ml2012-2930ml2012-2930http://forsvaret.no/media/PubImages/ml2012-2930.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=445

Medaljer og utmerkelser

Medaljer er et synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse av den innsatsen den tjenestegjørende har gjort i tjeneste for Norge.

Det finnes flere medaljer som kan tildeles personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Operasjonsmedaljer/deltagermedaljer

Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personer som har tjenestegjort sammenhengende i et nærmere angitt antall dager i operasjonsområdet. Innsatsen skal skje utenriks i et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon. Operasjonsmedaljen går under kategorien deltakermedaljer, og overrekkes normalt i forbindelse med hjemkomst fra operasjonsområdet. For personer som tjenestegjør enkeltvis tildeles i dag Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

Stridsdekorasjoner/bragdmedaljer

I tillegg finnes også stridsdekorasjoner, også kalt bragdmedaljer. Disse medaljene tildeles individuelt for spesiell innsats i en enkelthendelse.

Tildeling av medaljer

Operasjonsmedaljer tildeles normalt ved hjemkomst etter tjenesten. Innstillinger til stridsdekorasjoner fremmes gjennom den norske kontingentsjefen for avdelinger i utlandet, eventuelt i spesielle tilfeller fra vedkommendes sjef i Norge. Både avdelingens personell og en selv kan fremme forslag. Skjema og fremgangsmåte for tildeling finner du her.

Forskjellige råd saksbehandler alle forslag om dekorering. Disse prosessene tar tid, da det er grundige vurderinger som må ligge til grunn for en tildeling.

Les mer om tildelingsprosessen, hvordan man sender inn forslag om tildeling og hvilke typer medaljer som finnes.


Publisert 21. januar 2014 09:24.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:53.