tjeneste_nvk_2017tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7201Nasjonal veterankonferanseDen nasjonale veterankonferansen arrangeres årlig for å styrke veteransamarbeidet i Norge. /media/PubImages/ml2017-6412.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Velkommen til Nasjonal vete​rankonferanse 2017!

​Scandic Park Hotel Sandefjord
7. til 8. november​.


For femte året på rad ble den nasjonale veterankonferansen arrangert. Denne gangen i Sandefjord. På veterankonferansen møtes de som jobber med oppfølging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteranene har erfaring fra krevende og komplekse situasjoner, oppgaveløsing under tidspress og ​møte med vanskelige verdispørsmål. Alt dette er verdifull kompetanse både for Forsvaret, men også for samfunnet. På konferansen får deltagerne innsikt i hvordan det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Målgruppe for konferansen er alle som møter veteraner i profesjonell sammenheng – i og utenfor Forsvaret.​

Publisert 9. januar 2017 21:06.. Sist oppdatert 11. desember 2018 13:39.

Veteranprisen

Som en del av konferansen ble Forsvarets veteranpris delt ut. Her kan du lese mer om årets fem finalekandidater, og ikke minst vinneren selv.


 

 

tjeneste_nvk_2017tjeneste_1552_helenehilmarsen/tjeneste/veteraner/veteranprisen/helene-hilmarsen/media/PubImages/helenehilmarsen2.jpgFem timer hos sjefen endret alt«Helene, hva er galt?» Spørsmålet fra sjefen ble starten for en imponerende åpenhet om tøffe opplevelser og tapet av en helt spesiell person. Nå er Helene Hilmarsen (29) kandidat til veteranprisen.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3149
tjeneste_nvk_2017aktuelt_1899_vinnerveteranprisen2/aktuelt/vinner-veteranprisen-2017/media/PubImages/ml2017-6571.jpgKnut Østbøll vant veteranprisenFor sin mangeårige innsats for veteransaken ble Knut Østbøll i kveld hedret med Forsvarets veteranpris.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3146
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1551_unitedveteransmc/tjeneste/veteraner/veteranprisen/united-veterans-mc/media/PubImages/IMG_0928.JPGIkke som andre MC-klubberMotorsykkelklubben med tilholdssted i Camp Nidaros i Trondheim er ikke som andre MC-klubber. Nå kan de vinne Forsvarets veteranpris.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3148
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1554_reichelt/tjeneste/veteraner/veteranprisen/reichelt/media/PubImages/20161018JPH_ReicheltJostein%20Hestdal.jpgHan de kommer hjem til– Veteraner er som folk flest, de er verken bedre eller sykere, mener Forsvarets sjefspsykiater, som er nominert til årets Veteranpris. Han møter soldatene med et hverdagslig språk og humor.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3147
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1553_perolavsolheimsnes/tjeneste/veteraner/veteranprisen/per-olav-solheimsnes/media/PubImages/veteran.jpegMøter alle med et håndtrykkFor Per Olav Solheimsnes (54) er ikke veteranarbeidet en åtte til fire-jobb. Han bor i Veteranenes hus i Bergen. tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3151
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1550_knutostboll/tjeneste/veteraner/veteranprisen/knut-ostboll/media/PubImages/ml2017-6291.jpgKameratskaperenVåren 1995 reiste Knut Østbøll til utenlandstjeneste i Libanon. Det sådde et frø i ham, som siden har blitt til mange års innsats for veteranene.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3150

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen kommer de med mest innsikt i veteranfeltet i Norge. Se video av foredragene på årets konferanse:


«Å bygge resiliens»

Christian Ytterbøl

Å utvikle seg gjennom press

Psykologisk resiliens innebærer å utvikle seg gjennom press. Det betyr ikke at det ikke kan være vanskelig og krevende, samtidig som det å være i krevende situasjoner også kan skape personlig vekst. Christian Ytterbøl er veteran fra Bosnia, Kosovo og Afghanistan, og har i tillegg en mastergrad innen anvendt coaching/mental trening. I oppgaven skrev han om hvordan erfarne norske offiserer hadde forberedt seg mentalt for tjeneste i internasjonale operasjoner; hvordan de håndterte ekstreme situasjoner og hvordan dette har påvirket de i livet etterpå.

På veterankonferansen reflekterer han rundt det å forberede seg for å reise ut, håndtere det som skjer ute, og det å komme hjem igjen – både basert på funn i oppgaven og egne personlige erfaringer.

Les mer

«Politiveteranen»

Ingrid Dagestad

Internasjonale operasjoner med Politiet

Ingrid Dagestad jobber i Kripos, men bak seg har hun flere utenlandsoppdrag: Deputy Commissioner for FN i Liberia, senior politirådgiver for FN i Afghanistan, politirådgiver ved Department of Peacekeeping Operation i FNs hovedkvarter i New York og ved Mulitnational Advisory Police Element i Albania, observatør ved Temporary International Presence in Hebron og politibetjent for FN i tidligere Jugoslavia.

Ingrid Dagestad er eneste norske politikvinne som har hatt lederstilling på høyt nivå i en FN-operasjon. På veterankonferansen deler hun sin historie.

Les mer

«Om vi som sendte, og oss som dro»

Kristoffer Egeberg

Soldat, offiser, journalist

Kristoffer Egeberg har skrevet dokumentarboken «Fredsnasjonen Norge» om Norges fredsinnsats de siste 25 årene. Han har selv vært soldat og offiser i FN- og NATO-tjeneste i Libanon, Bosnia og Kosovo. Deretter mangeårig journalist, vaktsjef og redaksjonssjef i Dagbladet. Han har mottatt SKUP-prisen og IR-prisen (Internasjonal Reporter) for sine avsløringer knyttet til Forsvarets omstridte salg av forsvarsmateriell til utlandet. Nå er han ansvarlig redaktør for Faktisk.no, et redaksjonelt samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK og TV 2.

På veterankonferansen vil Egeberg fortelle hva veteranbakgrunnen har betydd for ham, og hvorfor den var viktig for å kunne skrive om ødelagte liv, tapet av kamerater, maktesløshet og store nederlag. Men også om heltedåd, krigerkultur, diplomatisk djervskap og politisk triumf.

Les mer

«Veteran og stolt av det»

Veteranorganisasjonene

En halvtime på scenen med veteranorganisasjonene

Veteranorganisasjonene Veteranalliansen, SIOPS, NVIO, NROF og Veteran møter veteran fikk en halvtime på scenen under veterankonferansen 2017.

De tok med seg Christian Cramer på scenen, for å snakke om hvordan veteranenes kompetanse kan synliggjøres for det sivile næringslivet. I tillegg benyttet de sjansen til å quize salen i veteranspørsmål.

Les mer

«Dø om så det gjelder»

Hans Petter Johansen

Et innblikk i spesialstyrkenes kameratstøtte

For Veteranforeningen for Marinens jegerkommando stiller nestleder og koordinator for kameratstøtteordningen Hans Petter Johansen. Han tjenestegjorde som minedykker og marinejeger i perioden 1987–1992 og var aktiv i marinejegerkommandoens rep-styrke frem til år 2000. Han begynte på Politihøgskolen i 1993 og har siden jobbet i politiet. Han har i mange år engasjert seg i politiets kollegastøtteordning, og har sammen med ledelsen i marinejegerkommandoen tilpasset en kameratstøtteordning.

Han og kollega Øyvind fra Veteranforeningen for Forsvarets spesialkommando vil fortelle hvordan kameratstøtteordningene er tilpasset miljøet i spesialstyrkene, og hvordan veteranforeningene jobber og tenker forebyggende i samarbeid med de operative avdelingene.

Les mer

«Erfaringer og opplevelser fra en forsvarsfamilie»

Cecilie og Thomas Magnusson

Personlige betraktninger fra den som reise ut og den som var hjemme

Det er krevende å være på oppdrag ute, men den vanskeligste jobben er ofte å være hjemme. Familier og pårørende, som ofte lever med bekymring og usikkerhet, og som tar belastningene hjemme. De er ikke bare berørt av oppdraget; de er en del av oppdraget.

På veterankonferansen fortalte veteranfamilien Cecilie og Thomas Magnusson om sine opplevelser. Både fra perspektivet til den som reiser ut, og sett fra den som blir igjen hjemme.

Les mer

«Min veteranhistorie»

Knut Olav Wågsås

Erfaringer som soldat og skadd i tjenesten

Vi skal være mennesker hele livet. Og Forsvaret trekker stadig fram at det er menneskene som er den viktigste ressursen. Men i krig og fred har nok freden vært den største kampen for meg som menneske. Slik innleder Knut Olav Wågsås når han skal fortelle sin veteranhistorie.

På veterankonferansen ga han et åpent og ærlig innblikk i sine erfaringer som soldat og skadd i tjenesten.

Les mer

«Veteraner i fylker og kommuner»

Per Arne Olsen

Hvordan kan kommuner, fylke og andre regionale myndigheter best samarbeide?

Per Arne Olsen er Fylkesmann i Vestfold. Han har tidligere vært ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009 og stortingsrepresentant i perioden 2009 til 2013. Olsen har vært elev på Forsvarets Høgskole. Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og skal blant annet følge opp at regjeringens politikk følges opp. Regjeringens handlingsplan fra 2014; «I tjeneste for Norge» gir en bred og omfattende oppgavebeskrivelse som Fylkesmannen har et oppfølgingsansvar for.

På veterankonferansen vil Olsen fokusere på hvordan kommuner, fylke og andre regionale myndigheter best kan samarbeide om oppfølgingen av handlingsplanen. Olsen er særlig opptatt av at veteraner gjennom sine erfaringer representerer ressurser og at samfunnet har en helhetlig tilnærming til handlingsplanen.

Les mer

«Forsvarets høgskoles Balkanprosjekt»

Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten

Den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av det norske militære engasjementet på Balkan

Historikerne Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten arbeider med forskningsprosjektet «Det norske Forsvaret på Balkan, 1992‒2005». Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse i 2019 som blir den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av det norske militære engasjementet på Balkan.

På veterankonferansen vil Håkon og Martin presentere noen av de foreløpige funnene. Hvilke utfordringer ble de norske soldatene stilt ovenfor på Balkan? Hvordan endret forholdene seg ved overgangen fra FN til NATO som lederorganisasjon? Hva gjorde de norske avdelingene og hva opplevde soldatene i felt?

Les mer

«Den lange vegen»

Frode Ursin

Forsyningstransportør på Balkan

Frode Ursin er veteran fra både UNIFIL-operasjonen i Libanon og UNPROFOR-operasjonen på Balkan. På Balkan jobbet han mye med transport og logistikk, blant annet som leder for det norske transportteamet og Chief of Transportation. I dag jobber Frode Ursin som rådgiver innen tilsyn i Statens vegvesen. Han er også hovedforfatter av boken «Den lange vegen» som forteller hvordan det var å drive forsyningstransport på Balkan 1993 og 1994.

På konferansen vil han dele av sin historie og opplevelser som transportoffiser, hvordan arbeidet med boka påvirket ham og hvor han står som veteran i dag.

Les mer

«En enkel og praktisk tilnærming til veteransaken»

Erlend Larsen

Erfaringer fra en tidligere ordfører

Erlend Larsen har to kontingenter i Libanon og fem år som ordfører for Stokke kommune, før han nå sitter som stortingsrepresentant for Høyre. Han har et varmt engasjement for veteraner, og tok som ordfører initiativ til en tett kontakt med kommunens veteraner. I Stokke ble 8. mai-markeringene gjenopptatt, og samlet en rekke veteraner fra hele Vestfold.

Erlend Larsen vil på veterankonferansen fortelle om en enkel, men praktisk, tilnærming til veteransaken.

Les mer

«Kommunal innsats – Ullensaker»

Tom Staahle

Ullensaker kommunes veteransatsing

Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med å anerkjenne og gi oppfølging til veteranene. I praksis er det i kommunene utøvelsen av det felles samfunnsansvaret vil komme til uttrykk. Derfor har regjeringen ønsket at kommunene skal ta et større ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og støtten en trenger og har krav på.

Mange kommuner har i dette arbeidet laget kommunale veteranplaner. Andre er på vei. På veterankonferansen deler ordføreren i Ullensaker selv noen betraktninger om den kommunale innsatsen.

Les mer

«Kommunal innsats – Ørland»

Tom Myrvold

Høy andel veteraner blant innbyggerne

Tom Myrvold er ordfører i Ørland kommune, men har sin yrkesbakgrunn fra Forsvaret. Han er oberstløytnant og selv veteran med deltagelse i flere operasjoner i utlandet. Som politiker og ordfører for Høyre har han vært en pådriver for utarbeidelsen av en regional veteranplan for Fosen.

Ørland kommune spesielt og Fosen generelt har en høy andel veteraner blant innbyggerne, en andel som forventes å øke som følge av utviklingen av og ved Ørland Flystasjon. Som følge av dette har ordfører Tom Myrvold fokus på ivaretakelse av veteranene og deres familier.

Les mer

Dag 1
tirsdag 7. november

12:00 Konferansen starter

– Åpning ved statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø
– Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen
– Velkomsthilsen ved ordfører Sandefjord kommune
– Innlegg fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
– Veteran Christian Ytterbøl: «Å bygge resiliens»
– Innlegg fra Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen
– Politiveteran Ingrid Dagestad: «Personlige refleksjoner fra en politiveteran»
– Innlegg fra Barne- og likestillingsdepartementet


14:50–15:10 Pause


– Journalist/forfatter Kristoffer Egeberg: «Om vi som sendte og oss som dro»
– Innlegg fra Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke
– Panel
– Oppsummering med Forsvarets veteraninspektør Tom Guttormsen


16:20 Konferansedag 1 slutt


18:00 Veterankonserten med utdeling av Forsvarets veteranpris


19:30 Forsvarssjefens festmiddag

Dag 2
onsdag 8. november

08:30 Åpning dag 2

– «Veteran og stolt av det» – Veteranorganisasjonene Veteranalliansen, SIOPS, NVIO, NROF og Veteran møter veteran
– Spesialstyrkenes veteranforeninger (VFMJK og VFFSK): «Dø om så det gjelder»
– Veteran Thomas Magnusson m/ektefelle Cecilie: «Erfaringer og opplevelser fra en forsvarsfamilie»


09:55–10:20 Pause


– Samtale om «Det offentliges støtte til veteraner og veteranfamilier fra intops»
– Veteran Knut Olav Wågsås
– Samtale om «Det offentliges støtte til veteraner fra intops»
– Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen: «Veteraner i fylker og kommuner»


11:30–12:30 Lunsj


– Håkon Lunde Saxi og Martin L. Slåtten: «Forsvarets høgskoles Balkanprosjekt»
– Veteran Frode Ursin: «Et tilbakeblikk på tjenesten som transportoffiser på Balkan 1993-1994»
– Panel med Håkon Lunde Saxi, Martin L. Slåtten og Frode Ursin


13:40–14:10 Pause


– Innledning om kommunale veteranplaner
– Stortingsrepresentant Erlend Larsen: «En enkel og praktisk tilnærming til veteransaken»
– Ordfører Tom Staahle
– Ordfører Tom Myrvold
– Panel med Erlend Larsen og ordførere om kommunal veteranivaretakelse
– Avslutning med Forsvarets veteraninspektør Tom Guttormsen


16:00 Konferansedag 2 slutt Tidligere konferanser

 

 

tjeneste_nvk_2017tjeneste_153_nasjonalveterankonfe/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2016/media/PubImages/20161019JPH_SJFST4Jostein%20Hestdal.jpgNasjonal veterankonferanse 2016Den nasjonale veterankonferansen ble i 2016 arrangert av Heimevernet i Stavanger.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6806
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1601_veterankonferansen20/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2015/media/PubImages/nvk15.jpgNasjonal veterankonferanse 2015Den nasjonale veterankonferansen ble i 2015 arrangert av Luftforsvaret i Trondheim.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6807
tjeneste_nvk_2017tjeneste_1600_veterankonferansen20/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2014/media/PubImages/nvk14.jpgNasjonal veterankonferanse 2014Den nasjonale veterankonferansen ble i 2014 arrangert av Hæren i Tromsø.tjeneste_nvk_2017http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6808