Forsvarets veteraner<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgC9781.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets veteranerMøt noen av våre veteraner, les historiene deres, og lær om tilbudene Forsvaret har til de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.http://forsvaret.no/veteranmagasinet
Sikrer soldatene før utenlandstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/tkirakC8056.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sikrer soldatene før utenlandstjenesteGrundige forberedelser og juridiske avtaler må på plass før norske styrker kan reise utenlands. Uten dette, øker risikoen for våre soldater.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/konflikt-til-kontingent
– Og så kom pappa hjem …<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7299b-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Og så kom pappa hjem …Når skuddene akkurat har haglet så tett rundt ørene dine at du kan kjenne lufttrykket, er det ikke nødvendigvis så lett å ringe hjem. Spesielt ikke når din fire år gamle datter har bestemt seg for å straffe deg.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/hjemkomsten
Med medisinsk personell som våpen<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgL7C1984.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Med medisinsk personell som våpenAmbulanseoppdragene eskalerte kraftig i Afghanistan sommeren 2010. Likevel ble det norske styrkebidraget en suksess. Oberst Rolf Folland vet hvorfor. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/min-historie
Krig blant folket<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1678_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Krig blant folketHva gjør du når du tilbyr helsehjelp og mennene i landsbyen jager bort dem som har mest nytte av den? Utfordringene er mange for vestlige soldater i Afghanistan – og nordmenn blir berømmet for sin evne til å løse dem.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/konflikt-og-kultur
Det vanskelige valget<img alt="" src="/media/PubImages/Siem%20Pilot-2-redningsaksjon-foto-Kripos-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Det vanskelige valgetFlere båter med migranter er i ferd med å synke. Hvem skal man redde først? Odvin Nilsen, militær rådgiver på «Siem Pilot», må ta avgjørelsen sammen med styrkesjef Lise Dunham fra politet.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/siem-pilot
Bæreia-effekten<img alt="" src="/media/PubImages/Toppbilde-Bæreia-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bæreia-effektenHva trekker en ung veteranjente og en barsk MC-kar til Forsvarets veteransenter for å padle kajakk, grille og spille golf med andre veteraner?http://forsvaret.no/veteranmagasinet/baereia
Brobyggeren<img alt="" src="/media/PubImages/20140818th_%205862.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BrobyggerenUnder utenlandstjeneste bygget han ofte gode relasjoner mellom soldater fra ulike kulturer. Nå jobber veteraninspektør Tom Guttormsen systematisk for å bedre veteranenes sak på hjemmebane. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/veteraninspektoren
– By dem ikke krøttervogna!<img alt="" src="/media/PubImages/20150918tk_001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– By dem ikke krøttervogna!Jon Michelet: Jeg sitter her med et brev fra en sinna sørlending. Han er ikke sint på grunn av noe som har hendt ham personlig. Han er sint på grunn av noe som hendte en norsk marineskytter for sytti år siden.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/michelet
Duellen<img alt="" src="/media/PubImages/20150820th_-NTY.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DuellenÉn har tjenestegjort i Libanon i 1989, den andre i Afghanistan i 2010. Hva er det egentlig som skiller fortidens og nåtidens veteraner i møtet med internasjonale operasjoner?http://forsvaret.no/veteranmagasinet/duellen
Slik følger Forsvaret opp<img alt="" src="/media/PubImages/_ST_0135.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Slik følger Forsvaret oppFra seleksjon og helsesjekk, til medaljeseremoni og ettårssamling. Dette er noen av tiltakene Forsvaret gjennomfører for å følge opp våre veteraner.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/veteranoppfolging
Ildsjelen<img alt="" src="/media/PubImages/20150630_tk_002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IldsjelenÅ jobbe frivillig for veteranene er blitt en livsstil for Per Christian «Pekka» Jacobsen (49) etter at han kom hjem fra tjeneste i Bosnia-Hercegovina i 1994.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/ildsjelen
Med livet som innsats<img alt="" src="/media/PubImages/Gorazde_bilde%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Med livet som innsatsSkuddene hagler, men sanitetstroppen fortsetter likevel evakueringen. Lederen for forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd, Johan Brun, kaller dette for det verste kapittelet i Hærens sanitet sin historie. Nå får hele troppen innsatsmedalje. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/med-livet-som-innsats

 

 

BrobyggerenBrobyggerenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20140818th_ 5862.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3806Under utenlandstjeneste bygget han ofte gode relasjoner mellom soldater fra ulike kulturer. Nå jobber veteraninspektør Tom Guttormsen systematisk for å bedre veteranenes sak på hjemmebane. Under utenlandstjeneste bygget han ofte gode relasjoner mellom soldater fra ulike kulturer. Nå jobber veteraninspektør Tom Guttormsen systematisk for å bedre veteranenes sak på hjemmebane.

​​​​​​​​​​​​​​​​– Jeg ønsker meg større oppmerksomhet rundt veteranenes familie. Det er de som utgjør første linje i ivaretakelsen av veteranene. Ofte står de aller nærmest både før, under og etter utenlandstjenesten. Da er det viktig med oppfølging og god informasjon om hva som foregår, og at det gis muligheter for kommunikasjon hjem for den enkelte, sier veteraninspektøren.

Forsvarets tredje veteraninspektør, brigader Guttormsen, har i høst sittet et år i stillingen som sjef for Veteranavdelingen, og som forsvarssjefens nærmeste rådgiver og talsperson i veteransaker. Han roper kanskje ikke like høyt som den første og mer kjente veteraninspektøren Robert Mood. Men nære kollegaer beskriver ham som tydelig, en smart strateg, en skarping og en god kommunikator. Selv er han mest opptatt av å slippe til andres meninger før han tar beslutninger i sine hjertesaker. De skal tross alt påvirke hverdagen til Norges 100 000 veteraner.
 

Mye har kommet​ på plass​

Staben til Guttormsen har jobbet systematisk med programmet for oppfølging av Forsvarets veteraner de siste årene. Forsvaret har et lovpålagt ansvar for å følge opp veteraner i internasjonale operasjoner i et år etter hjemkomst. Deretter er det den sivile delen av samfunnet som overtar ansvaret. Det såkalte ettårsprogrammet ble gitt ut i fjor hø​st,​ og beskriver Forsvarets ansvar året etter hjemkomst fra en internasjonal operasjon.
 
– Det er ikke dermed sagt at vi ikke føler noe ansvar utover det. De vil alltid være våre soldater. Nå har vi lagt grunnlaget for dette. Det har selvfølgelig ikke noe særlig effekt hvis det ikke følges opp – og det synes jeg vi gjør stadig bedre, sier Guttormsen.
 
Selv om den politiske forståelsen er større og samfunnets anerkjennelse har økt betydelig, mener Guttormsen at det fremdeles er mye som må gjøres.
 

 

 

_ST_0130_ST_0130http://forsvaret.no/media/PubImages/_ST_0130.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3976Det såkalte Ettårsprogrammet beskriver Forsvarets ansvar året etter hjemkomst fra en internasjonal operasjon. – Det er ikke dermed sagt at vi ikke føler noe ansvar utover det. De vil alltid være våre soldater, sier Guttormsen. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenterDet såkalte Ettårsprogrammet beskriver Forsvarets ansvar året etter hjemkomst fra en internasjonal operasjon. – Det er ikke dermed sagt at vi ikke føler noe ansvar utover det. De vil alltid være våre soldater, sier Guttormsen. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Skipssjefen på KNM Helge Ingstad, kommandørkaptein Per Rostad, står oppstilt med resten av besetningen under medaljeseremonien på Haakonsvern.Skipssjefen på KNM Helge Ingstad, kommandørkaptein Per Rostad, står oppstilt med resten av besetningen under medaljeseremonien på Haakonsvern.http://forsvaret.no/media/PubImages/RECSYR_31.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3977Etter en mellomlanding holdes en medaljeseremoni for å hedre personellet og innsatsen deres. Pårørende og familie inviteres også til disse seremoniene. Foto: Morten Opedal, SjøforsvaretEtter en mellomlanding holdes en medaljeseremoni for å hedre personellet og innsatsen deres. Pårørende og familie inviteres også til disse seremoniene. Foto: Morten Opedal, Sjøforsvaret

​​

Familien er nær​me​st

Noe av det viktigste Forsvaret som arbeidsgiver kan gjøre for de som er ute i internasjonale operasjoner, er ytterligere å styrke ivaretakelsen av familie og pårørende, mener veteraninspektøren.
 
Innføringen av barne- og ungdomspakken​ og hjemmeheltmedaljen i 2014 er et ledd i denne satsningen. Pakken sendes hjem til pårørende av veteraner ute på oppdrag, og inneholder blant annet en bok om oppdraget og brevark med mer. Hjemmeheltmedaljen​ deles ut til barn etter veteraner kommer hjem, for sin «innsats på hjemmebane​».
 
– Det er en form for anerkjennelse som er veldig viktig, fordi barna gjør en ekstra innsats og tar ansvar hjemme, mens veteraner gjør en innsats ute. Det er i det siste blitt forsket mer på hvordan barn av veteraner reagerer når mor eller far reiser ut, og her er det mye å hente, sier Guttormsen.
 
Han vil at Forsvaret jobber enda mer med å legge til rette for familie- og gjensynstreff på Forsvarets veteransenter på Bæreia,​ slik at familiene og barna skal få treffe andre i samme situasjon, møte foreldrenes kollegaer, og få en økt forståelse for hva det handler om.
 

Dokumentasj​on fo​​r ettertiden

Veteraninspektøren er opptatt av at lokalsamfunnet får større innsikt i hva som skjer når man tjenestegjør i internasjonale operasjoner, og hva veteraner trenger i ettertid. Kompetansen i det sivile varierer og mange føler seg ikke godt nok ivaretatt når de kommer hjem. Noen opplever senskader lenge etter avsluttet tjeneste, som følge av påkjenningen fra opplevelser ute. Blant de med problemer, opplever mange at de ikke får nok forståelse for hva de har vært gjennom. Det kan være vanskelig å påvise en senvirkning av noe som skjedde for mange år siden.
 
– Da er det viktig at Forsvaret kan bidra med å bekrefte hendelser. Vi må bli flinkere til å dokumentere for ettertiden når det har skjedd noe ute. Hvis kokken på kjøkkenet får problemer ti år senere, må vi i det minste kunne bistå med dokumentasjonen på hvor han eller hun var, og hva som egentlig skjedde, sier han.

Med itjenestefornorge.no tror jeg det kan bli enklere for de der hjemme å sette seg inn i de opplevelsene veteranene har ute.​

Forsvaret lanserte også høsten 2014 nettstedet itjenestefo​rnorge.no. Der ligger fakta fra Forsvaret om alle de operasjonene Norge har bidratt til internasjonalt. Veteranene inviteres til selv å dele historier og bilder fra tjenesten.
 
– Med itjenestefornorge.no tror jeg det kan bli enklere for de der hjemme å sette seg inn i de opplevelsene veteranene har ute. Veteranene kan med egne ord fortelle hvordan tjenesten utenlands var, sier Guttormsen.
 

Etter hjem​​koms​ten

Med en stadig bedre seleksjon, oppfølging ute og ivaretakelse av familie, er det kanskje lett å tenke at vi får færre soldater med problemer i den andre enden av oppdraget i fremtiden. Det vil si etter hjemkomsten. Men en nullvisjon på senskader er urealistisk, mener veteraninspektøren.
 
– Det vil aldri være mulig å redusere risikoen for skadde til null. Hvis det ikke var noen risiko, så ville vi ikke sendt soldater til disse områdene i utgangspunktet. Da kunne noen andre enn forsvarspersonell ivaretatt oppgavene. Derfor er målet mitt heller å skape større forståelse hos resten av det offentlige når det gjelder ivaretakelse etterpå, sier Guttormsen.
 
Der Forsvaret ikke kan bidra faglig med støtte til veteraner som har behov for hjelp, skal NAV, helsevesenet eller andre offentlige instanser bidra.
 
– Vi bestreber at Forsvaret skal ha et godt samarbeid med andre offentlige etater. Forsvaret skal ikke ha sitt eget helsevesen, selv om vi har Forsvarets sanitet med stor kompetanse blant annet på stressmestring og behandling av traumer, sier Guttormsen.
 
Det sentrale NAV-kontoret på Elverum er et eksempel dette samarbeidet. Her sitter tre personer i dedikerte stillinger og håndterer veteransaker for hele landet. Og de har oppnådd gode resultater til glede for veteranene.

 

 

 

MEH_00340MEH_00340http://forsvaret.no/media/PubImages/MEH_00340.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3905– Uansett hvor mye det er et offentlig ansvar, så er det veteraner som er best egnet til å ivareta veteraner, sier Guttormsen. Foto: Marthe Brendefur, Forsvaret– Uansett hvor mye det er et offentlig ansvar, så er det veteraner som er best egnet til å ivareta veteraner, sier Guttormsen. Foto: Marthe Brendefur, Forsvaret

​​

Betydningen av frivillig​​e organisasjoner

Veteraner som fortsatt er i Forsvaret, omgås kolleger som forstår hverandre på en litt annen måte enn andre venner og kjente. Mange veteraner er gått over i det sivile etter å ha tjenestegjort ute. Begge grupper, men kanskje mest den sivile, har nytte og glede av de frivillige veteranorganisasjonene. Mange veteraner savner fellesskapet med kolleger når de kommer hjem. Noen strever med inntrykk som det ikke er lett å dele med familie, venner eller helsevesenet. Da er det ofte godt å komme sammen med noen som også har vært ute. Her kommer de mange frivillige organisasjonene inn i bildet.
 
– De ulike organisasjonene er blitt veldig flinke til å være rådgivere for andre veteraner. Uansett hvor mye det er et offentlig ansvar, så er det veteraner som er best egnet til å ivareta veteraner, sier Guttormsen.
 
Noen veteraner finner hverandre gjennom sosiale medier og jungeltelegrafen. Andre dedikerer fritiden sin til å hjelpe andre veteraner, fordi de opplever det som meningsfylt på linje med innsatsen de har gjort i en misjon sammen med sin kontingent.
 

Veteransaken ​​nå

I oktober arrangeres Veterankonferansen på tredje året, og i år holdes den i Trondheim, nesten på veteraninspektørens hjemmebane. Det vil si, Tom Guttormsen er oppvokst i Fredrikstad. Nå bor han på Rissa i Sør-Trøndelag med sin familie.
 
Frem til 2013 var han stasjonert i fem år på Ørland hovedflystasjon som sjef for 138 Luftving. Det var en periode der han rakk å skape spalteplass både som fronter av den nye F-35-basen, og som «Årets trønder» (han var nominert og ble nummer to).

Å være veteran er først og fremst en beskrivelse av kompetanse. Det er en hedersbetegnelse, og det er slettes ingen diagnose​.

– Det er et høyt engasjement i mange miljøer i Trondheim, og jeg har et godt inntrykk av hvordan veteransaken er blitt ivaretatt av de frivillige organisasjonene der, så det lover bra, sier Guttormsen.
 
– Hva handler veteransaken om i dag?
 
– Å være veteran er først og fremst en beskrivelse av kompetanse. Det er en hedersbetegnelse, og det er slettes ingen diagnose. Alle arbeidsgivere bør være oppmerksomme på dette, ikke bare her i Forsvaret, sier Guttormsen.
 
Han forklarer engasjert hvordan de som har vært ute i krevende forhold får med seg en verdifull erfaring de kan overføre til andre jobbsammenhenger senere. De som har tatt raske avgjørelser, mestret stress, stått på over lengre tid av gangen, og ikke minst: Tatt vare på andre. Dette er kompetanse han mener Forsvaret må få frem.
 
– Har du vært skytter på et pansret kjøretøy, så er det ikke skytingen, men den mentale kompetansen du tar med seg ut av det som kan være relevant i svært mange yrker, sier Guttormsen.
 
Veteraninspektøren avslutter med å si at Forsvaret er kommet veldig langt med veteranarbeidet, men det vil aldri ta slutt. Det vil alltid være et etterslep vi må leve med, og alle må få den oppfølgingen den enkelte trenger.

Tekst: ​Linda Sannum
Foto: Torgeir Haugaard, Olav Standal Tangen, ​Marthe Brendefur​ og Morten Opedal