En utkikk ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen, fartøyer seiler ut fra Souda bay på KretaEn utkikk ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen, fartøyer seiler ut fra Souda bay på Kretahttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkR7286.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=532

Når du er ute

Hvordan det er å være i operasjoner i utlandet vil variere avhengig av land, fagområde, lengden på oppdraget og hvor godt forberedt du er.

​​​​​​​​varighet

En vanlig kontrakt for å delta i en operasjon i utlandet er 6 måneder, men kortere kontrakter er mulig. Unntaket er FN-observatører, som vanligvis har 12 måneders tjeneste.

Lønn og tillegg

Lønnen under et utenlandsoppdrag består av grunnlønn samt misjonstillegg, utenlandstillegg og familietillegg.

Grunnlønnen er lønnstrinnet i Statens lønnsregulativ, og avhenger av gradsnivå.

Misjonstillegg
er en kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy
arbeidsbelastning. Satsen for dette finnes i gjeldende særavtale for
internasjonale operasjoner.

Utenlandstillegget
dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet.

Familietillegget
er et ekstra tillegg på 6000 kroner per måned til de som deltar i en operasjon i utlandet, og som har omsorg for barn under 18 år. Familietillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn i husstanden når partneren er ute i internasjonale operasjoner. Tillegget er det samme uavhengig av hvor mange barn det er i husstanden. Tillegget kan også gjelde for stebarn, ved felles adresse i minst ni måneder før tjenesten starter. Ved delt omsorgsansvar (50 prosent) er familietillegget 3000 kroner. Les mer om familiestøtte ved utenlandsopphold her.

Andre spesielle tillegg finnes også. En fullstendig oversikt over lønn og vilkår får du før du tegner kontrakt.
 

Hjemreiser

​Hvor mange hjemreiser du får når du er ute i en operasjon i utlandet varierer. Detaljene om hjemreiser og andre goder får du når du tegner kontrakt.

Generelt gjelder følgende:

  • Du får en gratis hjemreise per tredje måned.
  • Du får i forkant av oppdraget en reiseplan med antall hjemreiser.
  • Det kan dukke opp uforutsette forhold som gjør at planlagte hjemreiser må avlyses.
  • Du skal ha beskjed i forkant dersom du ikke kan regne med hjemreiser.
  • Fellesreiser i nærheten av operasjonsområdet kan i noen tilfeller erstatte hjemreiser.

 

 

Forsvarets kontaktpunkt før og under tenestaForsvarets kontaktpunkt før og under tenestaAdministrativ foresatt avdeling (AFA) er kontaktpunktet i Forsvaret før og under teneste i internasjonale ope​​​​​rasjonar.<br><br> <ul><li>AFA Forsvaret: <strong>800 89 520</strong></li><li>Sjøforsvaret: <strong>800 87 850</strong><br></li></ul><p>Nokre mindre avdelingar har eigne kontakttelefonar. Dette vil i så fall avdelinga opplyse om f​ør ​utreise.<br></p>http://forsvaret.no/faktabokser/afa

Publisert 20. februar 2014 14:15.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:52.