Veteraner fra internasjonale operasjonerVeteraner fra internasjonale operasjonerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=262https://www.youtube.com/watch?v=KOJualLDE8Q100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i nesten hundre forskjellige operasjoner.

Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør våre veteraner fra internasjonale operasjoner ryggraden i det norske Forsvaret. Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge. 

For mange er det kanskje ukjent at 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. 

Selv om norske veteraner fra ulike operasjoner som Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan og Afghanistan sitter igjen med ulike opplevelser, finnes det noen fellesnevnere: 

Våre veteraner er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsing under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål.
Publisert 26. november 2013 15:15.. Sist oppdatert 23. februar 2018 11:11.

 Aktuelt

 

 

tjeneste_178_internasjonaleoperastjeneste_148_veteranprisen/tjeneste/veteraner/veteranprisen/media/PubImages/ml2017-3093.jpgForsvarets veteranprisVeteranprisen deles ut av forsvarssjefen som en anerkjennelse av godt arbeid og engasjement for veteraner. Nå kan du foreslå kandidater til årets pris!tjeneste_178_internasjonaleoperashttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3612

 

 

tjeneste_178_internasjonaleoperastjeneste_194_forsvaretsveteransen/veteransenteret/media/PubImages/ml2014-1169.jpgForsvarets veteransenterForsvaret sitt veteransenter ligg i naturskjøne omgivnader ved Bæreia utanfor Kongsvinger.tjeneste_178_internasjonaleoperashttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3609
tjeneste_178_internasjonaleoperastjeneste_146_veterantreff/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterantreff/media/PubImages/arkiv_frm2000_1972_document.JPGVeterantreffHver måned arrangeres det veterantreff på rundt 50 steder over hele landet.tjeneste_178_internasjonaleoperashttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3610
tjeneste_178_internasjonaleoperastjeneste_174_lenkerogdokumenter/tjeneste/veteraner/lenker/media/PubImages/arkiv_fms2005_1191_document.jpgFakta, lenker og dokumenterSøker du forskning om veteraner? Eller vil lese veteranenes historier?tjeneste_178_internasjonaleoperashttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3611

 

 

Veteranhistorier<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_1998__1978_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />VeteranhistorierVi har over 100 000 veteraner fra internasjonale operasjoner. Her får du møte noen av dem, og et innblikk i hva de gjør – i tjeneste for Norge.Vi har over 100 000 veteraner fra internasjonale operasjoner. Her får du møte noen av dem, og et innblikk i hva de gjør – i tjeneste for Norge.Veteranhistorierhttp://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/historier

Veteraner på itjenestefornorge.no

I tjeneste for Norge

Vi har bedt veteranene å dele sine egne opplevelser fra tjenesten gjennom bilder, video og tekst. Her finner du over 300 av historiene deres.

Gå til itjenestefornorge.no
Veterankortet

Forsvarets veterankort

Veteraner fra internasjonale operasjoner kan få Forsvarets veterankort. Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.​

Les mer og bestill kortet