Utdanning

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles du til å bli en spesialist eller offiser.

20140901th_ 6535
20200826AA_Cybertekniker_08

Visste du at …

Du kan ta en utdanning hos oss uten å ha vært i Forsvaret tidligere? Utdanningene våre gir deg en bachelorgrad på 180 studiepoeng, og holder samme akademiske kvalitet som andre høyskoler.

  • Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet – også i sivilsamfunnet.
    
  • Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret.

  • Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån.
    
  • En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis.
    
  • Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret.
  • Vil du ta en høyere utdanning, kan du velge mellom ti ulike bachelorstudier ved Forsvarets høgskole. Du kan starte på utdanningen rett etter videregående, og vi stiller ingen krav til tidligere militær erfaring.
    
  • En bachelorgrad i Forsvaret gir deg bred akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Utdanningen har en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, der du utvikles og formes til å bli en leder. Utdanningene legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis – i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dermed får du tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning.
    
  • Forsvarets høgskole tilbyr ingeniørstudier innen maritime og tekniske fag, telematikk eller bygg- og anleggsteknikk. Med en offisersutdanning innen militær ledelse er du kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle lederstillinger, både i Forsvaret og det sivile.
    
  • Studiene kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan du blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.
    
  • Som offiser i Forsvaret vil du få fast ansettelse frem til fylte 60 år. Forsvaret har jobber over hele landet, og karrieremulighetene er mange. I Forsvaret kan du gjøre en livslang karriere, samtidig som du er med på gjøre et viktig samfunnsoppdrag for Norge.
Hva er en spesialist?
Spesialister er fagpersoner som utøver håndverket innen soldatyrket. Det kan være skarpskytter, tekniker, vognfører eller sanitetssoldat.
Hva er en offiser?
Offiserer er militære ledere med høyere militær akademisk utdanning, og med en fordypning i det fagfeltet de jobber med.

Ofte stilte spørsmål

 1. En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Det er i hovedsak to ulike retninger:

  1. Du kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole. Utdanningen gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.
  2. Eller du kan avtjene førstegangstjeneste med mulighet for å søke deg jobb som spesialist etter endt tjeneste. Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. 


  Uansett hvilken retning du velger, har du mange muligheter for en videre karriere. Det første steget er å velge hvilken av de to retningene (spesialist eller offiser) som passer deg og ønskene dine for et yrke i fremtiden.

 2. En bachelorgrad i Forsvaret gir deg bred akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret. 

  Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis, tett oppfølgning, og du er garantert jobb etterpå. Vi kombinerer undervisning, trening og øvelser på en måte som gir en helt spesiell og variert skolehverdag. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. 

  I utdanningen får du mye mer praksis enn i sivile studier. Vi legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studietiden. Gjennom teori, praksis og refleksjon, blir du utviklet og formet til en leder. Du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis, i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dermed får du tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning. 

  Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Etter dette er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkestilsetning. Forsvaret har avdelinger over hele landet, og jobbmulighetene er mange. Noen velger også å bygge på med en mastergrad ved Forsvarets høgskole etter praksisperioden.

 3. Med fordypning i matte og fysikk kan du blant annet søke en ingeniørutdanning ved Forsvarets høgskole. Vi tilbyr studier innen maritime og tekniske fag, telematikk eller bygg- og anleggsteknikk. Utdanningene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler. 

 4. I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev, uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (for eksempel studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

  Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg.

  Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker. Der får du opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og vi stiller krav til utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.

  Den daglige tjenesten er som ved andre lærebedrifter, og du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i lærefaget ditt. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.

  Andre år av læretiden vil fokuset primært være på fagopplæring i lærefaget. Du får en tilpasset opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne faglige veiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden kan du søke videre tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste og utdanning vil variere fra fag til fag.

  denne siden får du en oversikt over hvilke lærefag Forsvaret tilbyr nå.

Lyst på en ingeniørutdanning?

Liker du å sette deg inn i ny teknologi? I denne bachelorutdanningen lærer du blant annet å beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer mot trusler.

Pil til høyre
20181030tk_I7148

Lærefag i Forsvaret

Forsvaret er Norges største lærebedrift med rundt 30 forskjellige lærefag. Se hvilke lærefag vi tilbyr.

Pil til høyre
Eggan7