DSC_6135

FoU ved Forsvarets høgskoles avdelinger

Forsvarets høgskole driver forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) ved Cyberingeniørskolen, Institutt for forsvarsstudier, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Stabsskolen.

Ansatte i Forsvarets høgskoles fagmiljøer

 1. Inge Harald Bolme

  [i permisjon fra Cyberingeniørskolen]

  Anders Fongen

  Førsteamanuensis

  Kirsi Marjaana Helkala

  Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
  Professor

  Mass Soldal Lund

  Professor

 2. Karoline Akerholt

  Førstekonsulent
  Telefon: +4767235386

  Robin Allers

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4790662421

  Saira Basit

  Visedekan [i permisjon fra IFS]
  PhD-stipendiat

  Jo Inge Bekkevold

  Seniorrådgiver

  Kjell Inge Bjerga

  Direktør
  Professor

  Ingeborg Bjur

  Forsker
  Telefon: +4767235000

  Tore-Martin Bredal

  Avdelingsdirektør
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Line Marie Breistrand

  Forsker

  Sindre Bæk


  Håvard Bækken

  Forsker

  Helge Danielsen

  Førsteamanuensis

  Ernst Rune Egelid

  Kommandør
  Hovedlærer

  Karen-Anna Eggen

  Forsker

  Lene Ekhaugen

  PhD-stipendiat

  Ingvill Moe Elgsaas

  Forsker

  Jo Georg Gade

  Forsker

  Torunn Laugen Haaland

  Førsteamanuensis

  Paal Sigurd Hilde

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095925

  Rolf Hugh Hobson

  Professor
  Telefon: 55582303

  Sven G. Holtsmark

  Professor

  Magnus Håkenstad

  Forsker

  Skeie Johanne Jensen

  Forsker

  Liv Kørra

  Kurskoordinator
  Førstekonsulent

  Cecilie Landsverk

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet
  Telefon: 23095713/48420271

  Amund Nørstrud Lundesgaard

  Forsker

  Kåre Dahl Martinsen

  Professor
  Telefon: 23095944

  Tor Jørgen Melien

  Gjesteforsker

  Hallvard Notaker


  Ida Maria Oma

  PhD-stipendiat

  Ingerid Maria Opdahl

  Førsteamanuensis

  Magnus Petersson

  Professor

  Anders Grindlia Romarheim

  Amanuensis
  Telefon: 23095902

  Gjermund Forfang Rongved

  Seniorforsker
  Telefon: +4722856179

  Johannes Rø

  Forsker

  Dagfinn Christian Selvaag

  Seniorforsker

  Robin Sitter

  Telefon: 23095938

  Bente Sleppen

  Oberst
  Seksjonsleder

  Martin Lau Slåtten

  Forsker
  Telefon: 23095917

  Bjørn Svenungsen

  Høgskolelektor

  Tobias Sæther

  Forsker

  Sigurd Christian Sørlie

  Forsker

  Rolf Tamnes

  rolf.tamnes@ifs.mil.no
  Professor
  Telefon: 22855278

  Liv Margareth Thorkelsen

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Øystein Tunsjø

  Seniorforsker

  Vivi Cathrine Ringnes Wilhelmsen

  Forsker

  Katarzyna Zysk

  Professor
  Telefon: 23095922

  Jardar N Østbø

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095956

 3. Halvard Bjerke

  Høgskolelektor

  Luke Dokter

  Høgskolelektor

  Kjetil Enstad

  Førsteamanuensis
  Telefon: 91585116

  Birgitte Grande


  Thomas Christian Gulliksen

  Høyskolelærer

  Anne Marie Hagen

  Førsteamanuensis

  Sigbjørn Halsne

  PhD-stipendiat

  Rita Hansen

  Bibliotekar

  Tor-Erik Hanssen

  Dekan [i permisjon fra Krigsskolen]
  Hovedlærer

  Haakon Hjortmo

  Major

  Rønnaug Eli Holmøy

  Førstelektor

  Torill Holth

  Høgskolelektor

  Johannes Kibsgaard

  Major

  Stein Helge Kingsrød

  Hovedlærer

  Per Krogdahl

  Seksjonssjef

  Svein Erlend Martinussen

  Førsteamanuensis

  Fredrik Andre Nilsen

  Høgskolelektor

  Amund Osflaten

  Kaptein

  Morten Nordhagen Ottosen

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4723099335

  Bjørn Anders Hoffstad Reutz

  Høgskolelektor

  Carsten Rønnfeldt

  Forskningsleder ved Krigsskolen
  Førsteamanuensis

  Njord Wegge

  Førsteamanuensis

  Palle Ydstebø

  Seksjonsleder
  Telefon: +4799436753

  Christian Ytterbøl

  Faglærer

 4. Katrine Antonsen

  Førsteamanuensis

  Øistein Espenes

  Emeritus
  Førstelektor

  Pål Fredriksen

  Major

  Lars Peder Haga

  Førsteamanuensis

  Karl Erik Haug

  [i permisjon]
  Professor

  Gunhild Foss Heggem

  Høgskolelektor

  Dag Henriksen

  Forskningsleder ved Luftkrigsskolen
  Oberstløytnant

  Camilla Ulleland Hoel

  Førsteamanuensis
  Telefon: 41556565

  Ann Karin Larssen

  Førstelektor

  Dag Ola Lien

  Major

  Roger Lien

  Major

  Ole Jørgen Maaø

  Førsteamanuensis
  Telefon: 97518109

  Freddy Moland

  Oberstløytnant
  Seksjonsleder

  Christian Moldjord

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4793201192

  Steinar Sanderød

  Kaptein

  Steinar Skaar

  Major

  Kåre Inge Skarsvåg

  Major
  Telefon: 92019076

  Kjell Solbakk

  Major

  Christina Stokkeland

  Major

  Knut Ola Naastad Strøm

  Førsteamanuensis

  Cornelia Vikan

  Førsteamanuensis

 5. Lasse Hiis Bergh


  Ellen Margit Kratzig Berle

  Førstelektor

  Magne Bolstad


  Roar Espevik

  Kommandørkaptein
  Telefon: 55582326

  Stein Hatlem Forsdahl

  Orlogskaptein

  Terje Fykse

  Førstelektor

  Stig Gjølstad


  Ingrid Handeland

  Telefon: 92473130

  Bjarne Haukås


  Stein Egil Iversen


  Remi Jakobsen

  [midlertidig beordret]

  Ståle Jakobsen

  Orlogskaptein

  Tommy Krabberød

  Seksjonsleder
  Telefon: 55518814

  Ina Holst-Pedersen Kvam


  Tore Langholm

  Professor
  Telefon: 22840119

  Thea Kristine Larsen

  Telefon: +4799408645

  Håkon Lindberg


  Tore Listou

  Førsteamanuensis

  Petter Lunde

  Orlogskaptein

  Anne Linda Løhre

  Førstelektor

  Christophe Massacand

  Førsteamanuensis

  Jostein Mattingsdal

  PhD-stipendiat

  Frode Voll Mjelde

  Telefon: 99092928

  Rolf Eivind Vinjevoll Monsen


  Atle Johan Mølholm

  Seksjonsleder

  Alexander Sauter

  Førsteamanuensis

  Hege Kristine Skilleås

  Høgskolelektor

  Gisle Strand

  Høgskolelektor
  Telefon: 55518714

  Tor Ivar Strømmen

  PhD-stipendiat

  Henning Sulen

  Orlogskaptein

  Arild Sæbø

  Høgskolelektor

  Bjørn Terjesen


  Harald Totland

  Førsteamanuensis

  Lars Olav Tveita


  Ståle Ulriksen

  Høgskolelektor
  Telefon: 41686072

  Hans Jørgen Wiborg

  Høgskolelektor

  Linn-Kristine Glesnes Ødegaard

  Førsteamanuensis

  Åse Gilje Østensen

  Førsteamanuensis
  Telefon: 92612097

  Steffen Øverland

  Hovedlærer

 6. Anders Aandstad

  Forsker
  Telefon: +4723262118

  Morten Andersen

  Oberstløytnant

  Øistein Bauer

  Kommandørkaptein
  Telefon: 23095644

  Camilla Guldahl Cooper

  Førsteamanuensis

  Thomas Hol Fosse

  Høgskolelektor

  Arvid Halvorsen

  Oberst

  Tormod Heier

  Forskningsleder ved Stabsskolen
  Oberstløytnant

  Marius Herberg

  Oberstløytnant
  Stipendiat

  Sine Vorland Holen

  Seniorrådgiver

  Marit Horgen

  Oberstløytnant
  Hovedlærer
  Lederutvikler

  Bjørn Gunnar M. Isaksen

  Forsker

  Rino Bandlitz Johansen

  PhD-stipendiat
  Telefon: 23095861

  Åge Johnsen

  Professor ii
  Telefon: +4767238227

  Geir Hågen Karlsen

  Oberstløytnant

  Stian Kjeksrud


  Monica Martinussen

  Professor ii
  Telefon: +4777645881

  Janne Haaland Matlary

  Professor ii

  Eystein Lockwood Meyer

  Kommandørkaptein

  Bjørn Mobech-Hanssen

  Stipendiat

  Espen Persønn Flagstad

  Høgskolelektor

  Bård Ravn

  Oberstløytnant

  Ulf Erik Reuterdahl

  Seniorrådgiver

  Bjørn Inge Ruset

  Hovedlærer

  Tom Røseth

  PhD-stipendiat

  Jo Andreas Sannem

  Høgskolelektor

  Håkon Lunde Saxi

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4723095934

  Tom Erik Selstad

  Oberstløytnant

  Per Skoglund

  Professor ii

  Thomas Slensvik

  Orlogskaptein

  Rune Solberg

  Oberst
  Hovedlærer

  Hilde Solheim

  Seksjonsleder

  Anders McDonald Sookermany

  Hovedlærer
  Telefon: +4799092342

  Henrik Sørlie

  PhD-stipendiat

  André Berg Thomstad

  Hovedlærer
  Telefon: 93496187

  Ranie Tomter

  Oberstløytnant

  Eric Wang Wikstrøm

  Løytnant

 7. Inger Brøgger Bull

  Bibliotekleder
  Telefon: 40226852

  Vibeke Alnæs Hoffmann

  Rådgiver

  Marianne Holmen

  Formidlingsrådgiver
  Telefon: +4797590863

  Geir Isaksen

  Orlogskaptein

  Kari Jensen

  Hovedbibliotekar
  Telefon: 55518616

  Anna Therese Klingstedt

  Seniorrådgiver
  Telefon: +4799092284

  Magnus Nordby Mørkøre

  FoU prosjektøkonom

  Unni Hirdman Rørslett

  Seniorrådgiver
  Telefon: +4790686141

  Magnhild Skare

  Seniorrådgiver

  Liv Vikan

  Spesialbibliotekar
  Telefon: 23095848

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?