Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Økonomiske godtgjørelser, permisjoner og forsikringer kan du lese om her​.

Helsetjenest​er

Lege og tannlege
Som vernepliktig vil man alltid få tilbud om / ha tilgang på gratis lege og tannlege. Det er tannleger og leger på de fleste tjenestestedene. Er det behov for psykolog har vernepliktige også krav på å få gratis hjelp. Det er ikke alle leirer som har psykolog, men du skal likevel få tilbud om en.

Legemidler (medisiner)
Alle i førstegangstjeneste har krav på å få dekket utgifter til nødvendige legemidler. 

Forsvaret hjelper også til med å skaffe prevensjonsmidler som kondomer og p-piller. Ta kontakt med sykestua for mer informasjon.

Behov for medisinsk hjelp på permisjon
Blir du syk eller skader deg på permisjon skal Forsvaret dekke utgiftene. Du må vise frem FD-ID-kort og permisjonsseddel. Ta med nødvendig dokumentasjon tilbake til din sjef. ​

Les mer om helserettigheter på helsen​orge.no​

Sykefravær og egenmelding

Er du syk kan du benytte egenmelding.
For benyttelse av egenmelding som vernepliktig må dette være lagt til grunn:

  • rett til egenmelding ved sykdom gjøres gjeldende to måneder etter innrykk og skolestart
  • egenmelding kan nyttes inntil tre kalenderdager om gangen
  • egenmelding kan ikke benyttes ved sykdom innen 16 dager etter forrige egenmelding
  • egenmelding kan benyttes inntil tre ganger i løpet av et år

Det er utarbeidet et eget skjema som skal brukes «Egenmelding ved sykdom for mannskaper i førstegangstjeneste og befalselever».  Egenmeldingen leveres til befalet ditt.  

Dersom du er syk og ikke kan benytte deg av egenmelding, eller at du trenger legehjelp, må du henvende deg til sykestua. Husk å melde fra til befalet ditt om at du er syk. Sykemeldingen fra legen skal også leveres til befalet.

Arbeidstid og stillingsbeskrivelser

Arbeidstid
Arbeidstiden i førstegangstjenesten er 42,5 timer per uke (inkludert lunsjpause på en halvtime). Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning (herunder rekruttskole).

Arbeidstiden for soldater i turnusstillinger gjennomsnittsberegnes for en 12-ukers periode. Det vil si at arbeidstiden i snitt gjennom disse 12 ukene ikke skal overstige 42,5 timer.

Spør en tillitsvalgt hvis du vil lære mer om dette.

Stillingsbeskrivelser
Alle soldater skal ha en stillingsbeskrivelse, som sier hva arbeidsoppgavene til soldaten er. Du kan be befalet ditt om å få se stillingsbeskrivelsen din. I utgangspunktet skal man ikke settes til andre arbeidsoppgaver enn de som følger av stillingsbeskrivelsen. Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning. Forsvarets behov kan også tilsi at du kan beordres til annen tjeneste.

Dimisjon og tjenesteuttalelse​

Vanligvis er førstegangstjenesten på 12 måneder. Noen blir tilbudt 18 måneders tjeneste, og velger å være med på dette frivillig.

Ved dimisjon har du krav på en tjenesteuttalelse​. Tjenesteuttalelsen skrives i en mal som er lik for alle. Den sier blant annet hvor du har tjenestegjort, hvilken stilling du har hatt, hva som har vært arbeidsoppgavene dine og hvor godt du har utført den. Tjenesteuttalelsen eller tjenestedokumentasjon skal utleveres i god tid før dimisjon, slik at du har anledning til å lese igjennom, rapportere åpenbare feil/mangler eller ved behov fremme klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok uttalelsen.

Når du dimmer har du også mulighet til å få en attest som er mer kortfattet enn tjenesteuttalelsen, og som er enklere å bruke i det sivile. I attesten vil det stå litt om hva du har gjort i førstegangstjenesten, og hvordan du har utført den.

Førtidsdimisjon
Dersom du har fått skole- eller studieplass, kan du søke om å førtidsdimittere inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Det samme gjelder dersom du har fått tilbud om jobb og du står i fare for å miste kontrakten om du ikke dimitterer før tiden.

Man har ikke noe absolutt krav på førtidsdimisjon. Det er Forsvarets behov som avgjør om søknaden innvilges.

Ta kontakt med en tillitsvalgt om du ønsker å lære mer om dette.

Krav på støtte fra NAV etter dimisjon
Som nydimittert har du krav på dagpenger (arbeidsledighetstrygd)​ fra NAV i 26 uker, så fremt du ikke begynner på skole eller får deg en jobb.

Krav på midtveis- og sluttsamtale​
Alle soldater skal ha en personlig samtale med befal både omtrent halvveis i tjenesten og mot slutten av tjenesten. Begge samtalene følger et skjema utarbeidet av Forsvaret, med spørsmål som blant annet går på trivsel og arbeidsmiljø. Samtalene skal også gi deg en tilbakemelding på hvordan befalet synes du utfører tjenesten. Samtaleskjemaet​ skal underskrives av befalet og deg. ​​​

 Filnedlasting

 

 

Eigenmelding for soldatar (nynorsk)2016-12-21T11:58:57Z42770http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Bl-0560-1eigenmelding-for-mannskap-og-befalselevar-nynorsk.docxGP0|#fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574;L0|#0fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574|Førstegangstjeneste;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Egenmelding for soldater (bokmål)2016-12-21T11:58:39Z42874http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Bl-0560-1-egenmelding-for-mannskaper-og-befalselever-bokmal.docxGP0|#fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574;L0|#0fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574|Førstegangstjeneste;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Skjema for midtveis- og sluttsamtale2016-09-15T13:55:34Z317634http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Tjenestesamtaleskjema for mannskaper.pdfGP0|#fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574;L0|#0fc43c237-1f96-4b82-ac08-ae923efab574|Førstegangstjeneste;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 6. september 2016 13:09.. Sist oppdatert 15. juli 2019 11:48.