Økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Mange veteranorganisasjoner støttes økonomisk av Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Tildelte midler går til ulike tiltak for veteraner og veteranfamilier.
​​​​​​​​​​​​Ordningen omfatter økonomisk støtte til prosjekter som skaper aktiviteter for veteraner, eller aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for veteraner. Ordningen omfatter også støtte til drift. Det gis kun støtte til veteranorganisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret, og det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Se egne kriterier for mer informasjon.
 
Støtte tildeles som hovedregel en gang i året. Hovedtildelingen​ skjer på høsten for støtte til drift og prosjekter påfølgende år. Skriftlig søknad om støtte med nødvendig dokumentasjon må fremmes innen 1. juni hvert år, for det påfølgende året. Underveis i året kan det tildeles støtte til mindre oppdukkende prosjekter og/eller endringer i behov. Alle søknader skal fremsendes på fastsatt skjema.

Søknad sendes til

Forsvarets veterantjeneste
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer.
 

 Hvem fikk hva? Se oversikten per år

 

 

tjeneste_165_pengestottetjeneste_1613_stotte2019/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2019Økonomisk støtte for 2019tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7127
tjeneste_165_pengestottetjeneste_1570_stotte2018/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2018Økonomisk støtte for 2018tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7123
tjeneste_165_pengestottetjeneste_307_stotte2017/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2017/media/PubImages/vettildelinger2017.pngØkonomisk støtte for 2017tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7126
tjeneste_165_pengestottetjeneste_239_stotte2016/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2016/media/PubImages/vettildelinger2016.pngØkonomisk støtte for 2016Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med nær 16 millioner kroner i 2016. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7124
tjeneste_165_pengestottetjeneste_239_stotte2015/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2015/media/PubImages/drift-prosjekt-2015.pngØkonomisk støtte for 2015Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med over 17 millioner kroner i 2015. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7125

Publisert 17. mars 2014 19:41.. Sist oppdatert 27. mars 2019 09:49.