AvreiseAvreisehttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms2003_2221_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=527

Før du drar ut

​Mange av de som deltar i operasjoner i utlandet er fast ansatt i Forsvaret. Vi har også behov for de som har en sivil jobb til vanlig, men som kan tenke seg en periode i utlandet.

​​​​​​​​​​​​​​ Generelle krav

For å kunne bli valgt ut til å tjenestegjøre utenlands må du i utgangspunktet ha fullført førstegangstjenesten. I utgangspunktet må du ha:

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra kravene. Dette gjelder ved behov for spesialister som har kompetanse som Forsvaret ellers ikke får tak i.

Hva innebærer det?

Det er viktig å forberede seg grundig i forkant av et oppdrag i utlandet. Dette gjelder både fysisk og psykisk. Dersom du blir valgt ut til et oppdrag vil du delta i et opplæringsprogram som er med på å forberede deg til oppdraget. I forkant må du tenke gjennom følgende:
  • På oppdraget kan du oppleve ekstrem fattigdom og mennesker i stor desperasjon. 
  • Oppdraget vil kunne påvirke deg som person for alltid.
  • Noen kommer tilbake fra internasjonal tjeneste med fysiske eller psykiske skader. 
  • Å være med i en operasjon i utlandet vil også påvirke dine barn, familie og venner. 
  • Er du i ytterste konsekvens villig til å ta liv, eller ofre ditt eget? 

Permisjon fra jobb

​Er du i jobb kan du søke permisjon i perioden du skal delta i en operasjon i utlandet. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven. Som arbeidstaker har du rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste, eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner.

Det er en forutsetning at du snarest mulig, etter du har inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker, varsler arbeidsgiver om dette.

Publisert 20. februar 2014 14:02.. Sist oppdatert 15. mai 2018 10:31.