HjemkomstHjemkomsthttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkR9099lav.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=446

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner eller veteranaktiviteter? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner?

Informasjon vedrørende koronasituasjonen

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier holder åpent på telefon og e-post. Du må likevel regne med lenger saksbehandlingstid, og vil oppleve å ikke få svar fra saksbehandler med det første. Dette på grunn av den pågående situasjonen med koronapandemi.Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg.

Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner.

Telefon

800 85 000 er betjent i tiden kl. 08.00 – 15​​.00 på hverdager.​


E-post

Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Bruk post eller ring isteden.​


Spør oss gjerne om:

Veteranaktiviteter. Hver måned arrangeres veterantreff over hele landet. I tillegg finnes det en rekke små og store arrangementer for veteraner og veteranfamilier.

Dekorasjoner og annen anerkjennelse. Noen har ikke fått alle medaljene de skulle hatt. Det kan vi hjelpe med.

Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. På itjenestefornorge.no​ ligger fakta, tall og historier fra Norges internasjonale operasjoner. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt.

Offentlige velferdsordninger. Forskjellige forsikringer og erstatningsordninger gjelder ved tjeneste i internasjonale operasjoner. Vi kan hjelpe deg videre ved spørsmål.

Samtaler og sjelesorg med veteranprest. Noen vil ha vanskeligere for å omstille seg fra hverdagen ute på tjeneste med et høyt stressnivå til hverdagen hjemme med trivialiteter. Eller kanskje familien vil ha noen å snakke med mens et familiemedlem er ute på tjeneste? Veteranpresten kan være en god samtalepartner.

Forsvarets helsetilbud. Forsvaret har noen helsetilbud til veteraner, som et supplement til det sivile helsevesenet. Vi hjelper deg med oversikten.

Les mer om Norges bidrag i internasjonale operasjoner, og veteranenes egne historier på itjenestefornorge.no.

Gå til itjenestefornorge.no

Publisert 30. september 2014 11:45.. Sist oppdatert 12. mars 2020 13:44.