En utkikk ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen, fartøyer seiler ut fra Souda bay på KretaEn utkikk ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen, fartøyer seiler ut fra Souda bay på Kretahttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkR7286.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=532

Når du er ute

Hvordan det er å være i operasjoner i utlandet vil variere avhengig av land, fagområde, lengden på oppdraget og hvor godt forberedt du er.

​​​​​​​​varighet

En vanlig kontrakt for å delta i en operasjon i utlandet er 6 måneder, men kortere kontrakter er mulig. Unntaket er FN-observatører, som vanligvis har 12 måneders tjeneste.

Lønn og tillegg

Lønnen under et utenlandsoppdrag består av grunnlønn samt misjonstillegg, utenlandstillegg og familietillegg.

Grunnlønnen er lønnstrinnet i Statens lønnsregulativ, og avhenger av gradsnivå.

Misjonstillegg
er en kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy
arbeidsbelastning. Satsen for dette finnes i gjeldende særavtale for
internasjonale operasjoner.

Utenlandstillegget
dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet.

Familietillegget
er et ekstra tillegg til de som deltar i en operasjon i utlandet, og som har omsorg for barn under 18 år. Familietillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn i husstanden når partneren er ute i internasjonale operasjoner. Tillegget er det samme uavhengig av hvor mange barn det er i husstanden. Tillegget kan også gjelde for stebarn, ved felles adresse i minst ni måneder før tjenesten starter.

Andre spesielle tillegg finnes også. En fullstendig oversikt over lønn og vilkår får du før du tegner kontrakt.
 

Hjemreiser

​Hvor mange hjemreiser du får når du er ute i en operasjon i utlandet varierer. Detaljene om hjemreiser og andre goder får du når du tegner kontrakt.

Generelt gjelder følgende:

  • Du får en gratis hjemreise per tredje måned.
  • Du får i forkant av oppdraget en reiseplan med antall hjemreiser.
  • Det kan dukke opp uforutsette forhold som gjør at planlagte hjemreiser må avlyses.
  • Du skal ha beskjed i forkant dersom du ikke kan regne med hjemreiser.
  • Fellesreiser i nærheten av operasjonsområdet kan i noen tilfeller erstatte hjemreiser.

 

 

Forsvarets kontaktpunkt før og under tenestaForsvarets kontaktpunkt før og under tenesta<p class="forsvaretElement-p">Seksjon for internasjonale operasjoner (SIO) er kontaktpunktet i Forsvaret før og under teneste i internasjonale ope​​​​​rasjonar.</p><p class="forsvaretElement-p"></p><ul><li>SIO vakttelefon: 800 89 520</li><li>Sjøforsvarets eige nummer: 55 50 22 22<br></li></ul>Nokre mindre avdelingar har eigne kontakttelefonar. Dette vil i så fall avdelinga opplyse om f​ør ​utreise.<br><p></p>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=19

 

 

Publisert 20. februar 2014 14:15.. Sist oppdatert 12. mars 2020 21:28.