[ {"selector": "#cc_krise_nv_1_container", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "attr": "style", "if": "", "else": "display: none !important;"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_text", "name": "Tekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
[ {"selector": "#cc_krise_nv_2_style", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "else": "", "if": " #cc_krise_nv_2_container{ display: inherit !important; } @media (min-width: 768px){ .apt__slider-row { margin-left: -10px; margin-right: -10px; display: none; } } .apt__slider-row { margin-left: -20px; margin-right: -20px; position: relative; display: none; }" }, {"selector": "#cc_krise_nv_2_title", "name": "Tittel"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_text", "name": "Tekst", "type": "textarea"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link_text", "name": "Lenketekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
 • Hvorfor

  skal du
  ta utdanning i Forsvaret?

  Les mer
 • Hvorfor

  skal du
  jobbe i Forsvaret?

  Finn ut her

1 / 1

Sveip
Mer om Forsvaret

Saker fra Forsvaret

Forsvarets oppgaver

Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Som en del av NATO trenger vi et moderne og sterkt forsvar. Det gjør at andre ikke våger å true eller angripe Norge.

Norge har en godt utrustet hær med dyktige og erfarne soldater, og vi har et landsdekkende og modernisert heimevern. Sjøforsvaret har ubåter og nye og operative fregatter som jevnlig er ute på lange tokt. Luftforsvaret er i beredskap 24 timer i døgnet for å vokte norsk luftrom.

Norge har spesialstyrker i verdensklasse som er en etterspurt kapasitet i NATO. Cyberforsvaret beskytter Forsvarets infrastruktur, og Etterretningstjenesten bidrar til å gi Forsvaret et komplett bilde av hva som foregår. Alt dette gir Forsvaret muligheten til å svare på truslene i en moderne konflikt.

Utforsk Forsvarets oppgaver ⟶

En norsk soldat fra Panserbataljonen i Hæren, under øvelse Trident Juncture i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

En norsk soldat fra Panserbataljonen i Hæren, under øvelse Trident Juncture i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Slik forsvarer vi Norge

Hvordan ville det sett ut dersom det kom til en større konflikt? Denne videoen viser hvordan Forsvaret og NATO fungerer i et slikt scenario.

NATO – Ryggraden i forsvaret av Norge

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

Medlemsland

Nato-medlemmer(flagg)

North Atlantic
Treaty Organization

 Aktiviteter