De tillitsvalgte

TVO har tillitsvalgte på alle nivå i Forsvaret. Nasjonalt er soldatene representerte gjennom Vernepliktsrådet som sitter i Oslo.

Hovedtillitsvalgte


På grensnivå sitter en hovedtillitsvalgt for Hæren, en for Luftforsvaret, og en for Sjøforsvaret. Disse er lokalisert på Bardufoss (Hæren), Rygge (Luftforsvaret) og Haakonsvern (Sjøforsvaret). De jobber med å følge opp organisasjonen og tillitsvalgte i driftsenheten, og samarbeider med grenstabene.

  

  


Landstillitsvalgte


Nasjonalt er soldatene representerte gjennom Vernepliktsrådet som sitter i Oslo. Vernepliktsrådet består av fem landstillitsvalgte som arbeider med å følge opp organisasjonen og representere soldatene på sentralt plan.

  

  

Publisert 6. mars 2018 15:49.. Sist oppdatert 14. desember 2018 15:07.