• Hvorfor

    kommer 50 000 soldater
    til Norge for å øve?

    Les mer
Trident juncture

NATO-øvelse Trident Juncture

I oktober-november holdes den største NATO-øvelsen i Norge på mange tiår.

  • Illustrasjon av en soldat 50 000 soldater
  • Illustrasjon av et jetfly 250 fly
  • Illustrasjon av et skip 65 fartøyer

Øver på forsvaret av Norge

For å beskytte landet vårt, må Forsvaret øve jevnlig, og vi må øve sammen med våre allierte.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

Noe av det viktigste vi gjør, er å øve på å forsvare Norge. Jevnlig trening sikrer at vi holder høy kvalitet på soldater og utstyr.

Like viktig er det å øve sammen med våre allierte, slik at samarbeidet mellom landene er best mulig.

Her kommer amerikanske marineinfanterister fra U.S. Marines til Norge i forbindelse med vintertrening.

Her kommer amerikanske marineinfanterister fra U.S. Marines til Norge i forbindelse med vintertrening.

Slik forsvarer vi Norge

Hvordan ville det sett ut dersom det kom til en større konflikt? Denne videoen viser hvordan Forsvaret og NATO fungerer i et slikt scenario.

Trident Juncture – 25. oktober til 7. november

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve på å ta imot store forsterkninger og styrker.

Deltakere

North Atlantic
Treaty Organization

Saker fra Forsvaret

NATO-øvelsen Trident Juncture vil foregå både på land, i havet og i luftrommet over oss.

Sjø

Store maritime styrker fra NATO skal øve på å beskytte Norge fra havet. Styrkene skal oprerere langs hele norskekysten.

Luft

Et stort antall fly vil øve på å trygge luftrommet over Norge og på å frakte materiell. Det vil også bli stor aktivitet med helikoptre i mange områder.

Land

Her foregår «striden» under øvelsen. Soldatene fra de ulike nasjonene vil øve på å kjempe seg frem i krevende terreng og utfordrende klima. Dette for at NATO skal samarbeide best mulig.

 Aktiviteter