at det ikke ble krig igjen, og hjalp til med å bygge opp landet igjen. Norske soldater har blant annet hjulpet til med å rydde miner, hjelpe skadde mennesker og å bygge opp landet etter krigen.

Selv om det ikke er krig lenger, har Nato fortsatt soldater i landet som skal hjelpe landet med å ivareta sikkerheten. Norge har en person som har en viktig stilling ved Nato-operasjonens hovedkvarter som blant annet hjelper til med å bygge opp forsvaret i Bosnia-Hercegovina slik at de kan ivareta sikkerheten i landet på en god måte.​​

Publisert 9. oktober 2015 10:48.. Sist oppdatert 12. desember 2019 12:15.