Soldat i førstegangs­­tjenesten

Hvert år gjennomfører rundt 8000 ungdommer førstegangstjeneste, og Forsvaret har flere tilbud for deg som er i tjeneste.

20190819SS_innrykk19
Noen å snakke med
Her finner du en oversikt over hvem du kan snakke med dersom du skulle trenge det.
Økonomi, permisjon og fordeler
Oversikt over fordeler, permisjon og økonomiske goder under førstegangstjenesten.

Tillitsvalgt­ordningen

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret.

Pil til høyre
TVO

Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Pil til høyre
20180606MS-1020 (1)

Kurs, fag og stipend

Grip muligheten til å ta fag fra videregående skole, yrkesrettede kurs eller begynn på en høyere utdanning.

Pil til høyre
1_20160624OST_9275_39

Rapportering og varsling

20171102AA_CBA_Beretløp_06

Opplever du mobbing, trakassering eller andre kritikkverdige forhold må du melde ifra. Dette kan rapporteres på Forsvarets Rapp (app for smarttelefon) eller til nærmeste befal.

 1. ​Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, og overtredelser av dette vil få konsekvenser. Alt personell skal behandle hverandre med gjensidig respekt, uavhengig av stilling, grad, kjønn, religion, etnisitet eller legning. Alle påstander om uakseptabel atferd skal tas på alvor og undersøkelser og tiltak skal iverksettes.

  Det er iverksatt flere tiltak for å motvirke uønsket atferd og utsagn, blant annet ved økt fokus på holdninger, etikk og ledelse (HEL) og etablering av et varslingssystem for kritikkverdige forhold.

 2. ​Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg skal ha en forsvarlig standard. Men det er ikke et krav om at disse trenger å ha en veldig høy kvalitet og et nymotens uttrykk. Det skal ikke være helseskadelig på noen måte å oppholde seg i et bygg. Du skal kunne hvile ordentlig ut der du sover, du skal ha tilgang på do og dusj som fungerer bra, og du skal ha muligheten til å vaske og tørke klær.

  Avvik fra dette skal rapporteres via Forsvarsbyggs nettside eller til nærmeste befal. Dersom du ikke ønsker å rapportere dette selv, kan du spørre tillitsvalgte, eller lokalt verneombud, om det kan gjennomføres en vernerunde på det aktuelle området.

 3. Narkotika- og dopingovertredelser, misbruk av legemidler og alkoholmisbruk tas på alvor i Forsvaret. Bekjempelse av rusmiddelbruk, aktiv forebygging og tilbud om rask hjelp er derfor viktig og nødvendig for at Forsvaret skal kunne utføre sine pålagte oppgaver.

  Forsvarets narkotikagruppe jobber med forebyggende arbeid og kontrolltiltak for å hindre brudd på narkotika-​ og dopinglovgivning blant soldater og ansatte i Forsvaret. De er til stede for å verne om din og dine kollegaers sikkerhet.

  Slik varsler du

  Hvis du oppdager eller får kjennskap til misbruk eller befatning med narkotika og doping, må du snarest melde ifra til Forsvarets narkotikagruppe på telefon 23 09 31 09 (døgnbemannet). De kan også gi råd og veiledning. Du kan også ta kontakt med nærmeste overordnet.

Uniformsbruk og tap av utstyr

Last ned taps- og skademelding (TS) eller få svar på når du kan bruke uniformen din i private sammenhenger.

Pil til høyre
_LVK5942

Refselse

Bryter du militære regler, kan du bli refset. Dette kan du bli refset for, og slik forholder du deg til det.

Pil til høyre
20160701_JKJ_2165
Tjeneste i Heimevernet
Noen blir overført til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.
Utdanning i Forsvaret
Når du er ferdig i førstegangstjesten har du flere muligheter til å ta utdanning i Forsvaret.