tjeneste_1666_finalist2019oddhelgetjeneste_1666_finalist2019oddhelgehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20500/media/PubImages/veteranprisfinalist19-oddhelgeolsen.jpg

En langvarig innsats og engasjement for veteranene

Da Odd Helge Olsen kom hjem fra Libanon på 80-tallet så han at den oppfølgingen soldatene fikk etter tjenesten ikke var god nok. Siden den gang har han jobbet for å bedre oppfølgingen og anerkjennelsen av veteranene.
Odd Helge Olsen har tjenestegjort i fire kontingenter i internasjonale operasjoner, alle i Libanon, på 80- og 90-tallet. Da fikk han med egne øyne se at den oppfølgingen som soldatene fikk ved hjemkomst ikke var god nok. Disse erfaringene har han tatt med seg i det som siden har blitt til langvarig innsats og engasjement for veteranene fra internasjonale operasjoner.

Nå er han en av årets fire finalister til å vinne Forsvarets veteranpris, som har blitt delt ut årlig siden 2013. 

– Min første artikkel om ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner skrev jeg i Aftenposten i 1990, uten særlig respons hverken fra Forsvaret eller politiske myndigheter. Hjemkomsten og mottakelsen var under all kritikk, og deretter ble veteranene spredt for alle vinder og overlatt til seg selv og til de kommunene de kom fra. Forsvaret var fullstendig fraværende, ingen oppfølgning. Sånn hadde det vært fra 1947 og mer eller mindre fram til 2004/2005.

I 2005 ble Odd Helge Olsen valgt til president i FN-veteranenes landsforbund (organisasjonen som i dag heter Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner). Dette vervet hadde han fram til april 2014.

– Da jeg overtok som president var det særlig saker knyttet til senskader og yrkesskader fra tjenesten som stod sentralt i veteranmiljøet. Med dette som bakteppe fikk jeg styret og landsmøtet med på å etablere Stiftelsen Veteranhjelp. For å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til alle veteraner og pårørende som var kommet i en meget vanskelig økonomisk situasjon.

Odd Helge ledet Stiftelsen Veteranhjelp fra 2007/2008 til 2014. Gjennom årene har stiftelsen hjulpet mange hundre veteraner, som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Eksemplene er mange, men jeg kan for eksempel nevne berging av hus og leiligheter, betaling av fakturaer hvor betalingsfristen er overskredet, innkjøp av mat og medisiner samt julegaver til barn og ferieopphold i Norge for veteraner med barn som ikke har hatt råd til ferie på mange, mange år.
Statuetten som deles ut til vinneren av Forsvarets veteranpris.
I innstillingene av Odd Helge Olsen pekes det spesielt på den innsatsen han har lagt ned for veteranene, også utenom verv i organisasjoner. Både arbeidet for utallige enkeltveteraner, men også arbeidet for en bedre oppfølging og anerkjennelse av veteranene.

– Mitt engasjement for veteransaken startet da svært lite ble gjort for veteraner og pårørende, verken fra Forsvaret, politiske myndigheter eller kommunene. Da jeg var sjef for Norbatt i Libanon gjorde veteranene meg god som sjef. Vi lyktes og løste oppdraget på en meget god måte. Dette har veteranene gjort over tid for alle avdelingssjefer. Da er det vår plikt å stå opp for veteranene når de kommer i en slik situasjon at de trenger hjelp, og myndighetene ikke følger opp.

Over tid har oppfølgingen av soldatene etter tjeneste i internasjonale operasjoner blitt bedre, og i dag følges soldatene etter tjeneste opp på en helt annen måte enn de ble tidligere.

– Etterhvert tok Forsvaret og politiske myndigheter mer og mer ansvar, mens fortsatt henger kommunene etter, forteller Odd Helge.

Ut over dette har Odd Helge Olsen vært delaktig i flere andre viktige tiltak for veteranene. Blant annet var han med og jobbet for at Forsvaret skulle kjøpe veteransenteret på Bæreia. Han har også jobbet med kompensasjonsordningene som finnes for personer som har blitt skadet i tjenesten. «Støtt våre soldater»-kampanjen var han også bidragsyter til.


Nå er Odd Helge Olsen styremedlem i NVIO avd. Kristiansand. I 2018 ble lokalforeningen tildelt Kristiansand kommunes frivillighetspris for sitt veteranarbeid. Prisen ble overrakt av ordfører Harald Furre i forbindelse med et høytidelig arrangement, hvor han ga lokalforeningen blomster, diplom og 25000 kroner til videre veteran- og pårørendearbeid.

– Dette er et arbeid som aldri tar slutt, men som har gitt meg mange positive tilbakemeldinger fra veteraner, pårørende, myndigheter og nå også Kristiansand kommune.

Videre tenker Odd Helge å fortsette sitt engasjement for veteranene – særlig lokalt. Hittil har han bidratt i arbeidet med å synliggjøre og forklare for personer her hjemme i Norge hva veteranene har vært med på og opplevd. 

– Mye av mitt sentrale engasjement for veteraner og pårørende som trenger hjelp har jeg tatt med meg lokalt. Noe av det jeg kan bidra med er å gjøre hjelpeapparat bedre rustet for for å ta i mot en «skadet» veteran og veteranens pårørende, samt forstå hva en «skadet» veteran har vært gjennom, og hvordan det er å leve sammen med en «skadet» veteran.

– Jeg er nesten like aktiv som tidligere på de samme områder, og stiller meg fortsatt til disposisjon for rådgivning for veteraner i forbindelse med kompensasjonsordningen. Denne har gått i en feil retning, og dette er kanskje noe av det viktigste arbeidet å konsentrere seg om i framtiden.

– I tillegg vil jeg fortsette å jobbe for at pårørende til veteraner som er ute i tjeneste kan møte på veterantreffene, samt at pårørende til veteraner som er gått bort ute og hjemme, også kan møte på de samme veterantreffene som andre pårørende.

Forsvarets veteranpris 2019 deles ut i forbindelse med veterankonferansen, som i år arrangeres i Kristiansand. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil, sammen med Forsvarets veteraninspektør Finn Kristian Hannestad, stå for utdelingen i en fullsatt Kristiansand domkirke, foran 1000 publikummere. Hvem av årets fire finalister som vinner prisen avsløres altså ikke før 5. november.

– Å være finalist til veteranprisen har jeg aldri tidligere tenkt særlig over, selv etter å ha vært nominert mange ganger. Men da Forsvarets veteraninspektør ringte meg og fortalte meg at jeg i år var en av finalistene, må jeg innrømme at dette satte jeg veldig pris på. Ikke bare for meg selv, men også på vegne av alle de veteraner og pårørende som jeg har støttet og hjulpet over mange år.

 Andre finalister til Forsvarets veteranpris 2019

 

 

tjeneste_1666_finalist2019oddhelgetjeneste_1665_finalist2019milvetmc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-milvetmc/media/PubImages/veteranprisfinalist19-milvetmc.jpgMilitære Veteraners MotorsykkelklubbMed over 300 medlemmer over hele landet favner Militære Veteraners Motorsykkelklubb både veteraner og familiene. Nå kan de motta Forsvarets veteranpris for sitt arbeid.tjeneste_1666_finalist2019oddhelgehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7577
tjeneste_1666_finalist2019oddhelgetjeneste_1667_finalist2019oddvinhj/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-oddvinhjaltalin/media/PubImages/veteranprisfinalist19-oddvinhjaltalin.jpgOddvin HjaltalinGjennom mange år har Oddvin Hjaltalin bidratt til å skape stolthet blant veteranene. Nå er han selv finalist til å vinne veteranprisen.tjeneste_1666_finalist2019oddhelgehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7578
tjeneste_1666_finalist2019oddhelgetjeneste_1668_finalist2019poc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-poc/media/PubImages/veteranprisfinalist19-poc.jpgSIOPS' likemannsnettverk (POC)For å bistå og hjelpe skadde veteraner har Veteranforbundet SIOPS opprettet et likemannsnettverk av frivillige veteraner som har erfaring med hva det vil si å være skadd. For dette arbeidet er de nå finalist til årets veteranpris.tjeneste_1666_finalist2019oddhelgehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7579

Publisert 18. oktober 2019 12:11.. Sist oppdatert 18. oktober 2019 12:48.