Støttetilbud

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 (24 timer)

På telefon 800 48 500 kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen.
 

Forsvarets grønne linje 800 30 445 (24 timer)

Dette er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Det hender man har akutt behov for å snakke med noen om noe man ikke snakker med alle om, eller at den man normalt snakker fortrolig med, er i en internasjonal operasjon. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring
i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser.
 

Kameratstotte.no

Kameratstotte.no er et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og Mental Helse, og er bemannet av personer som selv har erfaring fra internasjonale operasjoner. På denne siden kan du anonymt sende meldinger hele døgnet og få luftet store og små problemer. Du kan også få kontakt med andre familier som er, eller har vært, i samme situasjon som dere.
Alle får svar innen 24 timer.
Publisert 21. januar 2014 19:46.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:53.