Soldater fra PRT 18 under en medaljeseremoni på Akershus festning Returning soldiers from Afghanisten during a medal ceremony in OsloSoldater fra PRT 18 under en medaljeseremoni på Akershus festning Returning soldiers from Afghanisten during a medal ceremony in Oslohttp://forsvaret.no/media/PubImages/20120608th_ 2620.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=539

Når du kommer hjem

Veien hjem fra en internasjonal operasjon består av mellomlanding eller etterlanding før de tjeneste- gjørende er helt hjemme.

Når tjenesten er avsluttet i operasjonsområdet, reiser de tjenestegjørende som regel ikke rett hjem. De vil først ha et stopp i utlandet som kalles mellomlanding. Under mellomlandingen vil det bli utført debrief og samtale med psykolog. Det kan også bli gjennomført en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet blir også hedret med en bedre middag.

Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte stor. Derfor er det viktig for de tjenestegjørende å få disse dagene på mellomlandingen slik at de får mulighet til å senke skuldrene litt før de kommer hjem. Etter mellomlandingen vil det være en medaljeseremoni for å anerkjenne personellet. Seremonien blir de pårørende invitert til å delta på, og Forsvaret dekker reise for inntil to pårørende.

Personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som enkeltpersoner, for eksempel stabsoffiserer og observatører, blir kalt tilbake til en såkalt etterlanding. Etterlandingen har tilsvarende innhold som mellomlandingen, men gjennomføres i Norge og vanligvis i en weekend slik at ledsager har anledning til å delta. Medaljeseremoni gjennomføres som del av etterlandingen, og Forsvaret dekker reise og opphold for ledsageren.

Når du har vært ute i en operasjon i utlandet er du veteran. Det er en hedersbetegnelse du deler med mange andre som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge.

Se også veteransidene for mer informasjon relevant for veteraner fra internasjonale operasjoner.

Kontakt med Forsvaret etter tjenesten

Hvis du skal fortsette å tjenestegjøre i Forsvaret, er det normalt hjemmeavdelingen som er ditt primære kontaktpunkt for ytterligere informasjon.

For deg som avslutter din tjeneste i Forsvaret er Administrativ foresatt avdeling i tolv måneder etter hjemkomst det primære kontaktpunktet i Forsvaret.

Forsvarets proaktive oppfølging går over ett år. Ettårsprogrammet begynner med mellomlanding eller etterlanding, og avsluttes med en avslutningssamling ca. ett år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste.

Vær klar over at du når som helst, livet ut, kan kontakte Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser hvis du ønsker ytterligere informasjon vedrørende ulike tilbud i Forsvaret og samfunnet.

Forsvaret har også et eget senter for veteraner på Bæreia utenfor Kongsvinger. Veteransenteret tilbyr opphold både til hele kontingenter, familier eller enkeltpersoner. Her finnes en mengde aktiviteter, og senteret er også åpent for veteranfamilier. Et populært tilbud på veteransenteret er gjensynstreff for veteraner.

 

 

Forsvarets åpne dør for veteranerForsvarets åpne dør for veteraner<p>Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier besvarer alle typer veteranhenvendelser.</p><ul><li>​Telefon: 800 85 000 (08–15 hverdager)</li><li>E-post: veteraner@mil.no</li><li>Besøksadresse: Akershus festning, bygning 48</li></ul>http://forsvaret.no/faktabokser/veterankontakt

Publisert 20. februar 2014 14:17.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:52.