tjeneste_247_sorsudantjeneste_247_sorsudanhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19013/media/PubImages/tkunR0134.jpg

Sør-Sudan

Her finner du mer informasjon om landet Sør-Sudan, hvor de norske soldatene er og hvorfor vi er der.

​​Om landet Sør-Sudan

I 2011 ble Sudan delt i to deler, og Sør-Sudan ble et eget land.
 
Sør-Sudan er det tredje største landet i Afrika. Landet har et landskap bestående av tropiske skoger, sumper og gressland. Sørøst, sør og vest vil man finne fjellandskap med fjell på opptil 3187 meter (Mount Kinyeti). Elven Den hvite Nilen renner gjennom landet fra sør til nord.
 
På grensen til Sudan har landet betydelige oljeforekomster. Sør-Sudan har i tillegg gode forutsetninger for å kunne drive jordbruk. På grunn av store avstander, manglende infrastruktur og tidvise tørkeperioder er landet likevel et av de aller fattigste i Afrika.
 
Sør-Sudan har et rikt dyreliv. De har dyr som løve, leopard, gepard, elefant, sjiraff, neshorn, bøffel, flodhest og krokodille.
 
Fordi menneskene i Sør-Sudan er så fattige er det to viktige ressurser som spiller en stor rolle. Det er vann og kveg. Vann er viktig for å kunne drikke men også for å kunne dyrke mat. Kveg er viktig for mat men spiller også en viktig rolle i landets kultur hvor de på mange måter fungerer som penger. Kvegtyveri er derfor veldig utbredt i Sør-Sudan.​

Hvorfor er det norske soldater i Sør-Sudan?

Sør-Sudan ble et eget land i 2011, etter å ha løsrevet seg fra Sudan. Etter løsrivelsen har det vært en rekke konflikter mellom forskjellige stammer i Sør-Sudan.  Det har også vært bevæpnede grupper i området som grenser til Sudan. Kvegtyveri er utbredt, og har ført til en rekke voldelige sammenstøt.

FN fastslo at situasjonen i Sør-Sudan kunne utgjøre en trussel mot fred og sikkerhet i regionen, og opprettet en egen misjon i Sør-Sudan i 2011. FN-soldatene fikk i oppdrag å støtte befolkningen i Sør-Sudan i å bygge opp sitt nye land, sikre fred i området, beskytte sivile og legge til rette for humanitært arbeid (hjelpe mennesker i nød, som for eksempel å gi legehjelp eller dele ut mat og medisiner).  I desember 2013 brøt det ut kamphandlinger mellom president Salva Kir og grupper fra partiet hans som hadde andre meninger enn ham. Flere tusen mennesker ble drept som en følge av konflikten.
 
I 2014 ga FN derfor sine soldater nye oppdrag, og ansatte flere soldater. Oppgavene til FN-soldatene består nå av å beskytte befolkningen, overvåke og etterforske brudd på menneskerettigheter, legge til rette for at befolkningen skal få nødhjelp, samt sørge for at det er fred i landet.
 
Norge har 16 offiserer i Sør-Sudan. Noen av dem jobber i det militære hovedkvarteret i Sør-Sudans hovedstad Juba og har ansvaret for personell, operasjoner, planlegging, trening, opplæring og militær informasjon. De andre norske offiserene jobber andre steder i landet. Oppgaven deres er å være et bindeledd mellom militære styrker og sørsudanske myndigheter. ​

Publisert 9. oktober 2015 10:44.. Sist oppdatert 12. desember 2019 12:25.