tjeneste_1529_kommuneplanertjeneste_1529_kommuneplanerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=245/media/PubImages/20170116LTR_9558-veteranplan.jpg

Kommunale veteranplaner

I oppfølgingsplanen for veteraner oppfordres kommunene til å utarbeide kommunale veteranplaner.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​100 000 norske kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner. De aller fleste av disse er ikke lenger i aktiv tjeneste. Derfor oppfordres landets kommuner, i regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud. 

Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv. Flere kommuner har gode erfaringer med å organisere dette i en interkommunal ramme. 

Forsvaret har de siste ti årene opparbeidet seg betydelig erfaring og kunnskap om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Dette ønsker vi å dele med alle landets kommuner. Forsvaret har derfor laget et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan. I den finner kommuner som vil lage en veteranplan et utvalg gode tiltak som kan vurderes.​​​

Last ned dokumentet under. Del det gjerne med din kommune.

 Last ned

 

 

Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplanGrunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan<img alt="" src="/media/PubImages/kommunale-veteranplaner-web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf

 

 

Kommunale veteranplanerKommunale veteranplaner<div style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><ul style="margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/bergen-veteranplan.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">Bergen kommunes veteranplan</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://www.orland.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=47&FilId=864">Fosen-kommunenes felles veteranplan</a></span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-moss.pdf" style="font-size:1rem;">Moss kommunes veteranplan</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="https://www.malselv.kommune.no/kommunal-handlingsplan-for-ivaretakelse-av-veteraner-og-deres-familier.5854154-293239.html" style="font-size:1rem;">Målselv kommunes veteranplan​</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/oslo-veteranplan.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">​Oslo kommunes veteranplan</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-tromso.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">Tromsø kommunes veteranplan</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-trondheim.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;">Trondheim kommunes veteranplan</a>​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-vanylven.pdf">Vanylven kommunes veteranplan</a></span></li></ul></div>http://forsvaret.no/Lists/AccordionList/DispForm.aspx?ID=159