I førstegangstjenesteI førstegangstjenestehttp://forsvaret.no/media/PubImages/KESK_2bn_29.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2270Hvert år gjennomfører rundt 8000 ungdommer førstegangstjeneste, og Forsvaret har flere tilbud for deg som er i tjeneste.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som soldat i førstegangstjenesten har du mange goder. Visste du at du kan s​øke om å få dekket faste utgifter som husleie og mobilabonnement når du er inne til tjeneste? Du får flere gratis hjemreiser i året og du har krav på permisjonsdager.

Du har også mulighet til å ta opp fag fra videregående og få stipend til kurs og bøker.​

 

 

Kurs, fag og stipend<img alt="" src="/media/PubImages/1_20160624OST_9275_39.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kurs, fag og stipendBruk tiden i førstegangstjenesten godt. Grip muligheten til å ta gratis kurs og fag, ta eksamen på videregående skole eller begynn på en høyere utdanning.http://forsvaret.no/kurs
Rettigheter i tjenesten<img alt="" src="/media/PubImages/20130627th%2019227.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rettigheter i tjenestenSom soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste/rettigheter-og-plikter
Refselse<img alt="" src="/media/PubImages/20160701_JKJ_2165.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RefselseBryter du militære regler, kan du bli refset. Dette kan du bli refset for, og slik forholder du deg til det.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste/refselse
Uniformsbruk og tap av utstyr<img alt="" src="/media/PubImages/_LVK5942.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uniformsbruk og tap av utstyrLast ned taps- og skademelding (TS) eller få svar på når du kan bruke uniformen din i private sammenhenger.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste/pbu
Noen å snakke med<img alt="" src="/media/PubImages/20160624OST_9191_32.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Noen å snakke medOmveltningen fra en sivil til militær hverdag innebærer en stor forandring for de fleste. Da kan det være godt å ha noen å prate med.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste/noen-å-snakke-med
Rapportering og varsling<img alt="" src="/media/PubImages/CJ3A9826.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rapportering og varslingOpplever du mobbing, trakassering eller andre kritikkverdige forhold kan du melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste/rapportering
Økonomi, permisjon og andre goder<img alt="" src="/media/PubImages/goder-under-forstegongstenesta-tog.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Økonomi, permisjon og andre goderEi oversikt over fordelar, permisjon og økonomiske gode under førstegongstenesta. http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/goder-under-forstegongstenesta
Tillitsvaldordninga<img alt="" src="/media/PubImages/tmo-landskonferanse-kjevik.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TillitsvaldordningaSamansett av soldatar inne til førstegongsteneste som arbeider for ein betre tenestekvardag. http://forsvaret.no/tvo