arkiv_fms2005_1191_documentarkiv_fms2005_1191_documenthttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms2005_1191_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=519

Fakta, lenker og dokumenter

Søker du forskning om veteraner? Eller vil lese veteranenes historier?

​​​​​​​​Det finnes mye forskning og interessante nettsteder om veteraner. Her er en samling nettsteder som kan være verdt å sjekke ut. Nederst finner du også en liste med politiske dokumenter, forskning og masteroppgaver med veteraner fra internasjonale operasjoner som tema.

Nettsteder Dokumenter, artikler og filmer

 

 

Kommunale veteranplanerKommunale veteranplaner<div style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><ul style="margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/bergen-veteranplan.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">Bergen kommunes veteranplan</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://www.orland.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=47&FilId=864">Fosen-kommunenes felles veteranplan</a></span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-moss.pdf" style="font-size:1rem;">Moss kommunes veteranplan</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="https://www.malselv.kommune.no/kommunal-handlingsplan-for-ivaretakelse-av-veteraner-og-deres-familier.5854154-293239.html" style="font-size:1rem;">Målselv kommunes veteranplan​</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/oslo-veteranplan.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">​Oslo kommunes veteranplan</a></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-tromso.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-size:1rem;line-height:1.625;">Tromsø kommunes veteranplan</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-trondheim.pdf" style="text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;">Trondheim kommunes veteranplan</a>​</span></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteranplan-vanylven.pdf">Vanylven kommunes veteranplan</a></span></li></ul></div>
Politiske dokumenterPolitiske dokumenter<ul><li>​​<a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/STM200820090034.pdf">Stortingsmelding nr 34 (2008-2009) «Fra vernepliktig til veteran» (pdf)</a></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/i-tjeneste-for-norge.pdf">Regjeringens handlingsplan 2011–2013: «I tjeneste for Norge» (pdf)</a></li><ul><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/in-service-for-norway.pdf">English version: Government Action Plan: In Service for Norway (pdf)</a></li></ul><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/i-tjeneste-for-norge-oppfolgingsplan.pdf">Oppfølgingsplan: «I tjeneste for Norge» (pdf)</a><br></li><ul><li><a href="https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/in-service-for-norway-follow-up-plan.pdf">English version: Government Follow-up Plan: In Service For Norway (pdf)​</a></li></ul><li><a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/09faceca099c4b8bac85ca8495e12d2d/no/pdfs/nou201620160008000dddpdfs.pdf"><span style="line-height:1.625;"></span></a><span style="line-height:1.625;"><a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/09faceca099c4b8bac85ca8495e12d2d/no/pdfs/nou201620160008000dddpdfs.pdf">​NOU 2016: 8. En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 (pdf)</a>)</span></li></ul><div></div>
Om veteraner genereltOm veteraner generelt<p></p><ul class="forsvaretElement-p"><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><a href="http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/196960/Blikstad%2c%20Even.pdf?sequence=1" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Blikstad, Even (2013). Medaljens verdi. En kvalitativ studie om stridsdekorasjoner i et anerkjennelsesperspektiv.</a><br></li><li><a href="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-16075" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Blix, Tom Christian (2007). «Skivebom eller innertier : syv soldater forteller om forventninger og opplevelser i forbindelse med tjeneste i Afghanistan».</a><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><a href="http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=3278&NewsSearch=1&NewsQuery=soldater&NewsAuthor=&NewsMetaSubCategory=0&NewsDateYear=0" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2010). «Hjemvendte soldater».</a><br></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/2013-T55.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret/Forsvarsstaben (2013). «Evaluering av veteranrelaterte oppgaver i Forsvarets virksomhet».</a><br></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/delrapport3-popversjon-lav.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret/Forsvarsstaben (2013). «Forsvarets veteraner: Brukerundersøkelse».</a><br></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Anerkendelsens%20betydning.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret [Danmark] (2013). «Om anerkjennelsens betydning».</a><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​​</span><a href="/ifs/Norsk-veteranforskning---en-litteraturoversikt" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret/Institutt for forsvarsstudi​er (2014). «N​orsk veteranforskning – en litteraturoversik​t».</a><br></li><li><a href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/60/69/c860b8c0.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Försvarsdepartementet (2011). «Kartläggning av vissa veteransoldatfrågor inom NORDEFCO-samarbetet».</a><br></li><li><a href="http://hdl.handle.net/11250/99792" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gjeseth, Gullow (2012). «Norsk veteranpolitikk etter 1945. Noen hovedtrekk i utviklingen».</a><br></li><li><a href="http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9108/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gunnarskog, Gaute (2015). «​Anerkjennelse av soldater. Betydningen av gjenopptakelse av tildelinger av Forsvarets stridsdekorasjoner».</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><br></li><li><a href="https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/99779/4/Insight2012_juni_gustavsen.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Gustavsen, Elin og Stefan Johannessen (2012). «Grenaderer i Hæren​».​</a><br></li><li><a href="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53769" style="text-decoration:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">Kvål, June (2015). «Opplevelse av mestring i forbindelse med internasjonale operasjoner: En kvalitativ undersøkelse av stabsveteran og familie etter utenlandsoppdrag i Afghanistan». ​</a>​</li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/IvaretakelseVeteranerInternasjonaleOperasjoner.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Riksrevisjonen (2014). «Undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner».</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><br></li><li><a href="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-26520" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sletmo, Marthe Espolin (2010). «Norske veteraner fra FN- og NATO-operasjoner».</a><br></li><li><a href="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33275" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Stabell, Yvonne (2012). «What Motivates Norwegian Soldiers to Participate in International Operations? An Analysis of the Norwegian Contribution to Afghanistan».</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><br></li><li><a href="http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/veteraners-levekaar" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Statistisk sentralbyrå (2013). «Veteraners levekår – Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner».</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><br></li></ul><div><span style="font-size:16px;"><b>Danmark</b></span></div><div><ul><li><span style="font-size:16px;"><a href="http://veteran.forsvaret.dk/Omos/publikation/Pages/forskning.aspx">Veterancenterets forsknings- og vitencenter/pulikasjoner.</a></span></li><li><span style="font-size:16px;"><a href="http://pure.fak.dk/portal/da/organisations/videncentret%2815229cbb-a7b1-429a-9a20-9d5d22f598de%29/publications.html">Alle videnskabelige publikationer skrevet af Veterancentrets Videncenter på Forsvarets Forskningsportal.</a><br></span></li><li><span style="font-size:16px;"><a href="http://veteran.forsvaret.dk/Omos/publikation/Pages/soldaterveteraner.aspx">Veterancenteret, publikasjoner til soldater og veteraner.</a></span></li><li><span style="font-size:16px;"><a href="http://veteran.forsvaret.dk/Omos/publikation/Pages/paarorende.aspx">Veterancenteret, publikasjoner til pårørende.</a></span></li><li><span style="font-size:16px;"><a href="http://veteran.forsvaret.dk/Omos/publikation/Pages/bornunge.aspx">Veterancenteret, publikasjoner til barn og unge.</a></span></li><li><span style="font-size:16px;"></span><a href="http://www.sfi.dk/soegning/?id=0&q=Danske%20hjemvendte%20soldater&area=0" style="font-size:1rem;">SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, forskningsprosjekt «Danske hjemvendte soldater».</a></li></ul><p class="forsvaretElement-p"><b>Sverige</b><br><ul><li><a href="http://auxmilitary.se/">Aux military – Registerstudier av svenska militära utlandsveteraner.</a><br></li><li><a href="http://auxmilitary.se/reports/index.php">Aux military – rapporter.</a></li></ul><div><b>Storbritannia</b></div><div><ul><li><a href="http://www.anglia.ac.uk/health-social-care-and-education/research/research-groups/veterans-and-families-institute">Anglia Ruskin University, Veterans and Families Institute (forskninig på veteraner og familie).</a></li><li><a href="http://www.kcl.ac.uk/kcmhr/publications/assetfiles/veterans/Iversen2009-mentalhealthofregularandreservemilitaryveterans.pdf">Amy C. Iversen & Neil Greenberg (2009) Mental health of regular and reserve military veterans. I Advances in psychiatric treatment, vol. 15, p 100-106.</a><br></li></ul></div></p></div>
HelseHelse<ul></ul><div><ul><li><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:1.625;">​</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:1.625;">​Arbeidsgruppe for gulfkrigsveteranenes særlige helseproblemer (2011).</span><br></li><ul style="margin:0px 0px 0px 25px;padding-left:0px;list-style:none;"><li><span style="line-height:1.625;">​</span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/gulfkrig-r1.pdf" style="line-height:1.625;">«Del 1. Gjennomgang av forskningsresultater».</a></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/gulfkrig-r2.pdf" style="line-height:1.625;">«Del 2. Spørre- og registerundersøkelse».</a></li></ul><li><span style="line-height:1.625;">​​</span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Fafo-kommehjem.pdf" style="line-height:1.625;">​Fafo (2009). «Å komme hjem: En pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner»</a><span style="line-height:1.625;">.</span></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Sykdom__skade_og_d__256702a.pdf" style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2007). «Sykdom, skade og død. Forekomst og risikofaktorer blant Forsvarets personell og med fokus på INTOPS».</a></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/skadde-i-afghanistan.pdf" style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2010). «Skadde i Afghanistan 2001–2010»​.</a><span style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​</span></li><li><span style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Afghanistanundersøkelsen2012.pdf" style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2012). «Undersøkelse av psykisk helse hos norsk militært personell som har tjenestegjort i Afghanistan 2001–2011».</a></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/helse%20for%20stridsevne.pdf" style="text-decoration:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:21.125px;">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2013). «Helse for stridsevne 2013».</a></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/helse-for-stridsevne2014.pdf">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2014). «Helse for stridsevne 2014».</a>​</li><li><a href="/ForsvaretDocuments/Helse_for_stridsevne_2015.pdf">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2015). «Helse for stridsevne 2015».</a></li><li><a href="/aktuelt_/ForsvaretDocuments/helse_for_stridsevne_2016.pdf">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2016). «Helse for stridsevne 2016».</a><span style="line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="/aktuelt_/ForsvaretDocuments/helse_for_stridsevne_2016.pdf">​</a></span></li><li><a href="/aktuelt_/ForsvaretDocuments/UNIFIL-undersoekelsen%202016.pdf">Forsvaret/Forsvarets sanitet (2016). «UNIFIL-undersøkelsen 2016».</a>​</li><li><a href="https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/articles/prevention/Thoresen.pdf" style="line-height:1.625;">Thoresen, Siri og Lars Mehlum (1998). «Suicide prevention in veterans from peace-keeping».​</a></li></ul></div>
Familie og pårørendeFamilie og pårørende<ul><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/r2006-5.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsforskningsinstituttet (2006). «Samliv i Forsvaret».</a><br></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/r2012-3.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsforskningsinstituttet (2012). «Samliv i Forsvaret».</a><br></li><li><a href="http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/6433/102544720.pdf" style="text-decoration:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​Broen, Margrethe, Anne Edland og Hilde Moltu Lundberg (2012). «Kriger og kjæreste – faktorer før, under og etter utenlandsoppdrag som kan påvirke samliv».​</a>​</li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Danmark-udsendelsen.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret [Danmark] (2011) «Udsendelsens påvirkning på partnere med børn».</a><br></li><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Skilsmisse-intops-2004.pdf" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret/Forsvarets sanitet. (2004). «Forekomst av skilsmisse etter fredsbevarende tjeneste i utlandet».</a><br></li><li><a href="http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281686" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Lindboe, Hilde (2015). «Når mor eller far drar i krig».</a><br></li></ul><p></p>
ArtiklerArtikler<h2 class="forsvaretElement-H2"></h2><h2 class="forsvaretElement-H2">​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d443b23f-a77e-4677-b536-cf4b6bd43492">Sikrer Soldatene før utenlandstjeneste</a></h2><p>Grundige forberedelser og juridiske avtaler må på plass før norske styrker kan reise utenlands. Uten dette, øker risikoen for våre soldater.​</p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;line-height:1.44444;text-transform:uppercase;"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=75b2fb79-e35c-44b3-9190-e34d76083d29">– Og så kom pappa hje​m</a><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Når skuddene akkurat har haglet så tett rundt ørene dine at du kan kjenne lufttrykket, er det ikke nødvendigvis så lett å ringe hjem. Spesielt ikke når din fire år gamle datter har bestemt seg for å straffe deg.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4798513a-e1fe-4c07-88e1-a3d549cb77b0">​Krig blant fo​​​lket</a><br></h2><p>Hva gjør du når du tilbyr helsehjelp og mennene i landsbyen jager bort dem som har mest nytte av den? Hvordan får du en motvillig landsbyleder i tale? Utfordringene er mange for vestlige soldater i Afghanistan – og nordmenn blir berømmet for sin evne til å løse dem.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bd3370e4-6bbf-4c68-a50b-d86315adff10">Det vanskelige val​get</a></h2><p>Flere båter med migranter er i ferd med å synke. Hvem skal man redde først? Odvin Nilsen, militær rådgiver på «Siem Pilot», må ta avgjørelsen sammen med styrkesjef Lise Dunham fra politet.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=7c41da76-0ea8-490f-aa97-7f60590e232e">Med medisinsk persone​​​ll som våpen</a></h2><p>Ambulanseoppdragene eskalerte kraftig i Afghanistan sommeren 2010. Likevel ble det norske styrkebidraget en suksess. Oberst Rolf Folland vet hvorfor.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=1a5e177f-2c69-47e0-8f6d-a3c57e747cb7">​Bæreia-effekten​</a><br></h2><p>Hva trekker en ung veteranjente og en barsk MC-kar til Forsvarets veteransenter for å padle kajakk, grille og spille golf med andre veteraner?</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bd3a16ff-4744-460b-9388-8312aa967e32">Brobygg​eren</a></h2><p>Under utenlandstjeneste bygget han ofte gode relasjoner mellom soldater fra ulike kulturer. Nå jobber veteraninspektør Tom Guttormsen systematisk for å bedre veteranenes sak på hjemmebane.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=0cc83974-e728-40bd-bb0e-2021cdeac32e">By dem ikke​​ krøttervogna!</a></h2><p>John Michelet: – Jeg sitter her med et brev fra en sinna sørlending. Han er ikke sint på grunn av noe som har hendt ham personlig. Han er sint på grunn av noe som hendte en norsk marineskytter for sytti år siden.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ab2e460d-8ff0-47cb-90e0-7f90563977a5">Duellen​</a></h2><p>Én har tjenestegjort i Libanon i 1989, den andre i Afghanistan i 2010. Hva er det egentlig som skiller fortidens og nåtidens veteraner i møtet med internasjonale operasjoner?</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e2657c75-ac71-4a04-81d2-5f43b9f6c03d">Ildsjelen​</a></h2><p>Å jobbe frivillig for veteranene er blitt en livsstil for Per Christian «Pekka» Jacobsen (49) etter at han kom hjem fra tjeneste i Bosnia-Hercegovina i 1994.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=2dc0a663-883e-4357-81fc-c7aac2ae1379">Med livet som in​nsats</a>​</h2><p>Skuddene hagler, men sanitetstroppen fortsetter likevel evakueringen. Lederen for forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd, Johan Brun, kaller dette for det verste kapittelet i Hærens sanitet sin historie. Nå får hele troppen innsatsmedalje.</p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ca471b33-bbcd-44bc-be6a-1f3ff75635ea">EN BOMBESIKKER HELT​EDÅD</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hva hadde du gjort om du plutselig oppdaget en selvmordsbomber som sto klar til å trykke på utløseren? Espen Haugeland tok springf​​art, kastet seg over ham og avverget trolig en tragedie.​</span><br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"></h2><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=6215e197-b89f-4d79-9b4e-78a422691c1e"><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I FIENDENS LEIR​</h2></a><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">D</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">e norske og af</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ghanske soldatene er snart tomme for ammunisjon. 40 afghanere er fanget i monsunregnet. Så angriper Taliban.​​​​​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=83ace3b9-0038-41c8-a0d8-44c8154f970a">​​GLEMMER IKKE GRUSOMHETENE​</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Major Jørgen Andreas Bull slutter aldri å forbause seg over råskapen krig fører med seg. –​ De brukte barn som skjold, forteller Bull, som nå får St. Olavsmedaljen med ekegren.​​​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=20c5ed22-968d-4618-9257-2d294358b3dd">– Ville gjort det igjen</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arvid Josefsen har evakuert over 120 sårede pasienter fra stridssoner. Han husker best den gangen han var med på </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">å redde en mor og hennes fire år gamle sønn.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5de7cde2-5367-487f-99df-0b23d3e7b7cb">Motivatoren i stridsso​​nen</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Einar Slinde gjorde alt for å hjelpe sårede ut fra kamphandlinger. Nå mottar han innsatsmedaljen.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b92f810e-ea65-4f22-8370-d34a639d130e">​Redningen i mørket</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Helikopterpilot Espen Lauritsen var aldri redd da han evakuerte sårede fra kamphandlinger i Afghanistan – selv ikke da han fløy inn i ukjent terreng.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e63df6c4-1dc8-479e-bf70-7d8e6bb1e50a">Midt blant fiender</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Han hindret fienden i å bryte inn i avdelingens stillinger da Taliban angrep. Nå får han medalje for en av de mest krevende operasjonene som konvensjonelle norske styrker har gjennomført i nyere tid.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=b602f0dc-0a67-4c2a-96ec-8be2c3969b6b">​​Heltemot i Afghanistan</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">I</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> flere timer kjempet norske og afghanske styrker en intensiv kamp mot talibansoldater. Hans Kristian Aasen gjorde en uvurderlig innsats, og nå får han Krigsmedaljen for innsatsen.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f8de8335-9768-4db8-b608-87233976f4ee">Den ultimate testen​</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Aldri før har kaptein Per Arne Halvorsen følt seg så fanget.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3ae727be-836f-40a8-be9f-4570c2db925e">​​Skapte et hjem for soldatene</a><br></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">June Helen Fossmann Berg skulle til Libanon, koste hva det koste ville. Derfor tok hun rekruttskolen som 28-åring.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=9da5eca8-41a3-41ae-ba26-e7f19e1b186d">På alliert op​pdrag i Tyskland</a></h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ole Molaug (85) er en av 50 000 nordmenn som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig.</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=cca57506-88d1-4d23-947f-2f2690fa6114">Ensom vakt i nattemørket</a>​</h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Midt på natten, helt alene, patruljerte Finn Steinar Bjerga grensen mellom Gaza og Israel.</span></p><p></p><p></p>
VideoerVideoer<ul class="forsvaretElement-p"><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​​<a href="https://youtu.be/S__7CFfgtCQ">Itjenestefornorge.no​</a></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://youtu.be/IN8y4qtMIj0">To veteraner: en gammel og en ung​</a></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​<a href="https://youtu.be/pB68cduTsKQ">Veteransatsingen i Forsvaret​</a></span></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Veteranintervjuer</h2><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​​​​<a href="https://youtu.be/z4IPujdiM4s">Richard, kaptein og flyger i Luftforsvaret</a></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​<a href="https://youtu.be/PkMmR5dV8NQ">Robert, generalmajor med bred tjenesteerfaring​</a></span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://youtu.be/Efzr3oPMQPk">​Elise, stormingeniør​</a><br></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​<a href="https://youtu.be/Fw3-1YQ7IMA">Eirik, spesialjeger​</a></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><a href="https://youtu.be/1Pb6k7dg-mA" style="font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Kjell-Olav, sjef for en enhet under opptøyer i Kosovo</a><span style="font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://youtu.be/jchZ7C871pE" style="text-decoration:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Mari, observatør i Syria​</a>​</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://youtu.be/gyjoEggk_sg">Kåre Emil, sjef for sanitetstropp i Bosnia i 1994​</a><br></span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gv7Bx4PTLBY">Ronny, kystjeger i Afghanistan​</a></span></li><li><a href="https://youtu.be/Lc3-6hhaOao" style="text-decoration:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;">Rolf, sjef for helikopterbidraget til Afghanistan i 2010</a></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vzpRvGJJ_b0">Christian, kompanisjefsmentor under skyttergravsstrid i Afghanistan<br></a></span></li></ul>
KompetanseKompetanse<p class="forsvaretElement-p">Hensikten med kompetansebeskrivelsene er å kunne være et hjelpemiddel for deg når du søker arbeid i det sivile. Vi er kjent med at tjenesteuttalelser, tjenestebevis etc ofte skrives i et språk som er vanskelig å forstå for en sivil arbeidsgiver. Forsvaret har derfor hjulpet deg med å beskrive den generelle kompetansen du oppnår ved ulik tjeneste i Forsvaret. Av de kompetansebeskrivelsene du finner her, velger du den/de som passer best for deg og for den sivile stillingen du vurderer å søke. Fyll ut de tomme feltene med din personlige kompetanse og erfaring. Husk å bruke et språk som en sivil arbeidsgiver som ikke kjenner til Forsvaret kan forstå.</p><ul><li><span style="font-size:1rem;">​Last ned den/de kompetansebeskrivelsene som passer for deg</span></li><li><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">Fyll inn din personlige fagspesifikke kompetanse</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Fyll inn din individuelle oppnådde kompetanse</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Legg kompetansebeskrivelsen(e ) ved som vedlegg til din tjenesteuttalelse/tjenestebevis/vitnemål etc</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Kompetansebeskrivelsene er en egenerklæring, og har således ingen offisiell verdi uten at den følges av et offisielt signert dokument (tjenesteuttalelse, tjenestebevis, vitnemål etc)​. Trykk på lenken for å laste ned:</p><ul><li><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/KOMPETANSEBESKRIVELSE%20VETERAN.docx" target="_blank" style="font-size:1rem;">Kompetansebeskriv​else​​</a><span style="font-size:1rem;"> </span><br></li></ul><p></p><p></p>

 Brosjyrer for veteraner ved utreise og hjemkomst

 

 

Komme hjemKomme hjem2015-01-30T09:44:46Z2257549http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/komme-hjem.pdf
Reise utReise ut2015-01-30T09:44:30Z1529970http://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/reise-ut.pdf

 Liste over antall veteraner fordelt på kommuner

 

 

Kommuner A-MKommuner A-M<p>Liste, fordelt på kommuner, over antall militære veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra og med 1978 og til i dag. Oppdatert januar 2016. Det totale antallet som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i perioden 1947 til dags dato er ca. 100 000 personer. Forsvaret har ikke lov til å utlevere navnelister som et supplement til denne oversikten. Tallene vil aldri være helt 100% på grunn av ut- og innflytting i kommunene, utvandring samt noen få som velger å leve på ukjent adresse.</p> <style> table { } td { padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; color:black; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri,sans-serif; vertical-align:bottom; border:medium none; white-space:nowrap; } .xl63 { text-align:right; } </style> <p></p> <style> table { } td { padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; color:black; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri,sans-serif; vertical-align:bottom; border:medium none; white-space:nowrap; } </style> <table width="199" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forsvaretTable-default" style="border-collapse:collapse;width:199pt;"> <colgroup> <col width="128" style="width:128pt;" /><col width="71" style="width:71pt;" /> </colgroup> <tbody><tr height="15" class="forsvaretTableHeaderRow-default" style="height:15pt;"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="height:15pt;width:128pt;">KOMMUNE</th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:71pt;">ANTALL</th></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Agdenes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">19</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Alstahaug</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">52</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Alta</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">113</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Alvdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Andebu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">35</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Andøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">146</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Aremark</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Arendal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">274</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Asker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">387</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Askim</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">87</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Askvoll</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Askøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">236</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Audnedal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Aukra</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Aure</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">23</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Aurland</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Aurskog-Høland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">99</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Austevoll</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Austrheim</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Averøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">55</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Balestrand</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ballangen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Balsfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bamble</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">58</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bardu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">286</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Beiarn</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Berg</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bergen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">2240</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Berlevåg</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bindal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Birkenes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">36</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bjerkreim</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bjugn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">105</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bodø</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">789</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bokn</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bremanger</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Brønnøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">60</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bygland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bykle</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bærum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">791</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bø i Vesterålen<br></td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">28</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bø i Telemark<br></td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Bømlo</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Båtsfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Dovre</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Drammen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">345</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Drangedal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Dyrøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Dønna</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eid</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">38</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eide</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eidfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eidsberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">70</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eidskog</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">49</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eidsvoll</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">315</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Eigersund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">50</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Elverum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">563</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Enebakk</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">57</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Engerdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Etne</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Etnedal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Evenes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">24</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Evje og Hornnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">36</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Farsund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">40</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fauske</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">111</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fedje</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fet</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">83</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Finnøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fitjar</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fjaler</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fjell</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">202</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flakstad</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flatanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flekkefjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">44</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flesberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">19</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flora</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">61</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Flå</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Folldal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Forsand</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fosnes</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fredrikstad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">508</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Frogn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">143</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Froland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">34</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Frosta</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fræna</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">62</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Frøya</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fusa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">23</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Fyresdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Førde</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">73</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gamvik</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gaular</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gausdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">53</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gildeskål</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">23</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Giske</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">31</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gjemnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gjerdrum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">52</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gjerstad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">16</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gjesdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">63</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gjøvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">214</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gloppen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gol</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">32</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gran</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">74</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Grane</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Granvin</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gratangen</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Grimstad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">122</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Grong</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Grue</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Gulen</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kautokeino</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hadsel</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">65</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Halden</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">185</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Halsa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hamar</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">270</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hamarøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hammerfest</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">70</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Haram</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">38</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hareid</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Harstad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">364</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hasvik</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hattfjelldal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Haugesund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">193</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hemne</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hemnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">37</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hemsedal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">18</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Herøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Herøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hitra</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">32</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hjartdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hjelmeland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hobøl</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">41</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hof</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hol</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">36</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hole</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">89</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Holmestrand</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">78</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Holtålen</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hornindal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Horten</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">218</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hurdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">24</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hurum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">68</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hvaler</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">37</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hyllestad</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hægebostad</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Høyanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Høylandet</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Hå</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">62</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ibestad</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Inderøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">54</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Iveland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Jevnaker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">73</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Jondal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Jølster</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Karasjok</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Karlsøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Karmøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">139</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Klepp</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">74</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Klæbu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">58</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kongsberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">270</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kongsvinger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">121</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kragerø</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">59</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kristiansand</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">589</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kristiansund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">181</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Krødsherad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvalsund</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvam</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">44</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvinesdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvinnherad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">85</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kviteseid</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">19</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvitsøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvæfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">31</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kvænangen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Kåfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lardal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Larvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">289</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lavangen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lebesby</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Leikanger</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Leirfjord</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Leka</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Leksvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">31</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lenvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">117</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lesja</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Levanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">191</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lier</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">160</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lierne</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">26</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lillehammer</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">326</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lillesand</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">66</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lindesnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lindås</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">74</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lom</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Loppa</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">18</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lunner</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">61</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lurøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Luster</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">26</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lyngdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lyngen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">32</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lærdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lødingen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">26</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Lørenskog</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">218</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Løten</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">72</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Malvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">152</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Mandal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">88</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Marker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Marnardal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Masfjorden</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Meland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">44</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Meldal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Melhus</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">147</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Meløy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">46</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Meråker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">28</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Midsund</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Midtre Gauldal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">35</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Modalen</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Modum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">83</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Molde</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">205</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Moskenes</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Moss</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">299</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Målselv</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">322</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Måsøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr></tbody></table> <p> <br> </p>
Kommuner N-ÅKommuner N-Å<p>​​<span><span>Liste, fordelt på kommuner, over antall militære veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra og med 1978 og til i dag. Oppdatert januar 2016. Det totale antallet som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i perioden 1947 til dags dato er ca. 100 000 personer. Forsvaret har ikke lov til å utlevere navnelister som et supplement til denne oversikten. Tallene vil aldri være helt 100% på grunn av ut- og innflytting i kommunene, utvandring samt noen få som velger å leve på ukjent adresse.</span></span></p><table width="199" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forsvaretTable-default" style="border-collapse:collapse;width:199pt;"><tbody><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Namdalseid</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Namsos</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">110</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Namsskogan</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nannestad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">150</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Narvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">198</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Naustdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nedre Eiker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">126</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nes i Buskerud</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nes i Akershus</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">159</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nesna</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nesodden</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">104</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nesseby</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nesset</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">26</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nissedal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nittedal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">202</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nome</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">41</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nord-Aurdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">50</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Norddal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nord-Fron</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">39</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nordkapp</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nord-Odal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nordre Land</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nordreisa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">40</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nore og Uvdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Notodden</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">67</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nærøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">37</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Nøtterøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">164</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Odda</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">43</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Oppdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">74</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Oppegård</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">171</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Orkdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">81</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Os</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Os</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">155</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Osen</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Oslo</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">4093</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Osterøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">39</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Overhalla</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">31</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Porsanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">81</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Porsgrunn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">185</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Radøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">11</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rakkestad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">49</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rana</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">172</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Randaberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">42</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rauma</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">85</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Re</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">64</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rendalen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rennebu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">23</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rennesøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rindal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">19</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ringebu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ringerike</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">322</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ringsaker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">242</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rissa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">66</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Risør</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">59</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Roan</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rollag</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rygge</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">222</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rælingen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">147</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rødøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Rømskog</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Røros</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">47</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Røst</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Røyken</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">179</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Røyrvik</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Råde</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">70</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Salangen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">30</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Saltdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">43</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Samnanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">24</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sande i Møre og Romsdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sande i Vestfold</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">60</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sandefjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">275</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sandnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">411</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sandøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sarpsborg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">256</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sauda</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">19</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sauherad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sel</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">28</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Selbu</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">61</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Selje</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Seljord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sigdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Siljan</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sirdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skaun</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">75</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skedsmo</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">410</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ski</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">230</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skien</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">293</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skiptvet</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">24</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skjervøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skjåk</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skodje</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">32</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Skånland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">42</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Smøla</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Snillfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Snåsa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sogndal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">37</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sokndal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sola</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">166</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Solund</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Songdalen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">35</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sortland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">99</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Spydeberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">36</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stange</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">145</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stavanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">654</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Steigen</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Steinkjer</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">297</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stjørdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">333</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stokke</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">83</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">81</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stordal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stor-Elvdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">39</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Storfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">31</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Strand</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">60</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stranda</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">18</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Stryn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">48</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sula</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">18</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Suldal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">35</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sunndal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">56</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Surnadal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">47</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sveio</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Svelvik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">41</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sykkylven</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">54</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Søgne</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">58</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sømna</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Søndre Land</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">46</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sør-Aurdal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sørfold</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">16</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sør-Fron</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sør-Odal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">48</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sørreisa</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">84</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sørum</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">134</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Sør-Varanger</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">128</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tana</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">28</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Time</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">90</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tingvoll</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tinn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">38</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tjeldsund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tjøme</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">59</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tokke</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tolga</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Torsken</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tranøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tromsø</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">613</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Trondheim</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">1694</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Trysil</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">45</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Træna</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Trøgstad</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">38</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tvedestrand</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">41</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tydal</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tynset</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">40</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tysfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">17</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tysnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tysvær</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">34</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Tønsberg</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">359</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ullensaker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">583</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ullensvang</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">27</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ulstein</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">25</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ulvik</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Utsira</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vadsø</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">52</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vaksdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Valle</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vang</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vanylven</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vardø</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vefsn</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">116</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vega</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vegårshei</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">14</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vennesla</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">69</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Verdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">110</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Verran</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vestby</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">152</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vestnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">38</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vestre Slidre</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">13</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vestre Toten</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">88</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vestvågøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">61</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vevelstad</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vik</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">12</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vikna</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">16</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vindafjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vinje</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Volda</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">39</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Voss</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">122</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Værøy</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;text-align:left;">Vågan</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">58</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vågsøy</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Vågå</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">22</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Våler i Hedmark<br></td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Våler i Østfold<br></td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">33</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Øksnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">15</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ørland</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">234</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ørskog</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">23</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ørsta</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">51</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Østre Toten</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">88</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Øvre Eiker</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">110</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Øyer</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">41</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Øygarden</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">30</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Øystre Slidre</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">21</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Åfjord</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">20</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ål</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">39</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ålesund</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">275</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Åmli</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Åmot</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">240</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Årdal</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">29</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Ås</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">119</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableOddRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Åseral</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="text-align:right;">færre enn 10</td></tr><tr height="15" class="forsvaretTableEvenRow-default" style="height:15pt;"><td height="15" class="forsvaretTableEvenCol-default" style="height:15pt;">Åsnes</td><td align="right" class="forsvaretTableOddCol-default">36</td></tr></tbody></table><p> <span><br></span></p>

Publisert 20. februar 2014 14:21.. Sist oppdatert 19. oktober 2016 09:34.