Flyger- og navigatørutdanning ved Luftforsvarets flygeskole<img alt="" src="/media/PubImages/PILOT_tksafbR5658.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Flyger- og navigatørutdanning ved Luftforsvarets flygeskoleØnsker du en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Søknadsfrist 16. desember 2016.http://forsvaret.no/flyger
Fysiske krav<img alt="" src="/media/PubImages/20160621OST_8598.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fysiske kravHer er de fysiske kravene for utdanning og tjeneste i Forsvaret.Her er de fysiske kravene for utdanning og tjeneste i Forsvaret.Nye fysiske kravhttp://forsvaret.no/karriere/krav/fysiske-krav
Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/jegertroppen%20front.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jegertroppen i Forsvarets spesialkommandoJegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten. Søknadsskjemaet er åpent, frist 15. april 2017.Dette er Norges tøffeste jenter. For deg som ønsker en stor utfordring i førstegangstjenesten. Søknadsfrist 15. april.Jegertroppenhttp://forsvaret.no/jegertroppen

 

 

Trener sammen for økt sikkerhet og kompetanse<img alt="" src="/media/PubImages/20160210tk_R3672-kopi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Trener sammen for økt sikkerhet og kompetanseUS Marines skal drive systematisk trening i norske vinterforhold. – Det er viktig for norsk sikkerhet og Forsvarets kompetanse, sier generalmajor Yngve Odlo.http://forsvaret.no/aktuelt/treningssamarbeid-for-oekt-sikkerhet-og-kompetanse
F-35 er i rute<img alt="" src="/media/PubImages/f-35A%20Luke%20AFB%20USAF.jpg" style="BORDER:0px solid;" />F-35 er i ruteNorges første kampfly rullet ut av fabrikken i fjor. Ett år senere kan forsvarssjefen konstatere at norsk personell er godt i gang med opplæringen i USA.http://forsvaret.no/aktuelt/inspeksjon-fsj-luke
Libanon-veteraner ved god helse<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_1998__1487_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Libanon-veteraner ved god helseNorske Libanon-veteraner er like friske som jevnaldrende i resten av befolkingen. Det viser en omfattende undersøkelse utført av Forsvaret.http://forsvaret.no/aktuelt/unifil-undersoekelsen-2016

 Aktiviteter

 

 

Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlege institusjonar<img alt="" src="/media/PubImages/_MG28152.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlege institusjonar10/25/2016 7:00:00 AM10/25/2016 2:30:00 PM2016-10-25T14:30:00Z2016-10-25T07:00:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/aktuelt/hva-skjer/konferanse-om-religions-og-livssynsbetjening-i-offentlige-institusjoner
Chat Noirs skygger <img alt="" src="/media/PubImages/Chat%20Noirs%20Skygger_Web-bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Chat Noirs skygger 10/25/2016 4:00:00 PM10/25/2016 6:00:00 PM2016-10-25T18:00:00Z2016-10-25T16:00:00ZKonsertBakkenteigen kulturhushttp://forsvaret.no/kultur/musikk/Kongelige-norske-marines-musikkorps/chat-noirs-skygger_bakkenteigen
Chat Noirs skygger<img alt="" src="/media/PubImages/Chat%20Noirs%20Skygger_Web-bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Chat Noirs skygger10/26/2016 4:00:00 PM10/26/2016 6:00:00 PM2016-10-26T18:00:00Z2016-10-26T16:00:00ZKonsertØstlandethttp://forsvaret.no/chat-noirs-skygger_notteroy

I tjeneste

100 000 norske kvinner og menn er veteraner fra internasjonale operasjoner. I dag tjenestegjør rundt 10 000 militære i Forsvaret, i tillegg til 45 000 HV-soldater og 10 000 vernepliktige.

hvordan går man på do i felt?

Her har vi samlet tips, myter og fakta om hverdagen i Forsvaret. Vi håper denne siden kan være til hjelp for deg som skal avtjene førstegangstjeneste, ta utdanning eller bare er nysgjerrig på livet i uniform.

Se Tips.Myter.Fakta