tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13011UNIFIL-jubileet 2018I 2018 markerer vi at er det 40 år siden Norge sendte sine første soldater til UNIFIL-operasjonen i Libanon, og 20 år siden hovedbidraget reiste hjem.https://www.youtube.com/watch?v=WaFEZdwPDqA

UNIFIL er det største bidraget Norge har hatt i internasjonale operasjoner de siste 60 år, med over 22 000 nordmenn som tjenestegjorde i perioden 1978–1998. I jubileumsåret 2018 vil Forsvaret hedre og anerkjenne Libanon-veteranenes innsats.

Til tross for at UNIFIL i utgangspunktet var ment å være en fredsbevarende operasjon, skulle det tidvis dreie seg mer om å forsøke å holde stridende parter fra hverandre i et område preget av ufred. Operasjonen ble noe helt annet enn hva mange hadde sett for seg, og virkeligheten ble langt mer komplisert og krevende enn forventet. Det som egentlig var tenkt som en relativt kortvarig inngripen, endte med å bli et permanent militært bidrag som strakk seg over flere tiår.

Veteranene fra tjenesten i Libanon gjorde en viktig innsats for FN, Norge og Libanon – i en operasjon som var mer krevende enn de fleste her hjemme fikk med seg. Vi takker dem for innsatsen.

20. april

20. april gjennomføres Forsvarets hovedarrangement, på Akershus festning i Oslo.
Forsvarets hovedarrangement er på Akershus festning i Oslo. Her legger vi opp til en markering med felles oppstilling, bekransning av minnesmerke, parademarsj gjennom Oslo, servering, underholdning og aktiviteter. Arrangementet er åpent for alle UNIFIL-veteraner. Over 3000 UNIFIL-veteraner er ventet til arrangementet.

 
program
10:00
Akershus festning åpner for UNIFIL-veteraner (inkl. ledsager)
UNIFIL-utstillingen åpner i Forsvarsmuseet.
Diverse stands i Ridehuset.
13:00
Oppmøte innen dette tidspunkt for organisering til oppstilling.
​13:30
​Oppstilling og tale ved Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Kransenedleggelse på FN-monumentet i Minnelunden.
​14:00
​Avmarsj parade. Paraden vil gjennomføres som en del av Tattoo-paraden for Norsk Militær Tattoo. Paraden går fra Akershus festning, via Karl Johansgate og Rådhuset, til Rådhusplassen (lengde ca. 2 km). Paraden avsluttes med tale fra ordfører i Oslo kommune og minikonsert ved tattookorpsene. Avsluttes 15:30.
17:00​
​Velkomst i teltet på Akershus festning. Tale ved UNIFIL-veteran og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Servering av middag.
​18:00
​Radio NORBATT LIVE! Introduseres av UNIFIL-veteran og statsråd Per Sandberg.
​19:30
​Oppmøte i Oslo spektrum for de med billett til Norsk Militær Tattoo. Forestillingen begynner kl. 20:00 og varer til 22:45.
​20:00
Musikalsk innslag ved Roger Bjorøy-Karlsen. Introduseres av generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.
21:00​
Musikalsk innslag ved Kjell Arne Sunde med band. Introduseres av generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef Heimevernet
23:00
Musikalsk innslag ved New Saqi Swingers. Introduseres av generalmajor Odin Johannesen, sjef Hæren.
24:00​
​​Musikalsk innslag ved US Jazz Ambassadors. Introduseres av UNIFIL-veteran og stortingsrepresentant Erlend Larsen.
​01:00
Servering i teltet på Akershus festning avsluttes.​

INFORMASJON FOR MARKERINGen

Invitasjon og inngang

UNIFIL-jubileet på Akershus festning er et lukket arrangement og festningen er ikke åpent for publikum denne dagen.  Alle UNIFIL-veteraner fikk tilsendt invitasjon før jul. Dersom du meldte tilbake på webskjemaet at du kommer/kanskje kommer, er du registrert hos oss og adgangskontrollen vil gå raskt. For de som ikke meldte seg på og for de som har med seg ledsager vil innregistreringen kunne ta litt mer tid, så vær tidlig ute. Alle må vise godkjent ID-kort for å komme inn.

Antrekk

Det er ingen krav til antrekk under hovedmarkeringen, men det er fint om så mange UNIFIL-veteraner som mulig stiller i «veteranantrekk» med medaljer på blazer, beret og halstørkle. Spesielt gjelder dette for Forsvarssjefens oppstilling og paraden gjennom byen. Arrangementet gjennomføres både ute og i et stor telt. Det er viktig å kle seg etter værforholdene.

Bæring av medaljer

Dersom du har medaljer godkjent av Forsvaret, kan disse gjerne bæres på markeringene. Dekorasjoner kan også bæres på sivilt antrekk. Medaljene bæres på venstre side av brystet, og plasseres i den rekkefølgen de er rangert. Se oversikt over medaljer i rangert rekkefølge her.

Ledsager:

Alle er invitert med én ledsager.

Servering: 

Det vil bli servert mat og drikke til alle gjester fra kl. 10:00 og utover. Middagen serveres kl. 17:00. Drikke utover mineralvann kan kjøpes fra kl. 16:00. Forsvarsmuseets kantine og Karpedammen kafé holder også åpent.

Norsk militær tattoo

Samme dag som arrangementet på Akershus festning er det premiere på Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum, hvor UNIFIL vil være blant temaene. 2000 billetter er delt ut til UNIFIL-veteraner til forestillingen i Spektrum kl. 20:00. Veteraner som har fått billett, men ikke har anledning til å benytte disse bes melde fra om det til veteraner@mil.no. Samtidig som tattooen foregår er det et tettpakket underholdningsprogram på festningen.

De som har fått tildelt billetter kan hente disse i Ridehuset på Akershus festning den 20. april fra kl. 10:00, og senest kl. 18:00. Uavhentede billetter kl. 18:00 vil bli omfordelt.


Medaljer

Her finner du mer informasjon om medaljer og dekorasjoner.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.
Før Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft, hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste.

Medaljen tildeles norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i minimum seks månederMedaljen utstyres i tillegg med stjerne eller laurbærgren for oppsamlet lengde på tjenestetid: 1 stjerne for 15 måneder tjeneste, 2 stjerner for 30 måneders tjeneste, 3 stjerner for 45 måneders tjeneste og laurbærgren for 60 måneders tjeneste.

Alle som tjenestegjorde minimum seks måneder i UNIFIL-operasjonen i perioden 1978–1998 har i forbindelse med jubileet fått tilbud om å motta medaljen på et av arrangementene 6. april. De som ikke har anledning til å delta den dagen vil motta medaljen ved en senere anledning.

Andre medaljer

Det finnes også andre medaljer som kan være aktuelle for UNIFIL-veteranene. Disse vil ikke bli tildelt i forbindelse med jubileet.

Vernedyktighetsmedaljer fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.
Vernedyktighetsmedaljen tildeles fra og med 1982 som en påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste. Det finnes en for hver forsvarsgren. Kravet er gjennomført førstegangstjeneste i 1982 eller senere, eller annen tjeneste, internasjonal tjeneste eller repetisjonsøvelser etter det.

Medaljen bæres med stjerne for henholdsvis 4, 8, 12 års tjeneste for yrkes- og/eller kontraktsbefal. En stjerne tildeles også for seks måneders internasjonal tjeneste. Heimevernets personell tildeles stjerne etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige heimevernsøvelser. Medaljen utstyres med maksimalt tre stjerner. Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet benytter gullstjerne. Luftforsvaret benytter sølvstjerne. Stjerner kan kjøpes fra Forsvarets uniformsutsalg.
UNIFIL-medaljen, tildeles av FN.

UNIFIL-medaljen er FNs medalje til personer som tjenestegjorde i UNIFIL. Denne medaljen ble normalt tildelt i Libanon. 

Medaljen utstyres med tall i sølv for hver kontingent etter 1. Tall kan kjøpes fra Forsvarets uniformsutsalg.


Forsvarets uniformsutsalg

Uniformsutsalget kan hjelpe deg med å erstatte mistet medalje, eller kjøpe stjerner, tall og laurbærgren til allerede tildelt medalje.

Kontaktinformasjon til Forsvarets uniformsutsalg finner du her. Uniformsutsalget kan også kontaktes på e‑post til mlindstad@mil.no.

Montering av medaljer

Noen ønsker å få montert sine medaljer, slik at de blir satt opp i et riktig og pent oppsett. Det finnes mange sivile aktører som gjør dette. Søk etter medaljemontering eller medaljemontasje.

 

 

tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13012Medaljer i montert oppsett/media/PubImages/medaljer-standard-unifil-montert.jpg
tjeneste_1548_unifil2018tjeneste_1548_unifil2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13013Medaljer i riktig rekkefølge umontert/media/PubImages/medaljer-standard-unifil.jpg


Publisert 15. september 2017 14:05.. Sist oppdatert 14. april 2018 21:33.

Veteraner på itjenestefornorge.no

Veteranenes egne historier

På itjenestefornorge.no ligger fakta fra alle Forsvarets internasjonale operasjoner. På siden kan også veteranene legge inn sine opplevelser fra tjenesten.

Gå til itjenestefornorge.no