forsvaret_385_undervannsbilderavknforsvaret_385_undervannsbilderavknhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18437https://youtu.be/BfGVlpapvb8

Undervannsbilder av KNM Helge Ingstad

Sjøforsvarets Minedykkerkommando filmet skadene under vannlinjen på KNM Helge Ingstad da de fjernet sjømålsmissilene forrige uke.

Minedykkerkommandoen er Forsvarets ressurs for å håndtere sjøminer, samt all ammunisjon og terrorbomber i det maritime domenet.

– Alle dykkingsoppdrag vi foretar oss krever detaljert planlegging og grundige forberedelser. Vi må kunne løse de oppdrag vi blir gitt, samtidig som vi må sørge for så lav risiko som mulig. For våre dykkere, andre som ferdes i området, maritimt liv, og materiell, sier sjef Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.

Minedykkerne har brukt undervannsfarkoster i sin utførelse av rekognoseringsoppdrag i forbindelse med planleggingsarbeidet til hevingen av fregatten.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp kan en bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord, sier Berdal.

 

 

forsvaret_385_undervannsbilderavknforsvaret_385_undervannsbilderavknhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18436/media/PubImages/KNM Helge Ingstad MDK.jpg


Klar til å avbryte ved unødig risiko

Selv med gode forberedelser og lang erfaring i å gjennomføre dykkeroperasjoner, er minedykkersjefen klar for å avbryte en operasjon dersom noe kan utsette dykkerne for unødig risiko.

– For oppdraget rundt «Helge Ingstad» er vår største bekymring en økt bevegelse i fartøyet. Samtidig er det å miste kommunikasjonen med arbeidsdykkere og de som overvåker fartøyets bevegelser noe som vil gjøre at vi avbryter oppdraget, forklarer Berdal.

Minedykkerne har tidligere vært på bro og tatt med seg harddisken til maskinkontrollsystemet (IPMS – Integrated Platform Management Systems) for politiet og Havarikommisjonen. Søndag 2. desember hentet de ut sjømålsmissilene fra havaristen. Missilene ble hentet ut da de ble vurdert til å være i veien for hevingsprosessen.

– Det er ikke mulig å benytte fjernstyrte undervannsfarkoster til å håndtere ammunisjonen om bord. Dette arbeidet krever både spesialkompetanse, fingerferdighet og bruk av flere ulike verktøy og teknikker. Arbeidet er utfordrende, og forutsetter at «Helge Ingstad» ligger stabilt, samt at været er godt. Det er også en generell fare forbundet med å dykke i miljø uten fri vei til overflaten. Dette er noe minedykkerne er trent for, og vi planlegger for at operasjonene skal kunne gjøres med så liten risiko som mulig, sier Berdal.

Alle våpen skal ut av fregatten. Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern. Vurderingen for å hente ut ammunisjonen før hevingen blir basert på å redusere risiko til hevingsarbeidet, og behovet for sikringstiltak i senere faser av operasjonen.

 

 

forsvaret_385_undervannsbilderavknforsvaret_385_undervannsbilderavknhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18438https://youtu.be/XjwNb7orSes


Personellsikkerhet alltid første prioritet

Forsvarsmateriell, sammen med sine underleverandører jobber kontinuerlig med planene for å heve fregatten og transportere fartøyet til Haakonsvern. Det pågår et komplisert og krevende arbeid. Fregatten ligger nesten helt under vann, og været har forsinket arbeidet. Før en heving kan starte er det mye som må være på plass, både av materiell og detaljerte planer. Samtidig spiller fartøyets plassering, været, og fartøyets store mengder med drivstoff og sjøvann inn.

Sjøforsvaret er takknemlig for den jobben som gjøres ute ved fartøyet, og har full tillit til kompetansen og det arbeidet som gjøres.

– Personellet som arbeider med å få fregatten vår hjem viser en fantastisk innsats. Det er krevende arbeidsforhold, hvor det jobbes døgnet rundt. Vi ønsker «Helge Ingstad» hjem så fort som mulig, men personellsikkerheten er alltid første prioritet. Samtidig må vi ta innover oss det kompliserte arbeidet de står ovenfor, sier sjef Marinen, flaggkommandør Rune Andersen.

Last ned bilder og video her.

Fakta om MDK
  • Minedykkerkommandoen er en avdeling som teller ca 50 personer.
  • MDK er Forsvarets ressurs for å håndtere sjøminer, samt all ammunisjon og terrorbomber i det maritime domenet (under vann).
  • Personellet er i hovedsak spesialtrente eksplosivryddere med flere års erfaring fra operasjoner i Norge og utlandet.
  • Minedykkertjenesten har utført denne typen oppdrag i 50 år (1968).
  • Minedykkerkommandoen har trening og spesial utrustning for å kunne bistå i havarisituasjoner og har tidligere bidratt med å fjerne store menger ammunisjon og objekter ved tidligere fly og skips havarier som f.eks KNM OSLO (1994) og KNM Orkla.
  • Avdelingen utfører rutinemessig oppdrag som innebærer å lokalisere og uskadeliggjøre ammunisjon på bunn, på land eller i vrak.
Publisert 14. desember 2018 15:09..