Økonomisk støtte for 2016

Forsvaret har støttet veteranorganisasjoner med nær 16 millioner kroner i 2016. Her er oversikten over hvilke organisasjoner som har mottatt støtte.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har en tilskuddsordning for organisasjoner som skaper aktiviteter rettet mot ivaretakelse av veteraner, og aktiviteter som fremmer kunnskap om og
engasjement for veteraner. ​​​​Veteranorganisasjoner kan søke drift- og prosjektstøtte, mens andre organisasjoner kun kan søke prosjektstøtte.


Tildelte midler i 2016

​​​​
​​
Tabellene under viser hvilke organisasjoner som har mottatt økonomisk støtte fra tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner i 2016. Tabellene viser også hvordan midlene er fordelt på driftsmidler og prosjekt- og aktivitetsmidler.

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER​

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- og aktivitetsMIDLER
7 000 000​3 398​ 896
​Av den tildelte summen skal
1 500 000 gå til drift av lokalforeningene.Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Kameratstøtte (inkludert kurs, kameratstøttetelefonen og kameratstøtte.no)
 • Familie/pårørendekurs og NAV-los.
 • Medlemsbladet «Veteran»
 • MC-treff Frya leir, pinsetreff Trandum, VM i skreifiske, kirkeparade, laksefiske i Altaelva, juleverksted for vanskeligstilte familier, Kronstad, irsk aften, veteranfamilietreff på Sandsøy fort, regionalt høsttreff på Bardufosstun, Eurotreff i Rogaland og stand på Grønn leidang.
 • «På hjul med veteraner»

VETERANFORBUNDET SIOPS – SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
2 400 000750 000
​Av de tildelte lønnsmidlene skal en halv stilling være i prosjektet Hjemmesonen.
Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Hjemmesonen.
 • Info- og ressurssenter.
 • Prosjekt for motivasjon og mestring.
 • Veteranseilas.


Forbundet Veteran møter veteran

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
1 000 000450 000

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Familiedager.
 • Åpent hus torsdager.
 • Sommerfest og barnecamp.
 • Aktiviteter for veteranfamilier.
 • Skidag.
 • Motorgruppa.
 • Pårørendetiltak i samarbeid med Hjemmesonen.​
 • Veteranarrangement i forbindelse med hjemkomst.
 • Veteranaktiviteter i utvalgte garnisoner.
 • Gjenforeningsarrangement.
 • Felles familiedag på Akershus festning i samarbeid med andre organisasjoner.


Stiftelsen Veteranhjelp
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
1 175 0000
STIFTELSEN KRIGSVETERANENES MINNE – KRONSTAD HOVEDGÅRD
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
100 00082 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:

 • Etablering av konferansesal.

UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION Midland
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
75 00080 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Veteranaktiviteter.
 • MC-treff.
 • Minnegudstjeneste.
 • Julearrangementer.

Camp Møvig veteranhuset
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
100 00044 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Veterankvelder.
 • Familiesamlinger.


VETERANFORENINGEN FSK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
40 00070 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Kameratstøtte og aktiviteter for foreningens veteraner og familier
 • Way Back Home-prosjektet (samarbeidsprosjekt med Veteranforeningen MJK)


Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Valdres

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0100 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Bokutgivelse.


VETERANFORENINGEN MJK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
25 00075 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Kameratstøttearbeid.
 • Dokumentasjon av avdelingens og veteraners historie.

Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Oslo

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
60 0000
United Veterans Motorcycle Club Norway Region East

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
060 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Lokale veteran- og familiearrangementer.


TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. Bergen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
040 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Kameratstøtte og aktiviteter for foreningens veteraner og familier.


United Veterans Motorcycle Club Norway Region North

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
15 00015 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Fisketur.
 • Årsavslutning for familier.


Norske Militære Kameratforeningers Forbund

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
025 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Medlemsmøter.
 • Minnemarkering Trandum nasjonalmonument.
 • Nordisk presidentmøte.


Luftmilitært samfund

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
025 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Luftforsvarets veteranhelg på Vesle Skaugum.


Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Ringerike

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Markering av 25-årsjubileum.
 • Nedleggelse av lokalforeningen.


Veteranalliansen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
10 0000
TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. Agder

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Veterantur for foreningens veteraner og familier.


Moss og Rygge Lotteforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
06000

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Familiedag.​


Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Romerike

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
05720

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • ​8. mai-markering​.


Bergen og Hordaland FN-veteranforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
1 5003 000​Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:

 • Markeringen av 110-årsjubileumet for Dag Hammarskjøld.


​​

Publisert 4. mars 2016 13:03.. Sist oppdatert 14. august 2018 13:57.