bell-helikopter-politi-samovelsebell-helikopter-politi-samovelsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/bell-helikopter-politi-samovelse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=955Dei som har ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak for frammøte i Forsvaret ved krise eller krig gjennom fritaksordninga.

× KORONAVIRUS-SITUASJONEN
Virksomheter som i forbindelse med covid-19-situasjonen har redusert tilgang til egne ansatte, og derfor er avhengige av å disponere egne ansatte for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i henhold til Justis- og beredskaps­departementets liste, kan søke om at tjenesten utsettes for ansatte som er innkalt til tjeneste i Heimevernet. En utsettelse gjelder for den tjenesten som den ansatte er innkalt til.

Søknad om slik fritak rettes til det aktuelle heimeverns­distriktet.

Virksomheter som har behov for at ansatte fritas for tjeneste i Forsvaret, også etter at covid-19-situasjonen er over, må melde de(n) ansatte inn på fritaksordningen som beskrevet nedenfor. Et slikt fritak innebærer at den ansatte blir fritatt for tjeneste i Forsvaret i 3 år. Fritaket kan trekkes tilbake dersom Forsvarets behov av sikkerhetspolitiske årsaker endres.

Fritaksordninga

Personar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:

  1. Dekker ein samfunnskritisk funksjon
  2. Har fullført førstegongstenesta
  3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

For å vere aktuell for fritaksordninga, må alle tre kriteria være oppfylt.

Desse prosedyrane skal følg​ast:

  • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang av koordinerande forvaltningsorgan i fritaksordninga. Last ned ​skjema (pdf)
  • Koordinerande forvaltningsorgan skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for samfunnskritiske verksemder (SKV) i fritaksordninga​. Last ned skjema (pdf)
  • SKV skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekker samfunnskritiske funksjonar. Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekker ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Last ned skjema for tilgang​ (pdf). Avgang skal meldast på e-post til postmottak@mil.no.
  • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKV klage på avgjerda. Last ned klageskjema (pdf)​
Publisert 26. august 2014 09:03.. Sist oppdatert 26. august 2020 08:32.