Innsatsstyrker

Heimevernets innsatsstyrker er spydspissen i Heimevernet og består av godt trent, utdannet og utrustet personell. 

I tillegg til områdestrukturen består Heimevernet av 12 innsatsstyrker over hele Norge. Personellet har fartstid fra Forsvaret og ofte også fra internasjonale operasjoner. De har skrevet en innsatskontrakt med Forsvaret, men jobber til daglig sivilt. Kontrakten innebærer at de trener mer enn soldater i HV-områdene, inntil 25-30 dager i året. Innsatsstyrkesoldatene er erfarne og voksne soldater, som har et ønske om å kunne bidra om samfunnet trenger det.

De kommer fra forskjelige avdelinger i Forsvaret og de forplikter seg til minimum to til tre uker med militær trening hvert år. De må videreutvikle sin militære kompetanse jevnlig. Soldatene kan bli beordret på skarpe oppdrag over hele landet. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs.

Er du av de som alltid gir litt ekstra og har mer å gå på?

Heimevernets innsatsstyrker trenger alltid flere motiverte soldater som vil bidra med å beskytte Norge.

Søk opptak til innsatsstyrken her
Trykk på lenken under for å sende søknad til din innsatsstyrke.
Oppdraget
Hovedoppgavene til innsatsstyrkene er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og øvrig støtte til det samfunnet. Avdelingene er en nasjonal ressurs som kan settes inn der det trengs.
Oppgaver
Innsatsstyrkene skal samvirke med nødetatene og andre militære styrker. De skal være i stand til å bekjempe mindre fiendtlige styrker. De skal gjennomføre selvstendige operasjoner over tid i rammen av distriktet.

HVs innsatsstyrker

 1. Polar Bear VI, Oslofjord HV-distrikt 01 (HV-01)

  HV01liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Viken. 

  Kontakt
  Telefon: 6923 7975 / 6923 7963
  Mobil: 917 51 920
  E-post: polarbear@mil.no
  Postadresse: Flyplassveien 300, 1590 Rygge Flystasjon
  facebook.com/polarbearvi/

  Innsatsstyrke Polar Bear VI gjennomfører ​opptak hvert år.​ 

  I forkant har vi seleksjonskveld. Tidspunkter finner du informasjon om på våre facebooksider
   

  Send søknad her

 2. Derby, Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02)

  HV02liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Oslo.

  Kontakt
  Telefon: +47 926 24 182
  E-post: innsatsstyrkederby@gmail.com
  Postadresse: Postboks 1550 sentrum, 0015 Oslo
  Besøksadresse: Lutvannsveien 60, 0768 Oslo
  facebook.com/innsatsstyrkederby/

  ​​​Søknader for opptaket til høsten er lukket. Neste opptak blir i januar/februar. Aktuelle datoer annonseres senere. 

  Send søknad her

 3. Gunnerside, Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03)

  HV03liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Vestfold og Telemark.

  Kontakt
  Telefon: 32 77 50 73 / 95 04 26 62
  E-post: kontakt@gunnerside.no
  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Heistadmoen leir, 3608 Heistadmoen
  facebook.com/Gunnerside/

  ​​​Neste opptak er satt til:
  Opptak: I april. Endelig dato kommer innen utgangen av 2020. Søknadsfrist 08.03.2021.
  Sted: Heistadmoen, Kongsberg

 4. Grebe, Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05)

  HV05liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Innlandet.

  Kontakt
  Telefon: 62 40 82 75
  E-post: 05101@hv-05.no
  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Terningmoen leir, 2411 Elverum
  facebook.com/Innsatsstyrke-Grebe

  Tidspunkt for opptak offentliggjøres på Innsatsstyrkens facebook side:  facebook.com/Innsatsstyrke-Grebe

  Send søknad her

 5. Osprey, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08)

  HV08liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Agder og Rogaland.

  Kontakt
  Telefon: 51 34 39 71

  Dersom det er noe du lurer på er våre kontaktpersoner tilgjengelige i tidsrommet 08:00 – 15:00. 

  Sj.Sjt Håvard Klepp tlf: 476 32 202 / haklepp@mil.no
  E-post: hv.hv-08.osprey@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Lutsiveien 145 Vatneleiren 4309 Sandnes
  facebook.com/innsatsstyrkeosprey/

  ​​​​​OPPTAK 2020: 4.-6. november. Søknadsfrist 12. oktober. Oppmøtested for opptaket er Vatneleiren i Sandnes.

  Send søknad her

 6. Varg, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08)

  HV08litenvarg

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Agderfylkene. De skal også være i stand til å settes inn i operasjoner i Nord-Norge dersom det skulle være behov for dette.

  Kontakt
  E-post: hv.hv-08.varg@mil.no


  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Lutsiveien 145 Vatneleiren 4309 Sandnes
  facebook.com/varghv08/

  ​​​​​OPPTAK 2020: 4.-6. november. Søknadsfrist 12. oktober. 

  Send søknad her

 7. Bjørn West, Bergenhus heimevernsdistrikt 09 (HV-09)

  HV09liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Hordaland.

  Kontakt
  Telefon: 55 54 63 00
  E-post: hv.hv-09.101@mil.no


  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Regimentsbygget, Bergenhus festning, 5003 Bergen
  facebook.com/innsatsstyrkebjornwest/

  Neste opptak 8.-10. desember, Ulven leir i Os.

  Send søknad her

 8. Archery, Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11)

  HV11liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Møre og Romsdal.

  Kontakt
  Telefon: 71 22 41 50/ 71 22 41 51
  E-post: hv-11.archery@mil.no
  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Setnesmoen leir, 6310 Veblungsnes
  facebook.com/Archeryhv11/

  ​​​​NESTE OPPTAK
  27-30. oktober 2020
  Sted: Setnesmoen leir, Åndalsnes

  Send søknad her

 9. Rype, Trøndelag heimevernsdistrikt 12 (HV-12)

  HV12liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Trøndelag.

  Kontakt
  E-post: kontakt@istyrype.no
  Postadresse: Postboks 66, 7501 Stjørdal
  Besøksadresse: Værnes garnison, 7500 Stjørdal
  facebook.com/InnsatsstyrkeRype/

   

  Nest opptak:

  Tid: 12.-16. oktober. Søknadsfrist: 7. september
  Sted: Værnes garnison, Stjørdal

  Send søknad her

 10. Heron, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14)

  HV14liten

  Innsatsstyrken har oppsetningssted og operasjonsområde primært i Nordland.

  Kontakt
  E-post: Heron@mil.no
  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Drevjamoen leir, 8664 Mosjøen
  facebook.com/istyheron/

  Neste opptak:
  22. september 2020 i Drevjamoen leir, for personell bosatt sør for Saltfjellet.
  24. september 2020 i Bodø, for personell som er bosatt nord for Saltfjellet.
  Skriv om tjenestebakgrunnen din i søknaden. SØKNADSFRIST 23. august.

  Send søknad her

 11. Claymore, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16)

  HV16liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i nordlige deler av Nordland og sørlige deler av Troms og Finnmark.

  Kontakt
  Telefon: 48993557 / 76925557
  E-post: claymore.personell@outlook.com
  Postadresse:  Innsatsstyrke claymore, HV-16, Småbergan 9, 8530 Bjerkvik
  Besøksadresse: Bjerkvik leir, Småbergan 9, 8530 Bjerkvik
  facebook.com/ClaymoreHV/

 12. Ida & Lyra, Finnmark HV-distrikt 17 (HV-17)

  HV17liten

  Innsatstyrken har oppsetningssted og opererer primært i Troms og Finnmark.

  Kontakt
  Telefon: 990 96 260
  E-post: ekvernmo@mil.no
  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer
  Besøksadresse: Kaserne Chappil, 9709 Porsangmoen
  facebook.com/innsatsstyrkeidaoglyra/

  Informasjon om neste opptak finner du på våre facebooksider:

  facebook.com/innsatsstyrkeidaoglyra/

  Send søknad her

   

Vil du bli med?

 1. Frivillig for inntil 30 dager trening pr år. Avtalen er en avtale om utvidet trening, ikke en beredskapsavtale. Gir ekstra økonomisk kompensasjon etter 6 og 9 dager. 

  Vilkår
  – Du får et innsatstillegg per dag (utover vanlig tjenestegodtgjørelse i HV)
  – Signeringsbonus på kr 5000,- (utbetales etter 6 mnd/6-9 dager)  
  – Avtalebonus på kr 30 000,- oppnås etter tre år tjeneste med godt oppmøte  

  Som soldat i innsatsstyrken tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper. Innsatsstyrken er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse hos sitt personell på best mulig måte, rett soldat på rett plass er viktig for styrken. 

  Samtidig legges det vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder, spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs

 2. Fullført førstegangstjeneste, norsk statsborger, kunne sikkerhetsklareres for «hemmelig», bli godkjent i lokal HV-nemd og bestå de fysiske minstekravene for innsatssoldater. 

 3. 3000 meter løping:
  Menn: 15:00 min. Kvinner: 16:30 min. 
  Bip-test.
  Menn: ​8:3. Kvinner: ​7:2.
  ​Medisinballstøt:
  Menn: 4 m. Kvinner: 3 m.
  Stille lengde:
  Menn: 2,10 m. Kvinner: 1,70 m.
  ​Pull-ups:
  Menn: 1-A. Kvinner: 4-B​​.

 4. Dag 1
  Fysiske tester, intervju, legesjekk og uttak av utstyr.

  Dag 2
  Diverse leksjoner, skyting og lagsløp som går utover kveld/natt.

  Dag 3
  Puss og vedlikehold, signering av kontrakt for de som blir tatt med i styrken og uttak av mer utstyr.

 5. Toalettsaker 
  Treningstøy 
  Alt utlevert militært utstyr (dersom du allerede er innrullert i HV). 

Innsatstroppene

 1. Innsatstropp
  Innsatstroppene er knyttneven i innsatsstyrkene. Disse troppene har som oppgave å sikre objekt, isolere, innbringe og bekjempe eventuell fiendtlig styrke. I hver innsatstropp er det flere geværlag og kanonlag. Troppen er oppsatt med blant annet maskingevær (MG-3), angrepsrifler (HK 416) og panservernvåpen (84 mm Carl Gustav og M-72).

  Jegertropp
  Jegertroppen er sjefens øyne og ører og bidrar med informasjonsinnhenting gjennom oppklaring og overvåkning. Jegerlagene skal være i stand til å opptre skjult og selvstendig over lengre tid og under alle forhold i Norge.

  Skarpskyttertropp
  Skarpskyttertroppen bidrar som styrkemultiplikator med presis ild, samt observasjon og informasjonsinnhenting. Troppen er oppsatt med skarpskytterrifle (HK 417) og materiellødeleggelsesrifle (Barrett 12,7 mm).

  Stabstropp
  Troppen skal ha kapasitet for å understøtte innsatsstyrken med forsyninger og logistikk, men har også kapasiteter som trenlag, militærpoliti (MP) og hund (K9).

  Sanitetstropp
  Troppen består av flere evakueringslag og en hjelpeplass. Sanitetstroppen skal kunne etablere og drifte en hjelpeplass og ivareta evakuering av egne skadde soldater. Sanitetstroppen har egen lege og sykepleiere i tillegg til sanitetssoldater. De er oppsatt med ambulanser, hjertestartere, oksygenutstyr og annet livreddende utstyr.

  Sambandstropp
  Sambandstroppen har ansvaret for etablering og drift av innsatsstyrkens kommandoplass og med hjelp av blant annet radiorelèlagene ivareta sambandsdekning for innsatsstyrken. I tillegg til å være dyktige sambandssoldater, må også radiorelè-lagene beherske feltferdigheter som eksempelvis patrulje- og basetjeneste.

  Kommandostab
  Kommandostaben er organisert som en bataljonsstab og støtter sjefen med planlegging, koordinering, ledelse og drift av innsatsstyrken. Den består av sjef, nestkommanderende, sjefssersjant og seksjoner som ivaretar personell (S-1), etterretning- og sikkerhet (S-2), operasjoner (S-3), logistikk og forsyning (S-4) og samband (S-6).

   

Norex-utvekslingen

Hvert år drar soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og HV-ungdommer til Minnesota i USA for å lære av US National Guard. Samtidig kommer amerikanske "HV-soldater" til Norge for å lære å overleve i norsk natur.

Pil til høyre
20190213KL_FH2B0200