[ {"selector": "#cc_krise_nv_1_container", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "attr": "style", "if": "", "else": "display: none !important;"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_text", "name": "Tekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_1_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]
[ {"selector": "#cc_krise_nv_2_style", "name": "Aktiv:", "type": "checkbox", "else": "", "if": " #cc_krise_nv_2_container{ display: inherit !important; } @media (min-width: 768px){ .apt__slider-row { margin-left: -10px; margin-right: -10px; display: none; } } .apt__slider-row { margin-left: -20px; margin-right: -20px; position: relative; display: none; }" }, {"selector": "#cc_krise_nv_2_title", "name": "Tittel"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_text", "name": "Tekst", "type": "textarea"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link_text", "name": "Lenketekst"}, {"selector": "#cc_krise_nv_2_link", "name": "Lenke", "attr": "href"} ]

1 / 1

Sveip
Mer om Forsvaret

Saker fra Forsvaret

Vi er forsvaret

Forsvaret er noe mer enn bare en militærtjeneste, karriere eller jobb. Det er noe større enn det. For oss som jobber eller tjenestegjør i Forsvaret handler det om å velge «oss» fremfor «meg.

Her kan du møte noen av de 15 000 menneskene som jobber i Forsvaret. Alt fra soldatene i førstegangstjeneste, til våre sivilt ansatte. De gjør alle en viktig jobb, for å sørge for Norges sikkerhet og tryggheten til befolkningen.

Ubåtmannen Ronny

– Personelloffiseren Ronny har alltid ein kommentar på lur – og sørgjer for at ubåtane har mannskapet dei treng.

Felthumanisten Ida Helene

– Ida Helene er Forsvarets første feltlivssynshumanist og organisasjonens egen filosof.

Fotografen Torbjørn

– Jeg har vært på jobb i 65 land

Økonomikonsulenten Elisabeth

– Vi forvalter milliarder, men det blir man fort vant til.

Lagerinspektøren Øyvind

– Dette er en skrotnisses drømmested

Fra meg til oss

En tjeneste, utdanning eller jobb i Forsvaret er noe mer enn bare en jobb. Du er med på å gjøre en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Dette er ikke for alle, men for deg som kan tenke «oss» fremfor «meg».

 Aktiviteter