FeltpostFeltposthttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkL7C4707.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=533

Post til de ute og til de hjemme

Mange av de som er ute i internasjonal tjeneste, synes det er hyggelig å få brevpost hjemmefra. I tillegg er det også mulighet for å kunne sende brev hjem til Norge.
Til dette benyttes feltpost. Det er en avtale mellom Forsvaret og Posten Norge AS.

​​​​Pakker kan ikke benyttes som feltpost

I henhold til feltpostavtalen er det ikke mulighet for å sende postpakker. (Definisjon på "pakker", er for eksempel Norgespakke). Feltpost skal ikke være registrerte pakker, og de skal dermed ikke ha sendingsnummer med strekkode.

Vekt og mål

En viktig melding om bruk av feltpost:
Fra 30.04.2020 til 31.12.2020 åpnes det opp mulighet for å sende noe større sendinger som brevsendinger. Maksimum vekt 2 kg er det nå endret til maksimum vekt 5 kg.

Følgende regler gjelder for forsendelsens mål:

 • Maks vekt: 5 kg.
 • Maks lengde: 60 cm.
 • Sidene på brevet kan til sammen ikke utgjøre mer enn 90 cm, f.eks. 60x15x15 eller 40x20x30.
De samme reglene gjelder også for forsendelse av post hjem til Norge. 

PRIS/PORTO

Bruk alltid norsk porto: Sendingene frankeres/prises som vanlig norsk brev innenlands.

 • Norske portotakster.
 • Brevpost fra 20 g til 2 kg frankeres/prises etter norske portotakster.
 • Brev med vekt over 2 kg. Det vil si brev med ved mellom 2-5 kg prises som brev inntil 2 kg.
 • Digitale frimerker kan benyttes ved bruk av feltpost. De lastes ned fra posten.no

Adressering for feltpost

Brevene skal være adressert til en spesifikk feltpostadresse i Norge. Brevene må legges i doble konvolutter, navn må påføres på innerste konvolutt.

Ytterkonvolutten skal adresses slik:

Fornavn
Feltpost nr
0018 OSLO

Landet som personellet tjenestegjør i skal ikke fremgå i adressen på brevet.

ADRESSERING FOR FELTPOST HJEM TIL NORGE

Brevene skal være adressert som vanlig brevpostsending. Bortsett fra at det ikke skal skrives avsender (ditt navn) på brevet.

Brevet legges i konvolutt eller pakkes godt inn dersom sendingen er større enn en vanlig konvolutt.

Brevet skal adresses slik:

 • Mottakers navn
 • Gateadresse eller postboks adresse
 • Postadresse
 • Norge

Toll, merking av tolletiketter

Sendinger som inneholder varer, gaver mv som sendes til utlandet utstyres med tolldeklarasjon CN23. Denne fås på Post i Butikk, de laster den ned og fyller ut. Som avsender underskriver du med kun fornavn. Dette skal du ikke betale gebyr på kr 38,- i henhold til avtale med Posten. Tolldeklarasjon CN22 kan benyttes som er tilsendt poc for feltpost. Underskrift skrives med fornavn (avsenders etternavn skal ikke fremkomme på brevet.) 

Verdien av innholdet i en feltpostsending til utlandet kan ikke overskride kr 5000,-.

For mer informasjon om portotakster, digitale frimerker, mål, toll mm og informasjon om hva som ikke kan sendes til de ulike landene se:

www.Posten.no bruk søkerordet feltpost for ytterligere informasjon.

Ved spørsmål i forbindelse med feltpost, ta kontakt med Forsvarets arkivtjeneste, postmottak@mil.no, merkes Feltpost. 

Publisert 22. januar 2014 08:28.. Sist oppdatert 10. juli 2020 14:06.