Forsvarets veteraner<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgC9781.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets veteranerMøt noen av våre veteraner, les historiene deres, og lær om tilbudene Forsvaret har til de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.http://forsvaret.no/veteranmagasinet
Sikrer soldatene før utenlandstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/tkirakC8056.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sikrer soldatene før utenlandstjenesteGrundige forberedelser og juridiske avtaler må på plass før norske styrker kan reise utenlands. Uten dette, øker risikoen for våre soldater.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/konflikt-til-kontingent
– Og så kom pappa hjem …<img alt="" src="/media/PubImages/tkR7299b-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Og så kom pappa hjem …Når skuddene akkurat har haglet så tett rundt ørene dine at du kan kjenne lufttrykket, er det ikke nødvendigvis så lett å ringe hjem. Spesielt ikke når din fire år gamle datter har bestemt seg for å straffe deg.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/hjemkomsten
Med medisinsk personell som våpen<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgL7C1984.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Med medisinsk personell som våpenAmbulanseoppdragene eskalerte kraftig i Afghanistan sommeren 2010. Likevel ble det norske styrkebidraget en suksess. Oberst Rolf Folland vet hvorfor. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/min-historie
Krig blant folket<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1678_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Krig blant folketHva gjør du når du tilbyr helsehjelp og mennene i landsbyen jager bort dem som har mest nytte av den? Utfordringene er mange for vestlige soldater i Afghanistan – og nordmenn blir berømmet for sin evne til å løse dem.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/konflikt-og-kultur
Det vanskelige valget<img alt="" src="/media/PubImages/Siem%20Pilot-2-redningsaksjon-foto-Kripos-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Det vanskelige valgetFlere båter med migranter er i ferd med å synke. Hvem skal man redde først? Odvin Nilsen, militær rådgiver på «Siem Pilot», må ta avgjørelsen sammen med styrkesjef Lise Dunham fra politet.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/siem-pilot
Bæreia-effekten<img alt="" src="/media/PubImages/Toppbilde-Bæreia-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bæreia-effektenHva trekker en ung veteranjente og en barsk MC-kar til Forsvarets veteransenter for å padle kajakk, grille og spille golf med andre veteraner?http://forsvaret.no/veteranmagasinet/baereia
Brobyggeren<img alt="" src="/media/PubImages/20140818th_%205862.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BrobyggerenUnder utenlandstjeneste bygget han ofte gode relasjoner mellom soldater fra ulike kulturer. Nå jobber veteraninspektør Tom Guttormsen systematisk for å bedre veteranenes sak på hjemmebane. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/veteraninspektoren
– By dem ikke krøttervogna!<img alt="" src="/media/PubImages/20150918tk_001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– By dem ikke krøttervogna!Jon Michelet: Jeg sitter her med et brev fra en sinna sørlending. Han er ikke sint på grunn av noe som har hendt ham personlig. Han er sint på grunn av noe som hendte en norsk marineskytter for sytti år siden.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/michelet
Duellen<img alt="" src="/media/PubImages/20150820th_-NTY.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DuellenÉn har tjenestegjort i Libanon i 1989, den andre i Afghanistan i 2010. Hva er det egentlig som skiller fortidens og nåtidens veteraner i møtet med internasjonale operasjoner?http://forsvaret.no/veteranmagasinet/duellen
Slik følger Forsvaret opp<img alt="" src="/media/PubImages/_ST_0135.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Slik følger Forsvaret oppFra seleksjon og helsesjekk, til medaljeseremoni og ettårssamling. Dette er noen av tiltakene Forsvaret gjennomfører for å følge opp våre veteraner.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/veteranoppfolging
Ildsjelen<img alt="" src="/media/PubImages/20150630_tk_002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IldsjelenÅ jobbe frivillig for veteranene er blitt en livsstil for Per Christian «Pekka» Jacobsen (49) etter at han kom hjem fra tjeneste i Bosnia-Hercegovina i 1994.http://forsvaret.no/veteranmagasinet/ildsjelen
Med livet som innsats<img alt="" src="/media/PubImages/Gorazde_bilde%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Med livet som innsatsSkuddene hagler, men sanitetstroppen fortsetter likevel evakueringen. Lederen for forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd, Johan Brun, kaller dette for det verste kapittelet i Hærens sanitet sin historie. Nå får hele troppen innsatsmedalje. http://forsvaret.no/veteranmagasinet/med-livet-som-innsats

 

 

Slik følger Forsvaret oppSlik følger Forsvaret opphttp://forsvaret.no/media/PubImages/_ST_0135.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3974Fra seleksjon og helsesjekk, til medaljeseremoni og ettårssamling. Dette er noen av tiltakene Forsvaret gjennomfører for å følge opp våre veteraner.Fra seleksjon og helsesjekk, til medaljeseremoni og ettårssamling. Dette er noen av tiltakene Forsvaret gjennomfører for å følge opp våre veteraner.

Før utreise

Seleksjon og helsesjekk

Alle tjenestegjørende blir grundig selektert. De får også medisinsk klarering og lengre samtrening før utreise.

Familiesamling

Forsvaret arrangerer fellessamling for tjenestegjørende og deres familier. Her får familien informasjon om operasjonen og sikkerhetssituasjonen. De får også tips og råd om hvordan best ta vare på barn og forhold. Familien får også møte andre pårørende. Bufetat og Nav deltar også på samlingen.

Under operasjonen

Kontaktpunkt

Den tjenestegjørende sin Administrative foresatte avdeling (AFA) er det viktigste kontaktpunktet både for familien og den som er ute. AFA har en 24-timers kontakttelefon for pårørende. Via denne telefonen kan viktige beskjeder formidles til de ute. Også Forsvarets familiekoordinatorer fungerer som lenker mellom Forsvaret, den tjenestegjørende og familien hjemme.

AFA har arbeidsgiveransvaret for personell som tjenestegjør i utlandet. Det er egne AFA-er for land, sjø og luft. Etterretningstjenesten og spesialstyrkene har egne ordninger. Den enkelte AFA sørger for reise, lønn og kontrakter, og ser til at alt det formelle og juridiske er i orden. AFA-ene fungerer også som kontaktpunkter mellom tjenestegjørende og de pårørende hjemme i Norge.

Rett etter operasjonen

Mellomlanding

Etter operasjonen har de tjenestegjørende som regel et stopp i utlandet på vei hjem, kalt mellomlanding. Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte stor. Derfor er det viktig for de tjenestegjørende å få disse dagene til å senke skuldrene litt før de kommer hjem. Under mellomlandingen er det debrief og samtale med psykolog. Det kan også gjøres en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet hedres i tillegg med en bedre middag.

Hjemkomst

Medaljeseremoni

Etter mellomlandingen holdes en medaljeseremoni for å hedre personellet. Også de pårørende inviteres til seremonien.

Etterlanding

Personell som har tjenestegjort som enkeltpersoner, som stabsoffiserer og observatører, får en etterlanding. Dette tilsvarer mellomlandingen, men gjennomføres i Norge. Ledsagere inviteres også til etterlandingen.

Året etter hjemkomst

Ettårsprogrammet

Året etter hjemkomst har Forsvaret et proaktivt oppfølgingsansvar. Etter rundt tre måneder skal alle få en henvendelse fra Forsvaret. Her stilles en del spørsmål om hvordan den første tiden etter hjemkomst har vært.

Ettårssamling

Ettårsprogrammet avsluttes med en samling hvor personellet møtes igjen for å dele erfaringer om hvordan det var å komme hjem. Også her vil psykolog delta for å følge opp eventuelle senskader. I tillegg inviteres det til en bedre middag.

Videre kontakt

Etter ett år avslutter Forsvaret sin proaktive oppfølging, og ansvaret overføres til det offentlige hjelpeapparatet. Alle kan likevel når som helst kontakte Forsvaret for spørsmål og informasjon om rettigheter, hjelp og tilbud. Telefontjenesten Forsvarets åpne dør for veteraner (telefon 800 85 000) besvarer alle typer henvendelser og kan kontaktes livet ut.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Olav Stand​al Tangen
Illustrasjon: Torgeir Sollid og Thomas Snaprud Johannessen

 Andre tiltak i regi av Forsvaret

 

 

Forsvarets veteransenter på BæreiaForsvarets veteransenter på Bæreia<p>​​​Senteret ​​​er et tilbud til veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Her kan du bestille rom for å benytte deg av det senteret har å tilby. Veteransenteret arrangerer også blant annet gjensynstreff, kurs, aktivitetsuker, MC-treff, konserter og sommercamp for barn og ungdom.​</p><p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c7fb09df-2419-456e-9684-1be3371ca820">Les mer om Forsvarets veteransenter</a>​</p>
Forsvarets helsetilbudForsvarets helsetilbud<p>Før og under deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=a85f6878-f5a3-4b05-88b5-75ef19e0c6ab">Les mer om helseoppfølging og erstatningsordninger ved skade her</a>.</p><p>Forsvaret tilbyr også veteraner oppfølging ved <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bf7382a5-b524-4a2f-8e97-68d4ada52cf2">Institutt for militærpsykiatri og stressmestring</a>​ eller <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=bf7382a5-b524-4a2f-8e97-68d4ada52cf2">Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk</a>. Disse er et et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">utreding og kortvarig behandling av psykiske lidelser.</span></p>
Forsvarets grønne linjeForsvarets grønne linje<h2>TLF: 800 30 44​​​5​​​<br><br></h2><p>Gratis krisetelefon drevet av For​​svaret sammen med Kirkens SOS. Før, under og etter tjeneste.​​</p>
PREP SamlivskursPREP Samlivskurs<p>​​Kommunikasjonskurs tilpasset par hvor en eller begge er ansatt i Forsvaret. Kursene arrangeres regelmessig over hele landet og enkelte steder i utlandet hvor nor​ske familier er stasjonert.​</p>
FamilietilleggFamilietillegg<p>​​Forsvaret gir et økonomisk tillegg til personell i internasjonale operasjoner med daglig omsorgsansvar for barn. Tillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn samtidig som du tjenestegjør i en internasjonal op​erasjon.​</p>
Månedlige veterantreffMånedlige veterantreff<p>Hver måned arrangeres det veterantreff på rundt 50 steder over hele landet. Treffstedet er lagt til et pizzasted eller lignende og Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. </p><p>Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) bistår med den praktiske gjennomføringen av arrangementene.​​​​​​​​​​​​​ <strong>Veterantreffene er åpne for alle veteraner</strong> uvahengig av om de er med i en organisasjon eller ikke.</p><p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d3923908-68a6-4c89-80c4-63889db952bc">Se oversikt over alle veterantreffstedene</a>.<br></p>
BarnepassreiserBarnepassreiser<p>​​Forsvaret kan dekke reiseutgifter i en situasjon hvor det er vans​kelig å passe familiens barn. Enten kan barna få gratis reise til familie eller venner andre steder i landet, eller en person kan reise gratis for å passe barna hjemme.​​</p>


 Eksterne tiltak

 

 

NAVNAV<p>NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Alle mennesker vil ha behov for NAVs tjenester en gang i løpet av livet. NAV skal gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn. Samtidig ser NAV betydningen av å ha særlig kompetanse om ulike grupper. NAV har derfor et eget kompetansemiljø for veteransaker. </p><p>Dersom du har spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret vil ta kontakt med kompetansemiljøet for veteransaker ved behov.<br></p><p>NAV deltar også på både mellomlandinger, etterlandinger og avslutningssamlinger.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Kompetansemiljøet for veteransaker i NAV<br></h2><p><a href="mailto:mette.seland.pettersen@nav.no">Mette Seland Pettersen</a>, tlf. 40492115<br><a href="mailto:gunn.strand@nav.no">Gunn Strand</a>, tlf. 90703355<br><a href="mailto:guri.hammervold.johansen@nav.no">Guri Hammervold Johansen</a>, tlf. 99722324<br></p><p><br></p>
VeteranorganisasjonerVeteranorganisasjoner<p>Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om veteranene. Mange veteraner fra internasjonale operasjoner er medlem i en veteranorganisasjon. Forsvaret støtter veteranorganisasjonene både økonomisk og praktisk. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f05c9609-a6bc-4f31-8b24-e29ce8c776de">Se en oversikt over veteranorganisasjoner.</a>​​</p>
KameratstøtteKameratstøtte<p>​Kontaktpunkt for nye og gamle veteraner. Samarbeid mellom NVIO og Mental Helse. Har 24-tim​​​ers telefontjeneste.​ <a href="http://kameratstotte.no/" target="_blank">Kameratstotte.no​</a>​</p>
FamilievernkontorFamilievernkontor<p>​Familievernet er et tilbud til mennesker m​​ed ulike typer samlivs­ og relasjonsproblemer. Det er over 50 familievernkontor rundt om i landet. Tilbudet er gratis og henvisning er ikke nødvendig. <a href="http://www.bufdir.no/Familie/Familievern_kontor_liste/" target="_blank">Finn ditt nærmeste ko​ntor her​</a>. ​<br></p>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Kontaktpunkter for veteranerKontaktpunkter for veteraner​ <div class="responsiveTable">​<table class="forsvaretTable-default" style="width:60px;"><tbody><tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" style="width:20px;">​HVEM<br></th><th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" style="width:30px;">HVA<br></th><th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">​NÅR<br></th></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="width:20px;"> <b>Seksjon for internasjonale operasjoner</b><br>800 89 520​<br></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="width:30px;">Kan kontaktes 24 timer i døgnet. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f82963ca-c6ad-47e4-acf5-195e883f0d87">Soldatens og familiens primære kontaktpunkt under tjenesten, og i 12 måneder etter hjemkomst. </a>​<br></td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">Før, under og tolv måneder etter tjeneste i internasjonale operasjoner. ​<br></td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" style="width:20px;"> <b>Forsvarets åpne dør for veteraner</b><br>800 85 000</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" style="width:30px;">Kan kontaktes om veteranrelaterte spørsmål fra veteraner og familier. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e5af4296-85ba-42b8-80fd-bb65cf919d62">Kontaktpunkt for råd og veiledning livet ut</a>. Telefontid hverdager 0800–1500. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" style="width:10px;">​Fra tolv måneder etter hjemkomst, og livet ut. </td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Kameratstøttetelefonen</b><br>800 48 500</td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​Kan kontaktes 24 timer i døgnet.
 På kameratstøttetelefonen kan du snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Driftes av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).</td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">​Primært for tiden etter hjemkomst. </td></tr><tr class="forsvaretTableEvenRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Forsvarets grønne linje</b><br>800 30 445<b></b></td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​Forsvarets grønne linje er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">Før, under og etter tjeneste.​</td></tr><tr class="forsvaretTableOddRow-default"><td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width:20px;"> <b>​Forsvarets veteransenter</b><br>62 82 01 00 </td><td class="forsvaretTableOddCol-default" rowspan="1" style="width:30px;">​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c7fb09df-2419-456e-9684-1be3371ca820">Forsvarets vetera​nsenter</a> kan kontaktes for å bestille rom til opphold ved veteransenteret eller andre aktiviteter og tilbud som finnes på veteransenteret. </td><td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="width:10px;">​Før, under og etter tjeneste. </td></tr></tbody></table> <br></div>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=2

​​