Økonomisk støtte for 2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har en tilskuddsordning for organisasjoner som skaper aktiviteter rettet mot ivaretakelse av veteraner, og aktiviteter som fremmer kunnskap om og
engasjement for veteraner. ​​​​Veteranorganisasjoner kan søke drift- og prosjektstøtte, mens andre organisasjoner kun kan søke prosjektstøtte.


TILDELTE MIDLER I 2018


Tabellene under viser hvilke organisasjoner som har mottatt økonomisk støtte fra tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner i 2018. Tabellene viser også hvordan midlene er fordelt på driftsmidler og prosjekt- og aktivitetsmidler.

Dette er den endelige oversikten over utbetalte tilskudd i 2018.


NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER​

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
7 150 0004 854 000
​Av den tildelte summen skal 
1 500 000 gå til drift og aktiviteter i lokalforeningene.Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter hos NVIO sentralt:
 • Familie/pårørende NAV-los/RVTS-kurs
 • Kameratstøtte (inkludert kurs, ledersamling, kameratstøttetelefonen og kameratstøtte.no)
 • Medlemsbladet «Veteran»
 • Route 66 MC-tur
 • Christian Radich-turer
 • Radio Norbatt
 • Veterankort arbeidsgruppe
 • Shetlandstur III
 • Eurotreff 2018
​Prosjektmidlene dekker også prosjekter hos lokalforeningene. 1 500 000 av prosjektmidlene er øremerket arrangementer i lokallagene. Dette omfatter blant annet:
 • Arrangementer for TMBN
 • Battlefiels orientation tour til Vemork og Finnmark
 • Kirkeparade med julekonsert
 • Aktivitetsdager i Kristiansand dyrepark
 • MC-treff Frya leir
 • Hedersløpet i Oslo
I tillegg skal midlene brukes til andre arrangementer i lokalforeningene etter søknad fra lokalforeningene selv.

TOTALSUM: ​ ​12 004 000

​​

VETERANFORBUNDET SIOPS – SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
2 875 0001 077 359

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Arrangementer på infosenteret
 • Motivasjons og mestringsaktiviteter
 • POC-ordningen
 • Sykkeltur 2018
 • Tur til Stetind
 • Veteraner uten grense
 • Prosjektet Økonomisk overblikk
 • Prosjektet Veien til det sivile
 • Juleferie i Rondane

​​ ​TOTALSUM: ​ ​3 952 359VETERAN MØTER VETERAN

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
990 0001 067 000

Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Familiedager
 • Åpent hus i Lommedalen
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Aktiviteter for familier
 • Prosjekter for yngre veteraner
 • Veteranaktiviteter i andre landsdeler
 • Pårørendetiltak i samarbeid med Hjemmesonen
 • Deltakelse under hjemkomster
 • Motorgruppa
 • Tur langs Patriotic Memorial Route
 • Familiedag på Langedrag
 • Juleåpent 2018
 • UNIFIL
 • Jubileum
 • Landslaget i veteranfotball
 • Tur med Hercules
 • Innkjøp av bord og stoler

TOTALSUM: ​​ ​2 057 000Hjemmesonen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
291 500200 000Prosjektmidlene dekker ​følgende prosjekter:
 • Mentorsamlinger
 • Pårørendesamlinger
 • Videreutvikling av chatten
 • Prosjekt Garnison Østerdalen
 • Samlinger i forbindelse med konserter
 • Markedsføring og informasjonsarbeid

TOTALSUM: 491 500​​ ​UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION MIDLAND

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
55 000420 890Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Lørdagskaffe
 •  MC-treff i Camp Nidaros
 • Landskamp for veteraner Norge–Sverige
 •  Minnegudstjeneste
 •  Juleverksted/juletrefest
 •  Åpen camp på julaften
 • Familiedag i lekeland
 • Foredrag
 • TV-krok for barn
 • MC-tur

TOTALSUM: ​ ​475 890Camp møvig – veteranhuset
DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
45 000169 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:

 • Veterankvelder
 • Familiedager
 • Veteranturer
 • Aktivitetsdager

TOTALSUM: 214 000​ ​VETERANHUSET CAMP OSCARSBORG

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
35 000
150 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Åpning av Camp Oscarsborg
 • Veterankvelder
 • Aktivitetskvelder
 • Familiedager
 • Supersøndag
 • Camp med overnatting
 • Kurs
 • Etablering av uteområde

TOTALSUM: ​ ​185 000​
TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. Sogn og Fjordane

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
145 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Etablering av en avdeling om Tysklandsbrigaden på Måløyraidsenteret

TOTALSUM: ​ ​145 000​
VETERANFORENINGEN MJK

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
20 000110 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Kameratstøtteordningen
 • Arrangementer som blant annet gjensynstreff

TOTALSUM: ​ ​130 000​


UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION East

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
44 000
65 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Start of season
 • Sommerfest med aktiviteter og tur
 • Høstsamling med aktiviteter og tur
 • Jul- og nyttårssamling
 • Fisketurer
 • Ukentlige samlinger
 • Nyttårsaften

TOTALSUM: ​ ​109 000​
UNITED VETERANS MOTORCYCLE CLUB NORWAY REGION NORTH

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
100 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Snøscootersafari
 • Sesongåpning
 • MC-treff på Enare sjø med familier
 • Fjordtur
 • Scooterhelg i Passvikdalen med familier
 • MC-treff på Bæreia
 • Sesongavslutning

TOTALSUM: ​ ​100 000​
IntOps Bergen & Omland - OPP og UT

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
30 00070 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Månedlige aktiviteter
 • Barne- og ungdomscamp

TOTALSUM: ​ ​100 000​
TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. OSLO

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
60 00020 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Reisestøtte til medlemsaktiviteter

TOTALSUM: ​ ​80 000​
Veteranforeningen fsk

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
60 00010 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Familiedag i klatrepark i Bergen

TOTALSUM: ​ ​70 000​
Norbatt 4-1 logbase

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
062 875Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Steinmyrafesten
 • Tur til Vesle Skaugum

TOTALSUM: ​ ​62 875
Tysklandsbrigadenes veteranforening avd. Bergen

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
40 0000TOTALSUM: ​ ​40 000​Intopsveteraner Sør-Otra

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
020 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Familietur til Danmark

TOTALSUM: ​ ​20 000​moss og Rygge Lotteforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
0
12 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​
 • Familiedag

TOTALSUM: ​ ​12 000Bergen og Hordaland FN-veteranforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Vedlikehold av Dag Hammarskjølds minnesmerke
 • Samling for veteranorganisasjonene på Kronstad
 • Kameratstøttearbeid
 • Veterangudstjenester

TOTALSUM: ​ ​10 000​
Stavanger lotteforening

DRIFTSMIDLERPROSJEKT- OG AKTIVITETSMIDLER
010 000Prosjektmidlene dekker følgende prosjekter:​

 • Familiedager

TOTALSUM: ​ ​10 000​


Publisert 15. august 2018 21:45.. Sist oppdatert 30. januar 2019 08:50.