FOS vinter holder til på sessvollmoen og ommråde rundt leir. Over 500 personer fra forskjellige bakgrunner møtte opp for å kjempe for 250 ledige plasser. Aspirantene blir målt på ledelse kunnskaper under stresende og vansklige situvasjoner som kan oppståFOS vinter holder til på sessvollmoen og ommråde rundt leir. Over 500 personer fra forskjellige bakgrunner møtte opp for å kjempe for 250 ledige plasser. Aspirantene blir målt på ledelse kunnskaper under stresende og vansklige situvasjoner som kan oppståhttp://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A9826.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7453

Rapportering og varsling

Opplever du mobbing, trakassering eller andre kritikkverdige forhold kan du melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal.

​​​​​​​Soldater har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø. Tjenesten i Forsvaret kan være både fysisk og psykisk krevende. Mye av aktiviteten i Forsvaret har en naturlig høy risiko ved seg, derfor prioriteres også sikkerhetsarbeidet høyt.

Alle hendelser med skade og sykdom på Forsvarets personell som skjer under utøvelse av Forsvarets oppgaver skal registreres. I tillegg skal avvik, nestenulykker og forbedringsforslag registreres. Avvik kan rapporteres på Forsvarets Rapp (app for smarttelefon) eller til nærmeste befal. Her kan du laste ned Forsvarets Rapp for Android eller iPhone​.

 

 

Narkotika og dopingNarkotika og doping<p>​Narkotika- og dopingovertredelser, misbruk av legemidler og alkoholmisbruk tas på alvor i Forsvaret. Bekjempelse av rusmiddelbruk, aktiv forebygging og tilbud om rask hjelp er derfor viktig og nødvendig for at Forsvaret skal kunne utføre sine pålagte oppgaver.<br></p><p>Forsvarets narkotikagruppe jobber med forebyggende arbeid og kontrolltiltak for å hindre brudd på narkotika- og dopinglovgivning blant soldater og ansatte i Forsvaret. De er til stede for å verne om din og dine kollegaers sikkerhet.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Slik varsler du</h2><p>Hvis du oppdager eller får kjennskap til misbruk eller befatning med narkotika og doping, må du snarest melde ifra til Forsvarets narkotikagruppe på telefon <strong>23 09 31 09</strong> (døgnbemannet). De kan også gi råd og veiledning. Du kan også ta kontakt med nærmeste overordnet.<br></p>
Mobbing og seksuell trakasseringMobbing og seksuell trakassering<p>​Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, og overtredelser av dette vil få konsekvenser. Alt personell skal behandle hverandre med gjensidig respekt, uavhengig av stilling, grad, kjønn, religion, etnisitet eller legning. Alle påstander om uakseptabel atferd skal tas på alvor og undersøkelser og tiltak skal iverksettes.</p><p>Det er iverksatt flere tiltak for å motvirke uønsket atferd og utsagn, blant annet ved økt fokus på holdninger, etikk og ledelse (HEL) og etablering av et varslingssystem for kritikkverdige forhold.<br></p><p>Alt personell som blir kjent med mobbing eller seksuell trakassering har rett og plikt til å varsle om dette, selv om man ikke er part i saken. Som hovedregel skal varsling om mobbing og trakassering ikke meldes anonymt. Dette for å kunne foreta en forsvarlig undersøkelse av grunnlag for varselet.<br></p><p>Saniteten ved din avdeling kan være en rådgiver i saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering.<br></p>
Kaserne og oppholdsromKaserne og oppholdsrom<p>​Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg skal ha en forsvarlig standard. Men det er ikke et krav om at disse trenger å ha en veldig høy kvalitet og et nymotens uttrykk. Det skal ikke være helseskadelig på noen måte å oppholde seg i et bygg. Du skal kunne hvile ordentlig ut der du sover, du skal ha tilgang på do og dusj som fungere r bra, og du skal ha muligheten til å vaske og tørke klær.<br></p><p>Avvik fra dette skal rapporteres via <a href="http://forsvarsbygg.no/">Forsvarsbyggs nettside</a> eller til nærmeste befal. Dersom du ikke ønsker å rapportere dette selv, kan du spørre tillitsvalgte, eller lokalt verneombud, om det kan gjennomføres en vernerunde på det aktuelle området.<br></p>


Publisert 8. september 2016 11:10.. Sist oppdatert 9. november 2017 14:48.