Mannskap på KNM Fridtjof Nansen tar farvel med påreørende under en seremoni i forbindelse med utreise til det Indiske hav og Operation Ocean ShieldCrew at the Norwegian Frigate KNM Fridtjof Nansen leaving for Operation Ocean Shield in the Indian OceanMannskap på KNM Fridtjof Nansen tar farvel med påreørende under en seremoni i forbindelse med utreise til det Indiske hav og Operation Ocean ShieldCrew at the Norwegian Frigate KNM Fridtjof Nansen leaving for Operation Ocean Shield in the Indian Oceanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130515th_ 1315lav.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=444

Til veteranfamilier

Det er krevjande å vere på oppdrag ute, men den vanskelegaste jobben er ofte å vere heime.

​​​​​​​​​Forsvaret har difor nokre ekstra tilbod og støtteordningar til familiane av ein veteran.

Les meir om familiestøtte ved teneste i internasjonale operasjonar her.

Forsvarets opne dør er for alle førespurnader om veteranar. Før og under teneste i internasjonale operasjonar får familiane likevel eigne telefonnummer som er døgnbemanna. Etter tenesta kan veteranar og veteranfamiliar ta kontakt på telefon 800 85 000 for å få råd og rettleiing frå Forsvaret.

Les òg: Vanlege spørsmål og svar før, under og etter teneste i internasjonale operasjonar.

 Relaterte sider

 

 

Publisert 7. mars 2014 10:52.. Sist oppdatert 16. august 2016 09:05.