tjeneste_1550_knutostbolltjeneste_1550_knutostbollhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=5058KameratskaperenVåren 1995 reiste Knut Østbøll til utenlandstjeneste i Libanon. Det sådde et frø i ham, som siden har blitt til mange års innsats for veteranene./media/PubImages/ml2017-6291.jpg

Knut Østbøll har gått den militære karrierestigen. Befalsskole og krigsskole. Han har vært alt fra skolesjef til stasjonssjef på russergrensa. I ett og et halv år sammenhengende tjenestegjorde han i Libanon. Når han ser tilbake, er kameratskapet det han husker best.

– Særlig i Libanon. Det gode kameratskapet jeg fikk være en del av der nede, var noe helt spesielt. Det er også det jeg har tatt med meg i veteranarbeidet, sier Knut Østbøll.

Han har akkurat fått vite at han er en av årets fem finalekandidater til å vinne Forsvarets veteranpris. Det hadde han neppe sett for seg da han i 1996 meldte seg inn i FN-veteranenes landsforbund da han landet på Gardermoen etter Libanon-tjenesten. Men engasjementet, det startet umiddelbart for Kongsvinger-mannen Østbøll.

– På den tiden var Hamar nærmeste lokalforening for oss i Kongsvinger. Mange var medlem, men nesten ingen dro til Hamar for å være med på møter.

Østbøll og noen andre bestemte seg dermed for å starte egen lokalforening i Kongsvinger. Et sted å møtes. En plass for å videreføre fellesskapet og kameratskapet fra tjenesten ute. Men det var først i 2002 Knut skulle melde overgang til veteransaken på heltid.

Et veteransenter på Bæreia

På Bæreia ved Kongsvinger har det helt siden 1959 vært et krigsinvalidehjem for veteraner fra andre verdenskrig og veteranenes partnere. På starten av 2000-tallet hadde FN-veteranenes landsforbund et prøveprosjekt for å dreie senteret til å bli et rekreasjonssted for også nye generasjoner veteraner. Behovet blant veteranene fra andre verdenskrig var av naturlige årsaker minkende. Knut Østbøll sluttet da i Forsvaret og tok jobben med å lede prosjektet fra 1. januar 2002.

– Forsvarsdepartementet finansierte prosjektet til å begynne med. Vi åpnet senteret for veteraner fra internasjonale operasjoner, i tillegg til veteranene og krigsenkene fra andre verdenskrig. Senteret var meget godt egnet for alle disse, med treningsmuligheter, svømmebasseng og flott turterreng.

Fra 2005 ble imidlertid bevilgningen fra departementet borte, og videre drift var ikke mulig. Senteret ble solgt for én krone til Landsforbundet for hjerte- og lungesyke. Veteranene fra andre verdenskrig og enkene skulle fortsatt kunne bruke senteret, men drømmen om å la de yngre veteranene også få bruke Bæreia brast der og da for Østbøll.

Etter at jobben på Bæreia ble borte, fulgte nye oppgaver som ansvarlig for kameratstøtten i FN-veteranenes landsforbund. 

Kameratstøtteordningen

Allerede i 1996 hadde FN-veteranenes landsforbund startet en kameratstøtteordning. Målet med ordningen var å gi veteraner gode verktøy for å kunne snakke med andre veteraner som hadde det tungt. Fra 2005 satt Knut Østbøll som ansvarlig for hele den landsdekkende ordningen.

– Vi har hele tiden utviklet og utvidet kameratstøtten i takt med tiden. Til grunn ligger alltid tanken om at det er veteraner som hjelper veteraner, forteller Østbøll.

For nesten ti år siden gjennomgikk ordningen en liten revolusjon. Fra å være en liten kurspakke for de som ville jobbe med kameratstøtte, ble det utvidet til en hel kursrekke, med tre helgekurs. Nå må alle som skal jobbe med kameratstøtte, ha gjennomført alle tre kursene. Gjennomført kursrekke og underskrevet taushetserklæring gjør deg autorisert for fem år med kameratstøttearbeid.

– Vi har nå 112 personer som er autorisert. Tilbudet dekker hele landet, og på flere forskjellige måter. Vi har i min tid både etablert en døgnåpen kameratstøttetelefon og ikke minst nettstedet kameratstøtte.no. I tillegg til all den personlige kameratstøtten som foregår ansikt-til-ansikt hver eneste dag, sier Knut.

Kursene er utviklet i samarbeid med Forsvarets egne stressmestringsteam og andre aktører, som for eksempel NAVs kompetansemiljø for veteransaker.

Bæreias venner

Det er ikke bare gjennom jobben Knut har hatt et engasjement for Bæreia. I 2003 etablerte han sammen med Erling Hoem foreningen Bæreias venner. Foreningen samler inn penger gjennom private donasjoner og bruker pengene på velferdstiltak som kommer gjestene på senteret til gode. Fortsatt sitter han som styreleder for foreningen, noe han også tenker å fortsette med selv om pensjonsalderen nærmer seg.

– Det er godt å se at det vi bidrar med, har betydning for gjestene på veteransenteret. Det vi kan bidra med, skaper glede.

Selv om Bæreia hadde blitt solgt til Landsforbundet for hjerte- og lungesyke, var ikke kampen om senteret over. I 2006 ble Knut Østbøll en del av en prosjektgruppe som igjen skulle se på muligheten for å gjøre senteret til et sted for alle veteraner fra internasjonale operasjoner.

– Det var spennende og givende å være med på å overlevere utredninger til både forsvarssjef Sverre Diesen, og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etter flere runder med utredninger og vurderinger kunne kampen krones med seier når forsvarsminister Strøm-Erichsen 14. januar 2008 offentliggjorde at senteret skulle kjøpes tilbake og bli et sted for alle veteraner.

– Det ble riktig til slutt. Løsningen som ble valgt, er og blir den riktige, mener Østbøll.

– Jeg fikk sjansen til å være med på denne prosessen, å gjøre Bæreia til et skikkelig veteransenter. Det kunne jeg ikke si nei til.

Nominert igjen

Gjennom sitt mangeårige engasjement for veteraner er det mange som har lagt merke til Knut Østbølls innsats. I nominasjonen legges det vekt på at han alltid stiller opp for dem med behov for støtte og gir det beste av seg selv i troen på at det er mulig å hjelpe alle veteraner som trenger det.

– De aller fleste går det jo heldigvis bra med. Men jeg har jobbet for dem som har fått problemer etter tjenesten. Det er dem jeg er sjelesørger for. Det er dem jeg bistår og hjelper med det jeg kan.

For veteraner som trenger hjelp eller støtte, vet de at Knut Østbøll er en de kan stole på, som har hjulpet mange og som gjør så godt han kan for å gi gode råd og løsninger på problemene. Nettopp den innsatsen er nok det som har ført til at han for andre gang er nominert til Forsvarets veteranpris.

– Det er en ære bare å bli nominert én gang. Jeg ble derfor svært overrasket da jeg fikk greie på at jeg var blitt nominert i år igjen. Og telefonen som kom med beskjed om at jeg var blant de fem finalekandidatene – det var helt uventet, sier Østbøll.

Hvem som vinner får vi vite 7. november når forsvarssjefen deler ut prisen i forbindelse med den nasjonale veterankonferansen i Sandefjord.

Publisert 1. november 2017 15:09.. Sist oppdatert 6. november 2017 11:58.

 Les også

 

 

tjeneste_1550_knutostbolltjeneste_1553_perolavsolheimsnes/tjeneste/veteraner/veteranprisen/per-olav-solheimsnes/media/PubImages/veteran.jpegMøter alle med et håndtrykkFor Per Olav Solheimsnes (54) er ikke veteranarbeidet en åtte til fire-jobb. Han bor i Veteranenes hus i Bergen. tjeneste_1550_knutostbollhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2641
tjeneste_1550_knutostbolltjeneste_1554_reichelt/tjeneste/veteraner/veteranprisen/reichelt/media/PubImages/20161018JPH_ReicheltJostein%20Hestdal.jpgHan de kommer hjem til– Veteraner er som folk flest, de er verken bedre eller sykere, mener Forsvarets sjefspsykiater, som er nominert til årets Veteranpris. Han møter soldatene med et hverdagslig språk og humor.tjeneste_1550_knutostbollhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2642
tjeneste_1550_knutostbolltjeneste_1551_unitedveteransmc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/united-veterans-mc/media/PubImages/IMG_0928.JPGIkke som andre MC-klubberMotorsykkelklubben med tilholdssted i Camp Nidaros i Trondheim er ikke som andre MC-klubber. Nå kan de vinne Forsvarets veteranpris.tjeneste_1550_knutostbollhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2643