Gjensynstreff

Et populært tilbud for å møtes igjen mange år etter tjenesten. Her kan du søke om gjensynstreff på Forsvarets veteransenter.

​​​​​Mange veteraner ønsker vil gjerne arrangere gjensynstreff for å se igjen gamle kollegaer fra tjenesten ute. Forsvarets veteransenter tilbyr veteraner å gjennomføre treff på senteret. På grunn av begrenset kapasitet må du søke om å gjennomføre gjensynstreff, og det blir gjort en prioritering blant innsendte søknader.

Hva er et gjensynstreff?

Treffet må være for en hel avdeling, stab eller tilsvarende​, som har tjenestegjort som en del av et norsk bidrag i en militær operasjon i utlandet. Treffet må være åpent for alle som tjenestegjorde i avdelingen, under en felles sjef.

På veteransenteret er det plass til treff med opp til 70 personer. Ved større gjensynstreff vil det være påmelding til treffet, med «først til mølla»-prinsippet.

Hvordan søke

Den som ønsker å arrangere et gjensynstreff må sende søknad om det innen utgangen av april året før man ønsker treff. Du får først en bekreftelse på at søknaden er mottatt, før alle søknader​ behandles samlet. Svar på søknadene sendes ut i slutten av juni.

Ved for mange søknader vil disse prioriteres først:

  • Jubileum for kontingenten (5 år, 10 år, 20 år osv. siden tjenesten)
  • Avdelinger som ikke har gjennomført treff på Forsvarets veteransenter tidligere.
  • Spesielt belastede avdelinger, eller spesielle hendelser i løpet av kontingenten.
De som får plass må bekrefte at de fortsatt ønsker å gjennomføre treff når de får svar på søknaden. De som eventuelt ikke får plass blir satt på venteliste, og kan få muligheten til å få plass om andre må avlyse.

Invitasjoner og påmelding håndteres av veteransenteret. Invitasjoner sendes ut rundt tre måneder før treffet, og svar fra deltagerne må være inne senest en måned før arrangementet. For at treffet skal kunne gjennomføres må det normalt være minimum 10 påmeldte.

Vil du søke om å arrangere gjensynstreff?

Gå til skjema


Publisert 14. september 2016 21:41.. Sist oppdatert 6. august 2018 13:59.