tjeneste_1537_pilegrimsretreattjeneste_1537_pilegrimsretreathttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1629Pilegrimsretreat for veteraner/media/PubImages/pilegrimsretreat.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt23. september 2019
Sluttidspunkt27. september 2019
Type hendelseVeteran

Pilegrimsretreat for veteraner

Retreat med feltprester til Fokstugu Fjellstue.
Deltakerne inviteres til fem retreatdager med ytre og indre vandring i spennende landskap av tusenårige tradisjoner, refleksjon og samtaler, godt fellesskap, dype røtter og nye muligheter. To feltprester leder retreaten med daglige vandringer på pilegrimsleden over Dovrefjell, tidebønner i gårdens kapell GudsHuset, og samtaler i grupper og individuelt.

Les mer om pilegrimsretreat i denne artikkelen.

NÅR OG HVOR?

Den 900 år gamle Fokstugu Fjellstue ligger høyest på Dovrefjell med overveldende natur rundt seg. Fokstugu er Norges høyest liggende helårs gårdsbruk. Vertskapet innretter driften av fjellstuen for mottak av pilegrimsvandrere og for mennesker som vil oppleve stillhet eller ha noen annerledes dager. På Fokstugu er det også et kapell, Guds Huset, hvor det i sommerhalvåret holdes tidebønner morgen og kveld med prester fra Den norske Kirke. Forsvaret har i de senere år utviklet et godt samarbeid med Fokstugu. 

Pilegrimsretreatet varer fra mandag 23. september til fredag 27. september 2019.

VIL DU DELTA?

Antall deltakere er begrenset til maks 6 veteraner. Forsvaret dekker flyreise samt kost og losji. Ønsker du å delta må du skrive en søknad med hvorfor du ønsker å delta (motivering). Søknaden sendes til feltprest ved Forsvarets veteransenter, Christian Skovdahl på e-post cskovdahl@msn.com.

Søknadsfrist: 18. august.Publisert 3. juli 2017 12:48.. Sist oppdatert 27. mars 2019 15:06.