karriere_2348_vaktogsikringkarriere_2348_vaktogsikringhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18237/media/PubImages/20160621tk_R3051.jpg

Vakt og sikring

Tjenestegjør som vaktsoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret.

 

 

karriere_2348_vaktogsikringkarriere_144_vaktogsikringstjenes/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/vakt-og-sikringssoldat-i-luftforsvaret/media/PubImages/vakt-og-sikring-i-luftforsvaret-2.jpgVakt- og sikringssoldat i LuftforsvaretLuftforsvaret trenger flybaser som er sikre for å kunne drive luftoperasjoner med fly og helikoptre. Væpnet vakthold av Luftforsvarets baser og fellesavdelinger er hovedoppgavene til vakt- og sikringssoldatene.​karriere_2348_vaktogsikringhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6651
karriere_2348_vaktogsikringkarriere_191_vaktsoldatisjoforsva/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/vaktsoldat-i-sjoforsvaret/media/PubImages/vaktsoldat-i-sjoforsvaret.jpgVaktsoldat i SjøforsvaretVaktsoldaten har som hovedoppgave å ivareta sikring og vakthold av skjermingsverdige objekter.karriere_2348_vaktogsikringhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6650

Publisert 19. november 2018 14:50.. Sist oppdatert 20. november 2018 16:14.