HelseoppfølgingHelseoppfølginghttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkafgL7C2321.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=425

Helseoppfølging

Før og under deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt.

​​​​​Før

Militært personell går i dag gjennom grundig selektering, medisinsk klarering og lengre samtrening før deltakelse i internasjonale operasjoner.

Under

Sanitetspersonell er normalt tilgjengelig i operasjonsområdet. Det legges dessuten opp til at alt personell gjennomgår en medisinsk sjekk, inkludert samtale med psykolog/psykiater, ved, eller rett før, hjemkomst til Norge.

Etter

Forsvaret har et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjem­komst fra tjeneste i internasjonale operasjoner – blant annet for å sikre en god overgang til den sivile helse-­ og omsorgs­tjenesten når det er nødvendig. I oppfølgingsansvaret inngår en helsesjekk og samtale med psykolog eller psykiater.

Det er det sivile helseapparatet som er veteranenes primære kontaktpunkt – som det er for alle andre i den norske velferdsstaten. Merk imidlertid at både Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Institutt for militærpsykiatri og stressmestring har tilbud øremerket veteraner – som et supplement til sivil helse og spesialisthelsetjeneste. Forsvaret har også fem regionale stressmestringsteam som veteraner kan benytte.

Skade og erstatning

Staten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Les mer om de ulike forsikrings- og kompensasjonsordningene som gjelder ved tjenestegjøring i internasjonale operasjoner​.

 

 

Dekning av reiseutgifterDekning av reiseutgifter​​​Veteraner som får behandling ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring kan få dekt sine reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted.<br><br><ul><li>Retten gjelder både stadig tjenestegjørende personell og personer som ikke lenger er ansatt i Forsvaret.</li><li>Reiseavstanden til behandlingsstedet må være over 3 km, og reisen må godkjennes av behandleren. Dette kan gjøres per telefon eller ved konsultasjon.</li><li>Pasienten må selv legge ut for reisen, og får refundert utgiftene i etterkant. Dersom man ikke har mulighet til å legge ut kan man ta kontakt for å få utgifter utbetalt på forhånd. Dette må søkes om i god tid.<br></li><li>Behandlingen må være relatert til tjenesten i internasjonale operasjoner.</li></ul>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=10

 Relaterte sider

 

 

Skade og erstatningSkade og erstatningStaten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.http://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/erstatning
Til veteranfamilierTil veteranfamilierDet er krevjande å vere på oppdrag ute, men den vanskelegaste jobben er ofte å vere heime.http://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/veteranfamilier
StøttetilbudStøttetilbudhttp://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/stottetilbud

Publisert 21. mai 2014 08:30.. Sist oppdatert 14. september 2016 10:25.