Økonomisk støtte for 2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har en tilskuddsordning for organisasjoner som skaper aktiviteter rettet mot ivaretakelse av veteraner, og aktiviteter som fremmer kunnskap om og
engasjement for veteraner. ​​​​Veteranorganisasjoner kan søke drift- og prosjektstøtte, mens andre organisasjoner kun kan søke prosjektstøtte.


TILDELTE MIDLER I 2017

Tabellene under viser hvilke organisasjoner som har mottatt økonomisk støtte fra tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner i 2017. Tabellene viser også hvordan midlene er fordelt på driftsmidler og prosjekt- og aktivitetsmidler.

Dette er den endelige oversikten over utbetalte tilskudd i 2017.


NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER​

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
7 800 0004 854 000
​Av den tildelte summen skal 
1 500 000 gå til drift av lokalforeningene.Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter hos NVIO sentralt:
 • Familie-/NAV-los/RVTS-kurs
 • Kameratstøtte (inkludert kurs, ledersamling, kameratstøttetelefonen og kameratstøtte.no)
 • Medlemsbladet «Veteran»
 • Route 66 MC-tur
 • Christian Radich-tur
 • VM i veteranfotball
 • Tur til Libanon
 • Tur til Shetland 2018
​Prosjektmidlene dekker også prosjekter hos lokalforeningene. 1 500 000 av prosjektmidlene er øremerket arrangementer i lokallagene. Dette omfatter:
 • Arrangementer for TMBN
 • VM i Skreifiske
 • Kirkeparade
 • Minnetur for Eikrheimlaget
 • MC-treff Frya leir
 • Lakesfiske i Altaelva
 • Juleverksted
 • Pinsetreff TRandum
 • Familietreff på Sansøy fort
 • Krigshistorisk veteransamling i Harstad
 • Battlefield orientation tour Vemork
 • Jakt- og fiskekort for veteraner
I tillegg skal midlene brukes til andre arrangementer i lokalforeningene etter søknad fra lokalforeningene selv.

TOTALSUM: ​ ​12 654 000

​​

VETERANFORBUNDET SIOPS – SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
2 700 0001 952 990

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Arrangementer på infosenteret
 • Motivasjons og mestringsaktiviteter
 • POC-prosjektet
 • På hjul med veteraner
 • Veteransseilas 2017
 • NAVI, sykkeltur Røros-Kongsvinger
 • Royal marines og bokprosjekt
 • Veteranseilas 2018

​​ ​TOTALSUM: ​ ​4 652 990VETERAN MØTER VETERAN

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
1 080 000475 000

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Familiedager
 • Åpent hus i Lommedalen
 • 4 barne og ungdomscamper
 • Diverse familieaktiviteter
 • Aktiviteter i andre garnisoner
 • Deltakelse under hjemkomster
 • Motorgruppa

TOTALSUM: ​​ ​1 555 000Hjemmesonen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
318 000151 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Mentorsamlinger
 • Pårørendesamlinger
 • Chatten
 • Kurs i mindfullness
 • Samlinger i forbindelse med konserter

TOTALSUM: 469 000​​ ​Stiftelsen veteranhjelp

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
460 000
0
TOTALSUM: 460 000​​ ​Stiftelsen Krigsveteranenes Minne – Kronstad Hovedgård

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
435 428Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Vedhogst for veteraner
 • Innkjøp av griller, telt, stoler, bord og biljardbord
 • Bygging av HC-toalett

TOTALSUM: 435 428​​ ​Camp møvig – veteranhuset
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
70 000340 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:

 • Veterankvelder,
 • Familiedager
 • Aktivitetsdager som foredrag, kurs, hobbyaktiviteter og opplæring
 • Veteranseilasen
 • Fiskegruppe
 • Diverse innkjøp til huset

TOTALSUM: 410 000​ ​UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION NORTH

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
155 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Aktivitetstur til Finland
 • Krigshistorisk tur i Nord-Norge
 • Fjordfisketur til Grense Jakobselv
 • Familietur til treriksgrensen
 • Årsavslutning
 • Turer til andre regioner
 • Diverse andre aktiviteter

TOTALSUM: ​ ​155 000​


UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION Midland

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
50 00080 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Lørdagskaffe
 • MC-treff i Camp Nidaros
 • Minnegudstjeneste i Sjømennenes minnekapell
 • Juletrefest
 • Åpen camp på julaften
 • Kostnader til foredragsholdere

TOTALSUM: ​ ​130 000​UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION east

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
44 00065 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Åpent hus
 • Veterantreff
 • Familiedager
 • Juletrefest
 • Årssamling

TOTALSUM: ​ ​109 000​

Veteranforeningen MJK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
13 00090 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Kameratstøtteordningen
 • Markering av falne
 • Arrangementer som gjensynstreff og faglige seminarer
 • Arbeid med dokumentasjon av MJKs historie

TOTALSUM: ​ ​103 000​Veteranforeningen fsk

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
40 00052 800Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Prosjekt Stafettpinnen: medlemmene bytter på å arrangere aktiviteter for veteraner.
 • Opr. Way Back Home
 • Medlemsaktiviteter

TOTALSUM: ​ ​92 800​

TysklandsbrigadenEs veteranforening avd. Oslo

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
74 0000TOTALSUM: ​ ​74 000​
Veteranhuset camp oscarsborg

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
050 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Innkjøp til huset
 • Aktiviteter

TOTALSUM: ​ ​50 000​Intops Bergen & Omland - Opp og Ut

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
045 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Diverse aktiviteter gjennom året
 • Reisestøtte til pinsetreffet på Trandum

TOTALSUM: ​ ​45 000​
Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Bergen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
36 0000TOTALSUM: ​ ​36 000​
Asker og Bærum forsvarsforum

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
13 500
0TOTALSUM: ​ ​13 500moss og Rygge Lotteforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
12 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​
 • Familiedag

TOTALSUM: ​ ​12 000TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. Romerike

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
62000TOTALSUM: ​ ​6200


Bergen og Hordaland FN-veteranforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
06000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Vedlikehold av Dag Hammarskjølds minnesmerke
 • Kostnader i forbindelse med samling for veteranorganisasjonene på Kronstad

TOTALSUM: ​ ​6000​


Publisert 17. februar 2017 15:47.. Sist oppdatert 29. januar 2018 11:20.