tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15170UNIFIL-jubileet 2018I 2018 markerer vi at er det 40 år siden Norge sendte sine første soldater til UNIFIL-operasjonen i Libanon, og 20 år siden hovedbidraget reiste hjem.https://www.youtube.com/watch?v=WaFEZdwPDqA

UNIFIL-jubileet i 2018

I 2018 markerer vi at det er 40 år siden Norge sendte sine første soldater til UNIFIL-operasjonen i Libanon, og 20 år siden hovedbidraget reiste hjem.

UNIFIL er det største bidraget Norge har hatt i internasjonale operasjoner de siste 60 år, med over 22 000 nordmenn som tjenestegjorde i perioden 1978–1998. I jubileumsåret 2018 vil Forsvaret hedre og anerkjenne Libanon-veteranenes innsats.

Til tross for at UNIFIL i utgangspunktet var ment å være en fredsbevarende operasjon, skulle det tidvis dreie seg mer om å forsøke å holde stridende parter fra hverandre i et område preget av ufred. Operasjonen ble noe helt annet enn hva mange hadde sett for seg, og virkeligheten ble langt mer komplisert og krevende enn forventet. Det som egentlig var tenkt som en relativt kortvarig inngripen, endte med å bli et permanent militært bidrag som strakk seg over flere tiår.

Veteranene fra tjenesten i Libanon gjorde en viktig innsats for FN, Norge og Libanon – i en operasjon som var mer krevende enn de fleste her hjemme fikk med seg. Vi takker dem for innsatsen.

20. april

20. april holdt Forsvaret et hovedarrangement på Akershus festning i Oslo.
Forsvarets hovedarrangement på Akershus festning i Oslo var en markering med felles oppstilling, bekransning av minnesmerke, parademarsj gjennom Oslo, servering, underholdning og aktiviteter. Rundt 3000 UNIFIL-veteraner deltok på arrangementet.

 Les mer om

 

 

tjeneste_1548_unifil2018aktuelt_2012_unifiljubileet2018/aktuelt/unifil-jubileet-2018/media/PubImages/hilserpabarn.jpgHovedstaden hyllet Libanon-veteraneneOslo stoppet opp en liten stund fredag ettermiddag, da 2000 norske Libanon-veteraner inntok byens gater.tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5571


Samme dag var det også premiere på Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum, hvor UNIFIL var blant temaene. Rundt 2000 Libanon-veteraner fikk utdelt billetter til showet.


Medaljer

Her finner du mer informasjon om medaljer og dekorasjoner.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.
Før Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft, hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste.

Medaljen tildeles norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i minimum seks månederMedaljen utstyres i tillegg med stjerne eller laurbærgren for oppsamlet lengde på tjenestetid: 1 stjerne for 15 måneder tjeneste, 2 stjerner for 30 måneders tjeneste, 3 stjerner for 45 måneders tjeneste og laurbærgren for 60 måneders tjeneste.

Alle som tjenestegjorde minimum seks måneder i UNIFIL-operasjonen i perioden 1978–1998 har i forbindelse med jubileet fått tilbud om å motta medaljen på et av arrangementene 6. april. De som ikke har anledning til å delta den dagen vil motta medaljen ved en senere anledning.

Andre medaljer

Det finnes også andre medaljer som kan være aktuelle for UNIFIL-veteranene. Disse vil ikke bli tildelt i forbindelse med jubileet.

Vernedyktighetsmedaljer fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.
Vernedyktighetsmedaljen tildeles fra og med 1982 som en påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste. Det finnes en for hver forsvarsgren. Kravet er gjennomført førstegangstjeneste i 1982 eller senere, eller annen tjeneste, internasjonal tjeneste eller repetisjonsøvelser etter det.

Medaljen bæres med stjerne for henholdsvis 4, 8, 12 års tjeneste for yrkes- og/eller kontraktsbefal. En stjerne tildeles også for seks måneders internasjonal tjeneste. Heimevernets personell tildeles stjerne etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige heimevernsøvelser. Medaljen utstyres med maksimalt tre stjerner. Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet benytter gullstjerne. Luftforsvaret benytter sølvstjerne. Stjerner kan kjøpes fra Forsvarets uniformsutsalg.
UNIFIL-medaljen, tildeles av FN.

UNIFIL-medaljen er FNs medalje til personer som tjenestegjorde i UNIFIL. Denne medaljen ble normalt tildelt i Libanon. 

Medaljen utstyres med tall i sølv for hver kontingent etter 1. Tall kan kjøpes fra Forsvarets uniformsutsalg.


Forsvarets uniformsutsalg

Uniformsutsalget kan hjelpe deg med å erstatte mistet medalje, eller kjøpe stjerner, tall og laurbærgren til allerede tildelt medalje.

Kontaktinformasjon til Forsvarets uniformsutsalg finner du her. Uniformsutsalget kan også kontaktes på e‑post til mlindstad@mil.no.

Montering av medaljer

Noen ønsker å få montert sine medaljer, slik at de blir satt opp i et riktig og pent oppsett. Det finnes mange sivile aktører som gjør dette. Søk etter medaljemontering eller medaljemontasje.

 

 

tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15171Medaljer i montert oppsett/media/PubImages/medaljer-standard-unifil-montert.jpg
tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15172Medaljer i riktig rekkefølge umontert/media/PubImages/medaljer-standard-unifil.jpg


Publisert 15. september 2017 14:05.. Sist oppdatert 4. juni 2018 15:47.

Veteraner på itjenestefornorge.no

Veteranenes egne historier

På itjenestefornorge.no ligger fakta fra alle Forsvarets internasjonale operasjoner. På siden kan også veteranene legge inn sine opplevelser fra tjenesten.

Gå til itjenestefornorge.no