Prinsix

På disse sidene vil du finne informasjon, veiledning og dokumentmaler i hvordan Forsvarssektoren gjennomfører sine investeringer. Dersom du trenger å øke din kompetanse innenfor prosjektarbeid, kan du gå til utdanningsiden og lese om utdanningsmuligheter og melde deg på aktuelle kurs.

 

Prinsix-sidene omfatter ​det overordnete rammeverket som standardiserer hvordan materiellinvesteringer skal planlegge​​s og gjennomføres i forsvarssektoren. Prinsix utgis ikke lenger i bokform, men er nå tilgjengelig som et interaktivt rammeverk på disse sidene. På lik linje med enhver standard må bruken av Prinsix tilpasses gitte rammebetingelser, systemet som anskaffes, økonomi og hjelpemidler som er tilgjengelig, samt organisasjonen som gjennomfører prosjektet. 

Prinsix rammeverk eies av Forsvarsdepartementet (FD), mens Forsvarsmateriell (FMA) forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren. FMA er videre gitt i oppgave å ivareta en helhetlig tilnærming av innholdet, både faglig og layout-messig. Endringer av Prinsix behandles av Prinsix endringsråd. Prinsix endringsråd består av representanter fra FD, FMA, Forsvaret og Forsvarsbygg (FB), og ved behov kan rådet utvides til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Dersom det er noe du lurer på knyttet til Prinsix eller investeringer generelt, og som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss via våre kontaktsider.​


 Aktuelle saker

 

 

PRINSIX utdanningsordning<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvaret-prinsixprogram-0919_16-9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PRINSIX utdanningsordningForsvaret har inngått avtale med Metier om leveranse av et helhetlig PRINSIX utdanningsprogram. Programmet er et målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er basert på internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk med hovedvekt på Project Management Institute (PMI) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.http://forsvaret.no/prinsix/ny-utdanningsordning
Prinsix på 1-2-3<img alt="" src="/media/PubImages/tk338skvR9603.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Prinsix på 1-2-3Trenger du en rask innføring i hva Prinsix prosessmodell omfatter, kan du lese et sammendrag her.http://forsvaret.no/prinsix/prinsix-på-1-2-3