Økonomisk støtte for 2015

Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med over 17 millioner kroner i 2015. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.
​​​​​​​Forsvaret har en tilskuddsordning for organisasjoner som skaper aktiviteter rettet mot ivaretakelse av veteraner, og aktiviteter som fremmer kunnskap om og
engasjement for veteraner. ​​​​Veteranorganisasjoner kan søke drift- og prosjektstøtte, mens andre organisasjoner kun kan søke prosjektstøtte.


Tildelte midler i 2015

​​
​​


Tabellene under viser hvilke organisasjoner som har mottatt økonomisk støtte fra tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner i 2015. Tabellene viser også hvordan midlene er fordelt på driftsmidler og prosjekt- og aktivitetsmidler.

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER​

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- og aktivitetsMIDLER
7 500 000​4 555 000
​Av den tildelte summen skal 1 500 000 gå til drift av lokalforeningene.


Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Aktiviteter i lokalforeningene.
 • Månedlige veterantreff.
 • Kameratstøtte (inkludert kameratstøttetelefonen og kameratstøtte.no)
 • Familie/pårørende, NAV-los og RVTS-prosjekter.
 • Magasinet «Veteran»
 • Villmarks- og fjellgrupper. Ut-i-naturen og samarbeid med Den Norske Turistforening.
 • Prosjekt med besøkshund/terapihund.
 • Jaktterreng for veteraner.
 • Pinsetreff Trandum.
 • Veteranparade med kirkekonsert.

VETERANFORBUNDET SIOPS – SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
2 250 000926 800
​Av de tildelte lønnsmidlene skal en halv stilling være i prosjektet Hjemmesonen.
Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Hjemmesonen.
 • POC-likemannsarbeid.
 • Prosjekt for motivasjon og mestring.
 • Temamøter.
 • Prosjekt «hard to find».
 • Julearrangement.
 • Soldier Ride.


Forbundet Veteran møter veteran

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
802 800396 800

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Familiedager.
 • Torsdagssamlinger.
 • Sommerfest og barnecamp.
 • Aktiviteter for veteranfamilier.
 • Mekkeprosjekt for veteraner.
 • Julearrangement.​
 • Veteranarrangement i forbindelse med hjemkomst og i utvalgte militærleire.


Sandsøy fort AS

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0150 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Engangstilskudd til prosjekt for veteraner tilbake i jobb.


UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION MIDLAND

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
75 00050 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Aktiviteter for veteraner.

Kronstad hovedgård

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
100 0000

Mottar støtte etter å ha endret sine vedtekter til å inkludere alle veteraner fra internasjonale operasjoner, og alle veteranorganisasjoner.Veteranforeningen MJK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
050 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Kameratstøttearbeid. 
 • Aktiviteter for veteraner.


VETERANFORENINGEN FSK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
050 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Kameratstøttearbeid. 
 • Aktiviteter for veteraner.


Norges militære kameratforeningers forbund

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
045 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Nordisk stevne Danmark
 • Minnemarkering PTV Målsåker


Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Bergen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
040 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Kameratstøtte og sosialt arbeid.
 • Aktiviteter for veteraner.


TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING avd. Romerike

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
040 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • 25-års jubileum for Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Romerike


Veteranalliansen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
015 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Samarbeidsmøte veteranorganisasjoner.


Moss og Rygge Lotteforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • ​Familiedag for veteraner.


Nordiske FN-veteraner Kashmir 88–90

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Nordisk veterantreff.


Leave No Man Behind Norge​

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
05 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Challenge (mestringstrening)


Foreningen veterantur

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
052 270Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:

 • ​Vedlikehold av norske minnesmerker i Libanon.
​Foreningen har tilgodehavende kr 52 270,- fra tidligere tildeling, for fortsatt vedlikehold av minnesmerkene.


Publisert 30. september 2015 12:06.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:53.