Veteranorganisasjoner

Forsvaret er opptatt av å ha et godt samarbeid med de frivillige veteranorganisasjonene.
Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om Forsvarets veteraner. Mange av veteranene fra internasjonale operasjoner er medlem i en veteranorganisasjon. I tillegg til å være et talerør for medlemmene sine driver veteranorganisasjonene blant annet med informasjonsarbeid. De er aktive i samfunnsdebatten og viktige bidragsytere til at veteranene får større anerkjennelse.

Forsvaret er takknemlig for innsatsen veteranorganisasjonene gjør. Forsvaret støtter også veteranorganisasjoner økonomisk. Se oversikt over hvor mye hver organisasjon får og hva pengene skal gå til.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Organisasjonen har 58 lokalforeninger over hele landet. NVIO samler veteraner fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO bedriver også kameratstøttearbeid, arrangerer månedlige veterantreff over hele landet på vegne av Forsvaret og gir ut bladet Veteran til sine medlemmer seks ganger i året.

Webside: www.nvio.no
E-post: post@nvio.no
Telefon: 940 12 200


Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS)

SIOPS er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for veteraner med skader, fysiske eller psykiske, fra internasjonale operasjoner. Organisasjonen jobber for å bedre de helsemessige, sosiale og økonomiske livsvilkårene til veteraner. SIOPS jobber aktivt med politisk påvirkningsarbeid, samt rådgivning og støtte til skadde veteraner og deres familier. Et viktig satningsområde er hvordan antallet veteraner som utvikler langvarige og alvorlige psykiske problemer etter tjeneste kan reduseres.

Webside: www.siops.no
E-post: post@siops.no

Telefon: 22 69 56 50


Veteran møter veteran

Veteran møter veteran ønsker å skape en positiv sosial arena for veteraner, familier og etterlatte. Spesielt retter organisasjonen seg mot yngre veteraner. I tillegg ønsker de å gi et positivt tilbud til de veteraner som måtte trenge det.

Webside: www.veteranmøterveteran.no
E-post: lysell.kenneth@gmail.com
Telefon: 936 99 455


Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)

NROF er en politisk uavhengig organisasjon, med 7000​ medlemmer i 57 lokale avdelinger spredt rundt hele landet. Medlemmene er befal (stadig tjenestegjørende, vernepliktig og utskrevet), vervede, HV-befal, soldater i HVs Innsatsstyrker, kadetter og BS-elever. Du trenger således ikke å være befal for å være medlem i NROF.

NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Forbundet ønsker også å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta reservistenes interesser.

Webside: www.nrof.no
E-post: post@nrof.no
Tlf. 22 47 82 40


Andre organisasjoner

    Det finnes også noen støttetilbud for personer som trenger noen å snakke med. Noen av disse drives av veteranorganisasjonene.

    Publisert 23. april 2014 11:00.. Sist oppdatert 19. februar 2020 11:12.