[ {"selector": "#cc_krise_nv_1_container", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "attr": "style", "if": "", "else": "display: none !important;"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_text", "name": "Tekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
[ {"selector": "#cc_krise_nv_2_style", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "else": "", "if": " #cc_krise_nv_2_container{ display: inherit !important; } @media (min-width: 768px){ .apt__slider-row { margin-left: -10px; margin-right: -10px; display: none; } } .apt__slider-row { margin-left: -20px; margin-right: -20px; position: relative; display: none; }" }, {"selector": "#cc_krise_nv_2_title", "name": "Tittel"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_text", "name": "Tekst", "type": "textarea"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link_text", "name": "Lenketekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
-->
Mer om Forsvaret

Saker fra Forsvaret

Slik forsvarer vi Norge

Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Derfor må Forsvaret være tilstede i hele landet, til havs og i luften. Hver dag.

Forsvaret må også være stort nok, for å være troverdig og virke avskrekkende på en motstander. Under kan du se mer om hvordan Forsvaret løser sitt oppdrag gjennom ulike nasjonale operasjoner.


FORSVARETS PODKAST

VÅRE HISTORIER

Hvordan er det å se en selvmordbomber fra IS komme kjørende rett mot deg? Å få ansvaret for å redde 750 sivile midt i en borgerkrig? Og hvordan er det å bli skutt?

Dette er våre historier, fortalt av soldatene selv. I denne podkasten kommer du tettere på norske soldater enn noen gang.Fra meg til oss

En tjeneste, utdanning eller jobb i Forsvaret er noe mer enn bare en jobb. Du er med på å gjøre en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Dette er ikke for alle, men for deg som kan tenke «oss» fremfor «meg».

 Aktiviteter