tjeneste_1554_reichelttjeneste_1554_reichelthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=4989Sjefspsykiater Reichelt holdt foredrag under Nasjonal veterankonferanse 2016 i Stavanger. Foto: Jostein Hestdal/Forsvaret/media/PubImages/20161018JPH_ReicheltJostein Hestdal.jpg

Han de kommer hjem til

– Veteraner er som folk flest, de er verken bedre eller sykere, mener Forsvarets sjefspsykiater, som er nominert til årets Veteranpris. Han møter soldatene med et hverdagslig språk og humor.

Tekst: Hanne Marie Maugesten   Foto: Marius Lauritsen

​– Jeg pleier å si at krig ikke er bra for helsa. Derfor må soldatene ha fagfolk rundt seg som kan bidra til å minske risikoen for plager, sier oberstløytnant Jon Reichelt, som er sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS).

Han utdyper:

– Å være soldat er forbundet med helt spesielle utfordringer. Deltagelse i stridshandlinger, enten det er krig i tradisjonell forstand eller nyere tids fredsbevarende operasjoner, innebærer økt risiko for både død og fysisk og psykisk skade. I tillegg kan soldater bli nødt til å ta liv som en del av oppdraget, eller for å beskytte eget eller andres liv. Alt dette kan være såpass store påkjenninger at man normalt ville frarådet mennesker å delta i slikt.

Derfor mener Reichelt det er viktig å bidra til at de psykiske konsekvensene av krig og skarpe operasjoner blir så små som mulig.

LANG TRADISJON
Reichelt ser på nominasjonen som en anerkjennelse til hele fagmiljøet.

– Vi har vært opptatt av veteraner siden andre verdenskrig. Det er et mindretall som får plager, men det er viktig at vi får hjulpet dem som trenger det. Veteraner skal ha anerkjennelse for jobben de gjør. Samtidig må det være en balansegang. Jeg tror det beste er om vi behandler dem som folk flest. De er verken sykere eller bedre enn andre mennesker ellers i samfunnet.

– Generelt er vi kanskje litt dårlige til å gi hverandre anerkjennelse.

Sagt litt spøkefullt, er de eneste som får anerkjennelse i dagens samfunn idrettsutøvere – når de gjør det bra.

ROSES FOR OPPFØLGING
I nominasjonen fremheves Reichelts pionerarbeid med avdelinger som har hatt hyppige oppdrag i internasjonale operasjoner. Han beskrives som uselvisk, profesjonell og med en evne til å møte den enkelte på en god, pedagogisk måte med hverdagslig språk og humor. «Spesielt oppfølgingen av veteraner før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner blir satt stor pris på», heter det i nominasjonen.
Videre fremmes utgivelsen av Håndbok i militærpsykiatri og hans rolle i arbeidet med UNIFIL-undersøkelsen i 2016.

– Undersøkelsene våre viser at det går bra med de aller fleste, og at Forsvaret gjør en god innsats i oppfølgingen av veteraner.

De som prøver å kontrollere det ukontrollerbare, trives ikke som soldater.

Likevel er det noen som får psykiske problemer av det de har vært utsatt for.

– Det er et mindretall, men det hjelper ikke mindretallet at de er i mindretall. Så selv om det går bra med mange, er det fortsatt behov for oppfølgingen av veteraner, sier oberstløytnanten, som har en doktorgrad i medisin og er lege med spesialitet i psykiatri.

SORTERE TANKENE
Reichelt har vært i Forsvaret i 17 år og mener vi kan lære mye av måten soldater håndterer opplevelser og inntrykk på.

– Menneskene jeg møter, er veldig dedikert til jobben sin. Jevnt over er de gode til å sortere egne tanker og refleksjoner. De tar kontroll på det de kan kontrollere, og så slipper de resten. Det er en god strategi. Det kommer lite ut av å bekymre seg over ting man ikke selv rår over.

Det er et privilegium å hjelpe ressurssterke folk som noen ganger trenger hjelp til å komme på rett kjøl.

Publisert 2. november 2017 11:17.. Sist oppdatert 6. november 2017 11:01.

 

 

tjeneste_1554_reichelttjeneste_1551_unitedveteransmc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/united-veterans-mc/media/PubImages/IMG_0928.JPGIkke som andre MC-klubberMotorsykkelklubben med tilholdssted i Camp Nidaros i Trondheim er ikke som andre MC-klubber. Nå kan de vinne Forsvarets veteranpris.tjeneste_1554_reichelthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2604
tjeneste_1554_reichelttjeneste_1552_helenehilmarsen/tjeneste/veteraner/veteranprisen/helene-hilmarsen/media/PubImages/helenehilmarsen2.jpgFem timer hos sjefen endret alt«Helene, hva er galt?» Spørsmålet fra sjefen ble starten for en imponerende åpenhet om tøffe opplevelser og tapet av en helt spesiell person. Nå er Helene Hilmarsen (29) kandidat til veteranprisen.tjeneste_1554_reichelthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2605
tjeneste_1554_reichelttjeneste_1550_knutostboll/tjeneste/veteraner/veteranprisen/knut-ostboll/media/PubImages/ml2017-6291.jpgKameratskaperenVåren 1995 reiste Knut Østbøll til utenlandstjeneste i Libanon. Det sådde et frø i ham, som siden har blitt til mange års innsats for veteranene.tjeneste_1554_reichelthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2606