[ {"selector": "#cc_krise_nv_1_container", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "attr": "style", "if": "", "else": "display: none !important;"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_text", "name": "Overskrift"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
[ {"selector": "#cc_krise_nv_2_style", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "else": "", "if": " #cc_krise_nv_2_container{ display: inherit !important; } @media (min-width: 768px){ .apt__slider-row { margin-left: -10px; margin-right: -10px; display: none; } } .apt__slider-row { margin-left: -20px; margin-right: -20px; position: relative; display: none; }" }, {"selector": "#cc_krise_nv_2_title", "name": "Tittel"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_text", "name": "Tekst", "type": "textarea"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link_text", "name": "Lenketekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
Mer om Forsvaret

Saker fra Forsvaret

75 år i frihet

Den 8. mai markerer vi de alliertes seier i andre verdenskrig. Vi feirer 75 år i frihet og vi hedrer alle dem som gjorde en innsats for å bekjempe nazismen.

Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie.


Fra meg til oss

En tjeneste, utdanning eller jobb i Forsvaret er noe mer enn bare en jobb. Du er med på å gjøre en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Dette er ikke for alle, men for deg som kan tenke «oss» fremfor «meg».

 Aktiviteter