Økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Mange veteranorganisasjoner støttes økonomisk av Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Tildelte midler går til ulike tiltak for veteraner og veteranfamilier.
​​​​​​​​​​​​Ordningen omfatter økonomisk støtte til prosjekter som skaper aktiviteter for veteraner, eller aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for veteraner. Ordningen omfatter også støtte til drift. Det gis kun støtte til veteranorganisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret, og det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Se egne kriterier for mer informasjon.
 
Støtte tildeles som hovedregel en gang i året. Hovedtildelingen​ skjer på høsten for støtte til drift og prosjekter påfølgende år. Skriftlig søknad om støtte med nødvendig dokumentasjon må fremmes innen 1. juni hvert år, for det påfølgende året. Underveis i året kan det tildeles støtte til mindre oppdukkende prosjekter og/eller endringer i behov. Alle søknader skal fremsendes på fastsatt skjema.

Søknad sendes til

Forsvarets veterantjeneste
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer.
 

 Hvem fikk hva? Se oversikten per år

 

Publisert 17. mars 2014 19:41.. Sist oppdatert 27. mars 2019 09:49.