Økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Mange veteranorganisasjoner støttes økonomisk av Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Tildelte midler går til ulike tiltak for veteraner og veteranfamilier.

Ordningen omfatter økonomisk støtte til drift og til prosjekter som skaper aktiviteter for og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner, eller aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen veteraner. Det er kun veteranorganisasjoner som kan motta støtte til drift.

Alle organisasjoner som søker støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret, og det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Tildelingskriterier og krav til søknaden fremgår av Forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Tilskuddsordningen omfatter også prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører, for mindre prosjekter i Norge som bidrar til anerkjennelse av norsk militær innsats i internasjonale operasjoner.

sende søknad

Skriftlig søknad om støtte med nødvendig dokumentasjon må fremmes innen 1. juni for det påfølgende året. Se § 16 i forskriften for en oversikt over hva søknaden må inneholde. Vi oppfordrer alle søkere til å benytte vårt søknadsskjema.

Søknader som er sendt innen fristen vil bli behandlet, og svar vil foreligge tidlig i januar i tilskuddsåret.

Søknad sendes til
Forsvarets veterantjeneste
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

eller via e-post til postmottak@mil.no

Søknader som er poststemplet eller oversendt på e-post senest 1. juni er innenfor fristen.

 Hvem fikk hva? Se oversikten per år

 

 

tjeneste_165_pengestottetjeneste_1708_stotte2020/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2020Økonomisk støtte for 2020tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8101
tjeneste_165_pengestottetjeneste_1613_stotte2019/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2019Økonomisk støtte for 2019tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7127
tjeneste_165_pengestottetjeneste_1570_stotte2018/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2018Økonomisk støtte for 2018tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7123
tjeneste_165_pengestottetjeneste_307_stotte2017/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2017/media/PubImages/vettildelinger2017.pngØkonomisk støtte for 2017tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7126
tjeneste_165_pengestottetjeneste_239_stotte2016/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2016/media/PubImages/vettildelinger2016.pngØkonomisk støtte for 2016Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med nær 16 millioner kroner i 2016. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7124
tjeneste_165_pengestottetjeneste_239_stotte2015/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner/pengestotte/stotte2015/media/PubImages/drift-prosjekt-2015.pngØkonomisk støtte for 2015Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med over 17 millioner kroner i 2015. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.tjeneste_165_pengestottehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7125

Publisert 17. mars 2014 19:41.. Sist oppdatert 23. april 2020 14:13.