tjeneste_1668_finalist2019poctjeneste_1668_finalist2019pochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20502/media/PubImages/veteranprisfinalist19-poc.jpg

En likemann til hjelp for skadde veteraner

For å bistå og hjelpe skadde veteraner har Veteranforbundet SIOPS opprettet et likemannsnettverk av frivillige veteraner som har erfaring med hva det vil si å være skadd. For dette arbeidet er de nå finalist til årets veteranpris.
​Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner har etablert et likemannsnettverk som går under navnet Point of contact (POC). Dette nettverket består av frivillige veteraner som har sagt seg villige til å bistå veteraner som har en skade etter tjeneste i internasjonale operasjoner. For dette arbeidet er POCene en av fire finalister til Forsvarets veteranpris 2019.

I innstillingene av likemannsnettverket trekkes det fram arbeidet de frivillige POCene legger ned for å hjelpe veteraner. Viktigheten av likemannsnettverket i arbeidet med å avstigmatisere krigsskader pekes også på. Særlig fremheves den store variasjonen i sakene POCene bidrar i, og den kompetanse og erfaring disse har i å bistå enkeltveteraner.

– Som POC møter man ytterpunkter i en skadd veteranhverdag – gjennom å være en som lytter til opplevelsene en enkeltveteran har i hverdagen den står i. For eksempel hvordan noen sliter i det å forholde seg til sin egen familie, til kone/mann og barn. Den følelsen av å ikke strekke til nok for å imøtekomme deres behov for far/mors tilstedeværelse og dårlig samvittighet for at den andre parten tar på seg en merbelastning for å holde skipet på rett kjøl. Der har du som POC en viktig rolle som sikkerhetsventil for å få ut frustrasjonen og få forståelse og få vite at man ikke er alene i slike følelser og tanker. Det er så viktig at man ikke er alene i slikt.

Det forteller Frank Cato Lahti, en av POCene i likemannsnettverket. Alle POCene har selv erfaring med, og kunnskap om, det sivile og militære hjelpeapparatet og offentlige etater. En POC kan blant annet hjelpe skadde veteraner med å melde yrkesskade, og være en samtalepartner eller være med i møter med NAV eller andre offentlige instanser.

– Vi har for eksempel hjulpet veteranen som er i ferd med å miste leiligheten. De har ikke klart å ta tak i det selv, men bare unngått konfrontasjonen som trengtes for å løse dette. Her kan en POC bidra, for den forstår hva og hvorfor det er blitt slik, og kan ta den forløsende telefonen og skape forståelse mellom huseier og veteran.

– Vi bidrar også med kontakt med NAV eller fastlege, for å gi dem en bedre forståelse av veteranens hverdag og handlemønster. Vi kan sette den skadde i kontakt med riktig advokat om det er snakk om å søke kompensasjon. Vi åpner dører inn mot helsevesen, både militært og sivilt, og prøver å være den brobyggeren mange skadde trenger da de sliter med å skjønne at Forsvaret fortsatt er der for dem og ønsker å bidra til at den skadde får en bedre hverdag og forståelse for sin egen situasjon.

For POCene er det også viktig å vise fram at de kan bidra ikke bare for veteranene, men også for deres familier og pårørende.

– Vi snakker også med partnere som ringer og trenger en samtale med en som forstår hva hun/han går igjennom. Da kan vi gi partneren innsikt og bedre forståelse av hva som skjer og hvorfor, og at det ikke er dennes feil. På den måten bygger vi broer der hvor misforståelser og mistillit har fått bygge seg opp gjennom tid.
Statuetten som deles ut til vinneren av Forsvarets veteranpris.
En styrke ved likemannsnettverket som fremheves i innstillingene er at POCene selv har erfart skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

– Som POC har man selv stått der og ikke forstått hva som skjer med en og i en. Man har selv stått i de vanskelige situasjonene og gjort hva man kunne for å unngå å ta tak i de. Man har selv følt på kroppen det misforståelser og lav kunnskap i møte med det offentlige gjør med en. Man har selv stått med selvmordstanker for at ting har virket uutholdelige. Vi skjønner hverdagen, vi kjenner oss igjen i historiene og følelsene. Vi vet hva de står i. De er oss, vi er de! forklarer Frank Cato Lahti.

– Vi brenner for saken fordi vi ser at vi kan utgjøre en forskjell. Vi skaper tillit, for de skadde vet at vi også er skadde og vet hva de står i. Gjennom å bidra til deres healing så får vi også healing og dypere forståelse for hvem vi er selv.

I noen av sakene har POCene bistått veteraner gjennom flere år, og jobbet for å sette skadde veteraner i stand til å motta profesjonell hjelp og skape samhold og forståelse blant familie, venner og storsamfunnet igjen. Om viktigheten av dette arbeidet forteller Lahti:

– Det er todelt vil jeg tro. Det ene er å gi enkeltveteranene tro på at det finnes en bedre hverdag, et bedre liv. En framtid hvor man kan få livet tilbake. Om man bare gjør de riktige grepene og tør å stå i det. Det andre, som kanskje er minst like viktig er at man gjennom sitt arbeide og sin eksponering utad har tatt mye av stigmaene bort fra det å være skadd veteran. Det ser vi i møte med det sivile samfunnet, det ser vi i møte med de stadig tjenestegjørende og det ser vi i møte med Forsvaret. Det som før var noe man ikke ville snakke om og ble sett ned på er i dag en anerkjent gruppe mennesker. Det løfter alle skadde veteraner, og gjør det mindre skambelagt. Man kan stå med hodet hevet og erkjenne at man sliter. Det gjør også at erkjennelsen om at man sliter kommer tidligere slik at man oppsøker hjelp tidligere og kommer tilbake fortere.

Nettopp denne forståelsen for hva det vil si å være skadd veteran vil likemannsnettverket fortsette å jobbe med.

– Vi vil fortsette med å jobbe opp mot samfunnets forståelse av det. Vi vil fortsette med å jobbe fokusert på at man er skadd, ikke syk, og at man kan heale skaden om man bare tar tak i det og jobber bevisst og målrettet med det. Vi jobber for at samfunnet skal anerkjenne den skadde uten å skape rom for å dyrke skaden. Vi vil jobbe for at veteranen skal vite at det går an å komme tilbake og være en viktig bidragsyter i samfunnet, sier Lahti.

– Framover vil vi også jobbe for å videreutvikle nettverket, så det speiler veteranpopulasjonen bedre enn i dag. Da trenger vi flere yngre veteraner og flere kvinner som POC.

Forsvarets veteranpris 2019 deles ut i forbindelse med veterankonferansen, som i år arrangeres i Kristiansand. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil, sammen med Forsvarets veteraninspektør Finn Kristian Hannestad, stå for utdelingen i en fullsatt Kristiansand domkirke, foran 1000 publikummere. Hvem av årets fire finalister som vinner prisen avsløres altså ikke før 5. november.

– Det å være finalist betyr at vårt arbeide har blitt både sett og anerkjent. Det betyr at vårt arbeide er blitt lagt merke til og sett på som viktig, både av enkeltveteraner, enkeltmennesker, samfunn og ikke minst Forsvaret selv. Det å være finalist og kunne vise til dette er en anerkjennelse til ikke bare POCene og SIOPS, men måten vi, sammen med samarbeidspartnere, målbevisst har jobbet fram en løsning som gjør en forskjell, og det å bli sett gir motivasjon for framtiden, og det gir håp for så mange skadde og pårørende, og vi viser samfunnet rundt at det nytter og at skadde veteraner utgjør en viktig forskjell!

 Andre finalister til Forsvarets veteranpris 2019

 

 

tjeneste_1668_finalist2019poctjeneste_1665_finalist2019milvetmc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-milvetmc/media/PubImages/veteranprisfinalist19-milvetmc.jpgMilitære Veteraners MotorsykkelklubbMed over 300 medlemmer over hele landet favner Militære Veteraners Motorsykkelklubb både veteraner og familiene. Nå kan de motta Forsvarets veteranpris for sitt arbeid.tjeneste_1668_finalist2019pochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7584
tjeneste_1668_finalist2019poctjeneste_1666_finalist2019oddhelge/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-oddhelgeolsen/media/PubImages/veteranprisfinalist19-oddhelgeolsen.jpgOdd Helge OlsenDa Odd Helge Olsen kom hjem fra Libanon på 80-tallet så han at den oppfølgingen soldatene fikk etter tjenesten ikke var god nok. Siden den gang har han jobbet for å bedre oppfølgingen og anerkjennelsen av veteranene. tjeneste_1668_finalist2019pochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7583
tjeneste_1668_finalist2019poctjeneste_1667_finalist2019oddvinhj/tjeneste/veteraner/veteranprisen/finalist2019-oddvinhjaltalin/media/PubImages/veteranprisfinalist19-oddvinhjaltalin.jpgOddvin HjaltalinGjennom mange år har Oddvin Hjaltalin bidratt til å skape stolthet blant veteranene. Nå er han selv finalist til å vinne veteranprisen.tjeneste_1668_finalist2019pochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7585

Publisert 18. oktober 2019 12:11.. Sist oppdatert 18. oktober 2019 12:48.