Personvern i Forsvaret

Her finn du Forsvarets personvernerklæring, og du finn informasjon om personvernet ditt når du besøker nettstaden vår.

Forsvarets personvernombod

Personvernombodet kan gi råd og rettleiing generelt om Forsvarets handsaming av personvernopplysingar. 

Du kan kontakte Forsvarets personvernombod på:

  • forsvarets.personvernombud@mil.no
  • Forsvarets personvernombud, postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer
  • Du kan òg ringe 915 03 003 og spørje etter Forsvarets personvernombod.


Innsyn, retting og sletting

Personvernombodet kan ikkje gi innsyn, rette eller slette dine personopplysningar, eller handsame klager.

Innsynskrav og klagar kan du rette her. (se lenken under).

Forsvarets personvernerklæring
I personvernerklæringa finn du generell informasjon om korleis Forsvaret handsamar personopplysningar, og kva slags rettar du har.
Personvern på forsvaret.no
Vi lagrar ikkje personopplysingar om deg på forsvaret.no. Når du besøker sidene våre, handsamar vi personopplysingane dine på ein trygg måte.