tjeneste_1714_veterankonferansen20tjeneste_1714_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22377Nasjonal veterankonferanseDen nasjonale veterankonferansen arrangeres årlig for å styrke veteransamarbeidet i Norge./media/PubImages/ml2017-6734.jpg

Nasjonal veterankonferanse 2020

Bodø, 13.–14. oktober


Den nasjonale veterankonferansen 2020 arrangeres i Bodø. Dette er en fagkonferanse som samler aktører fra ulike sektorer som alle jobber med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra Internasjonale operasjoner.

Veteranene har gjort en viktig innsats for Norge. De har blitt sendt til ofte krevende og komplekse situasjoner i en rekke forskjellige land, og kommer hjem med nye erfaringer og kompetanse. På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan Forsvaret og det sivile Norge sammen kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Som deltager på veterankonferansen vil du få høre mer om hva veteranene har stilt opp på, og hvordan vi som samfunn kan vise anerkjennelse for denne innsatsen. Du får også innblikk i hvordan mange sektorer, fra Forsvaret til kommuner og mange andre, må jobbe sammen for å hindre senskader og følge opp de som får utfordringer etter tjenesten.

Årets konferanse vil spesielt rette fokus mot de kommunale veteranplanene, som Regjeringen har oppfordret landets kommuner til å lage. Mange kommuner har allerede en plan, eller er godt i gang. Flere av årets foredrag vil gi eksempler til kommunene om hva planen kan inneholde, og hvordan man får effekt ut av en vedtatt plan. Her får du høre tips fra andre kommuner, og vite mer om hvilke ressurser kommunene kan spille på for å få mer ut av sine planer. I tillegg får du høre om hva Forsvaret gjør, og hva det sivile samfunnet må være forberedt på å bidra med.

Meld deg på konferansen!

Gå til påmeldingsskjema

Publisert 4. juni 2020 14:02.. Sist oppdatert 23. juni 2020 10:35.

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen møter du en rekke foredragsholdere med mange forskjellige vinklinger på veteransaken. Her kan du se video av årets foredrag.


«Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministeren om Stortingsmelding om veteraner

Våren 2020 la Regjeringen fram Stortingsmelding 15 (2019–2020). Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken. På veterankonferansen vil forsvarsminister Bakke-Jensen fortelle mer om stortingsmeldingen og veien videre.

Les mer

«Politiet i internasjonale operasjoner»

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Politidirektøren om politiet i internasjonale operasjoner

Benedicte Bjørnland er utdannet jurist og har lang fartstid fra politisektoren, hvor hun blant annet har vært sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. I desember 2018 ble hun utnevnt til politidirektør. Bjørnland kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om politiets deltakelse i internasjonale operasjoner.

Les mer

«Bardu kommunes innsats for veteraner»

Ordfører Toralf Heimdal

Ordføreren om kommunens innsats for veteraner

Toralf Heimdal er ordfører i Bardu kommune. Bardu er en kommune med mange veteraner, og også en kommune som har satt igang mange tiltak for å ivareta veteranene i kommunen. Heimdal kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hva Bardu kommune har gjort for å øke kompetansen om veteranutfordringer innen flere kommunale sektorer. I tillegg vil han snakke om ulike tiltak som kommunen har innført for å ivareta veteraner og deres familier.

Les mer

«Kompetanse om veteraner ut i hjelpeapparatet»

Øyvind Dåsvatn, spesialrådgiver ved RVTS Sør

RVTS om kompetanseoverføring til det sivile

Øyvind Dåsvatn har fagbakgrunn som spesialsykepleier inne psykisk helse, og tidligere arbeidserfaring fra Distriktspsykiatrisk senter og kommunal helse og omsorgstjeneste. Han leder regional nettverksgruppe for innsatspersonell (RNIP) i sør. I denne gruppen finner man ressurspersoner fra veteranorganisasjoner, Forvarets veterantjeneste og det sivile hjelpeapparatet.

Dåsvatn kommer til Nasjonal veterankonfranse for å fortelle om RVTS sør sitt samarbeid med fylkeskommunen og hvordan de har brukt DPSene i regionen for å få kompetanse om veteraner ut i hjelpeapparatet.

Les mer

Praktisk informasjon

  • Konferansen arrangeres på Scandic Havet, Tollbugata 5, 8006 Bodø.

  • Registrering åpner 13. oktober kl. 10:00. Konferansen starter kl. 12:00. Konferansen er slutt 14. oktober kl. 13:30.

  • Deltagelse på konferansen er gratis! Du betaler kun for eventuell overnatting og reise. Konferansedeltagere får mulighet til å bestille rom på konferansehotellet, via vår avtale, ved behov for rom.

  • Fra Bodø Lufthavn er det ca. 1,5 km til hotellet. Det går buss til Bodø sentrum.

  • Få med deg mer om Forsvarets veteraner.
    Lik oss på Facebook.

  • Lurer du på noe mer?
    Spørsmål kan sendes på e-post til veterankonferansen@oslo.mil.no.

 Tidligere konferanser

 

 

tjeneste_1714_veterankonferansen20tjeneste_1602_veterankonferansen20/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2019/media/PubImages/ml2019-7424.jpgVeterankonferansen 2019Den nasjonale veterankonferansen ble i 2019 arrangert i Kristiansand.tjeneste_1714_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8184
tjeneste_1714_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2018/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2018/media/PubImages/20161018JPH_Siri%20Lill%20MannesJostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2018Den nasjonale veterankonferansen ble i 2018 arrangert på Lillehammer.tjeneste_1714_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8185
tjeneste_1714_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2017/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2017/media/PubImages/ml2017-6412.jpgVeterankonferansen 2017Den nasjonale veterankonferansen ble i 2017 arrangert i Sandefjord.tjeneste_1714_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8186