Institutt for militærpsykiatri og stressmestringInstitutt for militærpsykiatri og stressmestringhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130524th_ 18999.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=424

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) har fagansvar for psykiatri i Forsvaret. Instituttets kjernevirksomhet er forebygging og behandling av stressrelaterte helseplager.

Klinisk behandling

Ved IMPS arbeider det psykiatere og psykologer med spesialkompetanse på traume- og stressrelaterte helseplager. Vi er et supplement til sivil spesialisthelsetjeneste, og har regionale team lokalisert fem ulike steder i landet. Her kan du få tilbud om målrettet og avgrenset behandling av psykiske helseplager, uavhengig av om du er stadig tjenestegjørende eller veteran. Vi kan også bistå med å finne hjelp i det sivile helsevesenet. Dersom du opplever psykiske helseplager, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Undervisning og veiledning

En sentral del av vår virksomhet er å undervise og veilede militært personell og militære ledere i forebygging og mestring av stress. Dette gjøres før, under og etter oppdrag. I tillegg veileder vi sivilt helsepersonell i ivaretakelse og behandling av veteraner med psykiske helseplager. Ved spesielle behov kan vi også tilby undervisning og veiledning til andre statlige og sivile aktører.

Sakkyndighetsarbeid

IMPS utfører sakkyndighetsarbeid i forbindelse med seleksjon, tjenestedyktighets- og erstatningssaker. Eksempelvis kan vi vurdere om det foreligger en psykisk belastningsskade og hvorvidt denne skaden kan knyttes til tjenesten.

Forskning og rådgivning

Gjennom forskning på stressbelastninger, psykisk helse og kliniske forløp, både blant stadig tjenestegjørende og veteraner, ønsker vi å bidra til økt kunnskap. Kunnskapen vi samler danner blant annet grunnlag for undervisning, rådgivning og klinisk virksomhet. IMPS er også gitt i oppdrag å være rådgiver for militær og politisk ledelse. Rådene vi gir til disse instansene er i stor grad basert på kunnskap innhentet gjennom egen forskning.

Til tross for at det er gjennomført omfattende internasjonal forskning på stressmestring og militære populasjoner, er det viktig å samle spesifikk kunnskap om norske forhold. Dette ettersom det er utfordrende å overføre andre lands resultater til norske militærpopulasjoner, blant annet på grunn av forskjeller i kultur, organisering og aktivitet. 

IMPS ønsker gjennom sin forskning å besvare tre hovedspørsmål:
 1. Hvordan står det til med den psykiske helsen til stadig tjenestegjørende og veteraner?
 2. Hvilke faktorer påvirker soldaters psykiske helse før, under og etter tjenesten?
 3. Hvordan behandle tjenesterelaterte psykiske helseplager på en god måte?
En oversikt over instituttets forskningsrapporter finner du i høyre kolonne på toppen av denne siden.

Beredskapsvakt

IMPS står på beredskap i tilfelle det inntreffer uventede katastrofale hendelser i inn- og utland. Vi tilbyr stressmestring, rådgivning og støtte til de involverte, uavhengig av om det er en sivil eller en militær hendelse. I denne forbindelse bemanner vi en beredskapstelefon, og vi er til enhver tid klare til å rykke ut til krisesituasjoner og katastrofeområder på 12 timers varsel. Ring 800 200 15 for å ta kontakt med beredskapsvakten.

Kontaktinformasjon

Hovedkontoret til Institutt for militærpsykiatri og stressmestring er samlokalisert med Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) i Oslo. I tillegg har IMPS fem regionale stressmestringsteam som dekker de ulike landsdelene:

 • Nord-Norge (Bardufoss)
 • Midt-Norge (Trondheim)
 • Vestlandet (Bergen)
 • Sørlandet (Stavanger)
 • Østlandet (Sessvollmoen)

Ønsker du å komme i kontakt med IMPS, vennligst henvend deg til hovedkontoret i Oslo. De kan videreformidle kontakt til de regionale teamene.

 • Telefon: 23 09 79 30
 • E-post: fsan.nmp@mil.no
 • ​Postadresse: Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
 • Besøksadresse: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo​

 

 

Dekning av reiseutgifterDekning av reiseutgifter​​​Veteraner som får behandling ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring kan få dekt sine reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted.<br><br><ul><li>Retten gjelder både stadig tjenestegjørende personell og personer som ikke lenger er ansatt i Forsvaret.</li><li>Reiseavstanden til behandlingsstedet må være over 3 km, og reisen må godkjennes av behandleren. Dette kan gjøres per telefon eller ved konsultasjon.</li><li>Pasienten må selv legge ut for reisen, og får refundert utgiftene i etterkant. Dersom man ikke har mulighet til å legge ut kan man ta kontakt for å få utgifter utbetalt på forhånd. Dette må søkes om i god tid.<br></li><li>Behandlingen må være relatert til tjenesten i internasjonale operasjoner.</li></ul>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=10

Publisert 21. januar 2014 19:35.. Sist oppdatert 11. september 2020 16:08.