karriere_2421_teknisklederkarriere_2421_teknisklederhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18757https://youtu.be/-8zcGjiGCYc

Tilbake til spesialistoversikt

Teknisk lederutdanning – for deg med Vg2 eller fagbrev

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.


KLIKK PÅ BILDET FOR EN GRAFISK FREMSTILLING AV DE ULIKE LØPENE

 

 

karriere_2421_teknisklederLØP 1: 2 ÅRS UTDANNING (FOR DEG UTEN FAGBREV)<br/> <h3 style="color: #877040;"> Grunnleggende soldat- og lederutdanning + fagopplæring (1 ÅR) </h3> <p>Første utdanningsår starter med rekruttskole og grunnleggende soldatutdanning innen skyting, strids-teknikk, samband, førstehjelp, nærstrid, fysisk trening og feltøvelser. Deretter fortsetter du med vognføreropplæring og fagopplæring. Du får kurs og grundig undervisning på det materiellet Forsvaret har og som du senere skal betjene. Som lærling vil også få opplæring i forhold til læreplanen for ditt fag.<br/><br/> <b>Etter jul blir det vintertjeneste, felt- og fagøvelser og en 15 ukers lederutdanningsmodul.</b> </p><br/> <h3 style="color: #877040;"> Fagopplæring og fagprøve (1 ÅR)</h3> <p> Andre utdanningsår vil bli brukt til fagopplæring, relevant verkstedtjeneste og feltøvelser i forhold til læreplanen i ditt fag. Læretiden avsluttes med en fagprøve.</p><br/> <h3 style="color: #877040;"> Eksamen (2 UKER)</h3> <p><b>Eksamen gjennomføres som feltøvelse og er en test på at du kan fungere som lagfører. </b>Etter eksamen blir du sertifisert som reparasjonslagfører. </p><br/> <h3 style="color: #877040;"> Obligatorisk praksisperiode (+ 3 ÅR)</h3> <p>Etter endt utdanning følger en periode medplikttjeneste. Her er du sikret jobb som yrkestilsatt i Forsvaret hvor jobb- og utdanningsmulighetene er mange. <b>Du har også mulighet for 12 ukers befalsskole i praksisperioden. </b></p><br/><br/>karriere_2421_tekniskleder
karriere_2421_teknisklederLØP 2: 1 ÅRS UTDANNING (FOR DEG MED FAGBREV)<br/> <h3 style="color: #877040;">Grunnleggende soldat- og lederutdanning + fagopplæring (1 ÅR) </h3> <p><b>Første utdanningsår starter med rekruttskole for deg som ikke har denne fra før og en differensiert soldatutdanning innen skyting, strids-teknikk, samband, førstehjelp, nærstrid, fysisk trening og feltøvelser.</b> Deretter fortsetter du med vognfører-opplæring og fagopplæring i forhold til det fagbrevet du har fra før. Du får kurs og grundig undervisning på det materiellet Forsvaret har og som du senere skal betjene.<br/><br/> <b>Etter jul blir det vintertjeneste, felt- og fagøvelser og en 15 ukers lederutdanningsmodul.</b> </p><br/> <h3 style="color: #877040;">Eksamen (2 UKER)</h3> <p><b>Eksamen gjennomføres som feltøvelse og er en test på at du kan fungere som lagfører. </b>Etter eksamen blir du sertifisert som reparasjonslagfører. </p><br/> <h3 style="color: #877040;">Obligatorisk praksisperiode (+ 2ÅR)</h3> <p>Etter endt utdanning følger en periode medplikttjeneste. Her er du sikret jobb som yrkestilsatt i Forsvaret hvor jobb- og utdanningsmulighetene er mange. <b>Du har også mulighet for 12 ukers befalsskole i praksisperioden. </b></p><br/>karriere_2421_tekniskleder
karriere_2421_teknisklederLØP 3: FOR ANSATTE I FORSVARET MED FAGBREV<br/> <h3 style="color: #877040;">Fagopplæring og lederutdanning (15-46 UKER - avhengig av forkunnskaper fra tjeneste i Forsvaret) </h3> <p><b>Som elev vil du inneha fagbrev, utdanning og erfaring fra Forsvaret.</b> Vi tar utgangspunkt i din kompetanse og gir deg vognføreropplæring og den fagutdanningen du mangler for å kunne betjene relevant materiell ved din avdeling. <br/><br/> <b>Senere i utdanningen vil du gjennomføre en 15 ukers lederutdanningsmodul. </b> </p><br/> <h3 style="color: #877040;">Eksamen (2 UKER)</h3> <p><b>Eksamen gjennomføres som feltøvelse og er en test på at du kan fungere som lagfører.</b> Etter eksamen vil du returnere til egen avdeling som sertifisert reparasjonslagfører. </p><br/> karriere_2421_tekniskleder

Krav til søker
Felles for alle løp:

- Bestått sesjon med minimum 5 på teoritesten.

- Være norsk statsborger før Forsvarets opptak og seleksjon (FOS).

- Bestå FOS, inkludert fysi​ske minstekrav på nivå 5.


 • Løp 1:
  Fylt 18 år og bestått et av følgende Vg2 før skolestart:

  - Vg2 kjøretøy
  - Vg2 arbeidsmaskiner
  - Vg2 industriteknologi

  Etter endt utdanning får man fagbrev som bilmekaniker tunge kjøretøy, eller industrimekaniker.


 • Løp 2:
  Bestått et av følgende fagbrev før skolestart:

  - Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  - Bilmekaniker, lette kjøretøy
  - Anleggsmaskinmekaniker
  - Landbruksmaskinmekaniker
  - Reservedelsekspeditør
  - Logistikkoperatør
  - Chassispåbygger
  - Bilskadereparatør
  - Industrimekaniker
  - CNC-operatør
  - Børsemaker
  - Finmekaniker
  - Automatiker
  - Optroniker
  - Sveiser


 • Løp 3:
  - Bestått et av de samme fagbrevene som løp 2.
  - Gjennomført førstegangstjeneste.
  - Være tilsatt i militær avdeling.

+ Mer utfyllende informasjon


Om utdanningen

Etter utdanning blir alle elever normalt reparasjonslagfører med ansvar for et lag med mekanikere. Går du løp 1 får du i tillegg fagbrev som mekaniker på tunge kjøretøy eller som industrimekaniker. Industrimekanikeren kalles våpenmekaniker i Forsvaret og det er våpenrelatert materiell du skal utdannes på og jobbe med i praksis.

En teknisk leder med sitt mekanikerlag, er uunnværlig for Forsvarets operative evne og kampkraft. Forsvaret har avansert teknisk materiell. En tekniker må ha evnen til å bruke, vedlikeholde og reparere materiellet i varierende og utfordrende situasjoner. I tillegg må de være handlekraftige og omsorgsfulle ledere i et operativt miljø.

Teknisk lederutdanning på Sessvollmoen er en unik og intensiv utdannelse som krever motiverte og arbeidsvillige elever med gode tekniske, mentale og fysiske ferdigheter.

Uavhengig av hvilket løp du går skal alle elever ha gjennomført kvalifiserende teknisk grunnutdanning, bestå kurs på relevant teknisk materiell og eksamen i lederutdanningsmodulen. Noen elever kan ha gjennomført deler av fag og soldatutdanningen før de begynner på TLU og trenger ikke å gjennomføre hele utdanningsporteføljen. Alle må derimot gjennomføre lederutdanningsmodulen bestående av Hærens lagførerskole på Rena og reparasjonslagførerkurs på Sessvollmoen. Etter godkjent eksamen vil du bli sertifisert som reparasjonslagfører og klar for yrkespraksis og jobb i Forsvaret.

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) for dette løpet vil gå i slutten av mars 2020.

 

 

karriere_2421_teknisklederkarriere_2421_teknisklederhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18530/media/PubImages/Eggan7.jpg


 

 

Hva lærer du?Hva lærer du? <p>Teknisk lederutdanning på Sessvollmoen utdanner mekanikere og reparasjonslagførere til Hæren og Forsvaret. En lagfører er første ledernivået i Forsvaret og på dette nivået er det viktig med god kunnskap i fagområdet laget skal jobbe med. Derfor legger utdanningen stor vekt på grundig teknisk forståelse, slik at lagføreren kan veilede sine soldater når de møter på utfordringer.</p><p>Utdanningen har fokus på flere grunnleggende fag som elektronikk, hydraulikk, mekanikk og annet som skal gjøre deg til en bedre fagperson. Når denne delen av utdanningen er over, vil du gjennomføre vedlikeholdskurs på materiellet du skal jobbe med i praksisperioden. </p><p>Kursene vil bestå av en teoretisk del der du får en helhetsforståelse for materiellet. Deretter gjennomfører du service og reparasjoner på materiellet slik at du opparbeider deg gode ferdigheter og forståelse innen vedlikehold av tekniske systemer. Eksempler på slike kurs kan være lastebiler, stridsvogner, våpen og våpensystemer.</p><p>Felles for utdanningen er at den retter seg mot moderne teknologiske systemer. Forsvaret har behov for at du som teknikker kan løse utfordringer når de oppstår, ved hjelp av tilgjengelige resurser. Noen ganger vil du oppleve mangel på deler når du skal reparer og utdanningen har derfor fokus på kreativ oppdragsløsning, i tillegg til tradisjonell feilsøking, reparasjon og komponentbytte.<br></p><p>Underveis i utdanningen vil det være fokus på ledelse- og soldatfag. Disse periodene kan være øvelser hvor du lærer å lede laget ditt når dere angripes av en fiende. </p><p>Grunnleggende soldatferdigheter er viktig for alle som jobber og tjenestegjør i Forsvaret. <br></p><br>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for? <p>Teknisk lederutdanning på Sessvollmoen passer for mekanikere både med og uten fagbrev.<br><br>Utdanningen er delt i tre løp. </p><p><strong style="font-size:1rem;">Løp 1 </strong>er for deg med fullført VG2 og som ønsker å gjennomføre læretiden og gå opp til fagbrev. Fagbrevene du kan ta hos oss på Sessvollmoen er «Bilmekaniker, tunge kjøretøy», «Reservedelsekspeditør» eller «Industrimekaniker».</p><p><strong>Løp 2</strong> er for deg som har fagbrev og som ønsker å videreutvikle deg.</p><p><strong>Løp 3 </strong>er for deg som har fagbrev og som ønsker å videreutvikle deg etter gjennomført førstegangstjeneste. Du må også være ansatt i en stilling i Forsvaret.<br><br>Felles for løpene er fokuset på å gjøre deg til en bedre fagperson og utvikle deg til å bli en dyktig lagfører. Mye av undervisningen vil være felles, men i løp 1 vil det bli mer tid til å praktisere som mekaniker. Dette for å oppfylle kravene i læreplanene for det enkelte fagbrev. </p><br>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet? <p></p><p>Selve utdanningen skjer for det meste på Sessvollmoen mens obligatorisk yrkespraksis gjennomføres ved en av Forsvarets avdelinger. Ved Sessvollmoen garnison er det lokalisert flere avdelinger innen mange fagretninger. Noen ev fagretningene er hundetjeneste, militærpoliti, sanitet, eksplosivrydding, transport, logistikk og teknisk.  Her er det er stor aktivitet med utdanning av soldater og ansatte fra hele landet. Forsvarets kompetansesenter for logistikk er den største avdelingen i garnisonen og har 4 underavdelinger hvor teknisk avdeling er en av disse. Ved teknisk avdeling utdannes soldater, elever og ansatte i Forsvaret på teknisk materiell. Dere som søker og kommer inn på teknisk lederutdanning får opplæring av dyktige instruktører. </p><p>Sessvollmoen leir ligger i Ullensaker kommune med kort vei til Gardermoen, Jessheim, Eidsvoll og Oslo. Det er ca 45 min med bil til Oslo og ca 20 min til de andre stedene. Jessheim er den nærmeste byen og har de fleste tilbud som trengs i hverdagen.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen <p></p><p>Som elev på løp 1 og 2 er førstegangstjenesten en del av utdanningen.  </p><p>Elevene bor på kaserne med to til fire personer på hvert rom, og man spiser i leirens spisemesse hvor man får variert og næringsrik mat. Dagen starter normalt allerede kl 0600 når man står opp. Da er det morgenrutiner og frokost. </p><p>Skoletiden starter ca 0800, og varer oftest til 1600. Noen uker kan det være lengre dager og noen helger i året går med til undervisning og øvelser. Undervisningen foregår både i klasserom, verksted, og under feltforhold utendørs.<br>I leiren finnes det en egen velferdsavdeling som tilbyr fritidsaktiviteter. Tilbudene kan benyttes når man ikke er opptatt med skolearbeid.</p><p>Idrettsavdelingen i leiren har fagkompetanse, aktiviteter, treninger og utlån av idrettsutstyr. Av idrettsfasiliteter kan nevnes stor idrettshall med klatrevegg, spinningssykler, tredemøller og styrkerom. Utendørs er det gressbane, lysløype, terrengløyper, sandvolleyballbane og Tuftepark.<br></p><p></p><p></p><p>Økonomisk vil man som elev under utdanning på løp 1 og 2 få:<em> </em></p><p>-        Utdanningstillegg tilsvarende 1G, som er cirka 8000kr pr måned skattefritt.<br>-        7 gratis hjemreiser per utdanningsår<br>-        Gratis mat<br>-        Gratis innkvartering<br>-        Gratis lege og tannlege<br>-        Redusert pris på kollektiv transport bla 90% på NSB<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med? <p></p><p>Etter utdanning er det obligatorisk yrkespraksis, primært som reparasjonslagfører, ved en av Forsvarets avdelinger. </p><p>Som lagfører på et reparasjonslag leder du et lag på to til fem mekanikere.. Reparasjonslagene har ansvar for vedlikehold og reparasjoner på militært materiell som brukes under militære operasjoner. Samtidig må du følge opp vedlikehold og status på eget utstyr og ivareta sikkerhet og utdanning for soldatene på laget ditt.</p><p>Materiellet som reparasjonslagene vedlikeholder, spenner over en lang rekke stridsviktig militært materiell som blant annet våpen, våpensystemer, optiske instrumenter, kjøretøy, aggregater og stridsvogner.</p><p>Det er spesialiseringer innen type reparasjonslag som for eksempel «reparasjonslag kjøretøy» eller «reparasjonslag våpen» og spesialiseringen du har fått under utdanningen vil bestemme hva slags reparasjonslag du vil lede. Det kan også bli behov og anledning for videre kurs og utdanning i yrkespraksisperioden.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } .MsoChpDefault { font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%; } div.WordSection1 { } </style> <p></p><p>Etter fullført og bestått teknisk lederutdanning på Sessvollmoen får du fast jobb i Forsvaret til fylte 35 år, med en prøvetid på 6 måneder. Videre er det gode muligheter for fast ansettelse, til fylte 60 år/pensjonist.<br><br>Når du har gjennomført den obligatoriske yrkespraksisen som reparasjonslagfører står du fritt til å velge karriere videre. Du trenger ikke å benytte deg av den faste jobben du har fått, men Forsvaret har mange spennende stillinger som du kan søke.<br><br>Du kan velge å fortsette som reparasjonslagfører, men om du søker nye utfordringer kan du ta jobber som innebærer mer administrasjon og planlegging, vedlikeholds ledelse, jobbe i innkjøpsprosjekter eller som instruktør på en av Forsvarets skoler.<br><br>Har du planer om høyere utdanning kan du ta generell studiekompetanse under den obligatoriske praksisperioden og senere søke utdanning på høyskole og universitet. Etter endt høyere utdanning vil du være velkommen tilbake for å søke jobb i Forsvaret.<br><br>Med teknisk lederutdanning og jobberfaringen fra Forsvaret, vil du være svært attraktiv i fremtidens arbeidsmarked.  Det er mange teknikere, verksmestere, planleggere og leder på arbeidsplasser i Norge som har gjennomført teknisk lederutdanning i Forsvaret. <br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifisere og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2421_teknisklederSlik søker du<p>Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker etter søknadsfrist. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. Søkere som ikke har vært på sesjon vil raskt bli kalt hvis de er blitt godkjent for opptak (FOS)</p> karriere_2421_tekniskleder
karriere_2421_teknisklederForberedelser til opptak (FOS)<p>De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De fysiske minstekravene bør bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen og da er en fordel at du klarer de fysiske kravene med litt margin. Det er også lurt å gå turer med sekk (20-30kg) i forkant av opptaket.</p> <p>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du også forberede deg på at motivasjonen din kan bli utfordret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.</p> karriere_2421_tekniskleder
karriere_2421_teknisklederOpptaket (FOS)<p>For å finne kvalifiserte og motiverte kandidater gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. For TLU gjennomføres opptaket på Sessvollmoen i slutten av mars. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli vurdert på bakgrunn av en medisinsk tilstand, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en teknisk leder. </p> <p>Seleksjonen varer ca en uke – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første perioden gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket. Det kan være lurt å bruke tiden, mellom aktivitetene, til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av perioden blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. </p> <p>Opptakets andre del er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens noen er fysisk slitsomme. Hensikten er å se hvordan aspirantene takler ulike situasjoner. Du blir observert i ulike roller, både som del av en laget, men også i rollen som leder. Vi ser først og fremst etter gode holdninger og hvordan du er som person.</p> <p>Når kandidatene til TLU skal velges er det de med potensiale for utvikling vi ser etter. Dersom du blir vurdert blant de med best holdninger og utviklingspotensial, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om utdanning. I tillegg får de som skal gå løp 1. lærekontrakt etter at rekruttskolen er gjennomført. Vi ønsker deg lykke til med forberedelser og opptak.</p> karriere_2421_tekniskleder

Spørsmål om denne utdanningen?

 

 

Publisert 4. januar 2019 13:07.. Sist oppdatert 21. april 2020 16:10.